อำเภอท่ายาง

เหรียญปั๊มหลวงพ่อเรียน วัดท่ากระเทียม รุ่นแรก ออกวัดตำหรุ พ.ศ. 2498

จำนวนคนดู: 878 หลวงพ่อเรียน วัดท่ากระเทียม หรือ พระครูวิบูลญาณประยุต นามเดิม เรียน นามสกุล สมัครบ ท่านได้มาบูรณปฏิสังขรณ์วัดตำหรุ...

เหรียญปั๊มหลวงพ่อแย้ม วัดราษฏร์บำรุง( ไสค้าน) รุ่นแรก พ.ศ. 2498

จำนวนคนดู: 852 พระอธิการแย้ม หรือ หลวงพ่อแย้ม วัดไสค้าน เกิดเมื่อใดไม่ปรากฎหลักฐานการบันทึกที่แน่ชัด ทราบแต่เพียงว่าเท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดราษฎร์บำรุง (ไสค้าน) เมื่อ พ.ศ.2453 และ...

เหรียญปั๊มหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่นแรก พ.ศ. 2502

จำนวนคนดู: 1,386 #อำเภอท่ายาง #เหรียญปั๊มหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่นแรก พ.ศ. 2502 #วัดท่าขาม ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ในการก่อสร้างวัดเกษมสุทธาราม...

เหรียญปั๊มหลวงพ่อเปล่ง วัดบางประจันต์ รุ่นแรก พ.ศ. 2505

จำนวนคนดู: 1,019 #อำเภอท่ายาง #เหรียญปั๊มหลวงพ่อเปล่ง วัดบางประจันต์ รุ่นแรก พ.ศ. 2505 #วัดบางประจันต์ (วังไคร้) ตั้งอยู่ที่บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 3...

เหรียญปั๊มที่ระลึกงานฌาปนกิจหลวงพ่อผิว วัดตาลกง พ.ศ. 2503

จำนวนคนดู: 844 #อำเภอท่ายาง #เหรียญปั๊มที่ระลึกงานฌาปนกิจหลวงพ่อผิว วัดตาลกง พ.ศ. 2503#วัดตาลกง เป็นวันราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 53 ม.5...

เหรียญปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อกริช วัดเขากระจิว พ.ศ. 2497

จำนวนคนดู: 970 #อำเภอท่ายาง พระเหรียญหลวงพ่อกริช วัดเขากระจิว ปี 2497 #วัดเขากระจิว เขากระจิว.โดยพระอธิการกริช ทสฺสโน ธุดงส์มาจากวัดราชบพิธ...

เหรียญพระครูสุนทรวชิรเวท (หลวงพ่อจ่าง อเชยโย) วัดเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2513

จำนวนคนดู: 979 #อำเภอท่ายาง เหรียญพระครูสุนทรวชิรเวท (หลวงพ่อจ่าง อเชยโย) วัดเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ปี 2513#พระครูสุนทรวชิรเวท...

เหรียญหลวงพ่อใบ วัดหนองบัว รุ่นแรก พ.ศ. 2521

จำนวนคนดู: 953 #อำเภอท่ายาง เหรียญหลวงพ่อใบ วัดหนองบัว รุ่นแรก ปี2521 เจ้าตำรับยันต์คางคก-สายเหนียวแห่งเมืองเพชร#หลวงพ่อใบ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี...
 
1 2
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)