เหรียญปั๊มหลวงพ่อรวม วัดท่าคอย รุ่นแรก พ.ศ. 2511

26/11/2019 Admin

#อำเภอท่ายาง

#หลวงพ่อรวม วัดท่าคอย หรือ พระครูทัศนียคุณหลวงพ่อรวม วัดท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นามเดิม รวม นามสกุล เกตุรัตน์ นามบิดาชื่อ นายเป๋า นามมารดาชื่อ นางยวง ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2450 ท่านเกิดที่หมู่ 3 บ้านท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีพี่น้องทั้งหมด

4 คนคือ

1. พระครูทัศนียคุณ (รวม)

2. นางรอม ผลศรัทธา

3. นางสาวบุญเรือน เกตุรัตน์

4. นายเริญ เกตุรัตน์

ปฐมวัยและการศึกษา

เมื่อสมัยเยาว์วัย ได้ศึกษาเล่าเรียนที่วัดท่าคอย ต่อมาอายุราว 10 ปีได้ไปอยู่กับพระอาจารย์เกริ่ม พี่ชาย (ลูกพี่ลูกน้อง) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดชัยสุรินทร์ (วัดน้อย) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้ศึกษาเล่าเรียนที่วัดนั้นจวบจนพระอาจารย์เกริ่ม ลาสิกขาจึงกลับมาอยู่ที่บ้านท่าคอยช่วยเหลือ บิดา-มารดาทำมาหาเลี้ยงชีพ อุปนิสัยวัยหนุ่มนั้นเป็นผู้รักสงบจิตใจหนักแน่น สุขุมเยือกเย็นที่จะมีเรื่องวิวาทนั้นไม่เคยปรากฏ จนกระทั่งบรรพชา-อุปสมบท

บรรพชา-อุปสมบท

หลังจากที่รับการคัดเลือก ราชการทหาร (ไม่ถูกทหาร) แล้ว 1 ปี จึงได้เข้าบรรพชา-อุปสมบท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2471 ณ พัทธสีมาวัดท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นามพระอุปัชฌาย์ พระอธิการฉิม วัดท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นามพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์เกลื่อน วัดท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นามพระอนุสาวนาจารย์ พระอาจารย์หอม วัดอินจำปา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ชีวิตพระตามลำดับพรรษา

พ.ศ. 2471 อายุ 21 พรรษา 1 จำพรรษาณ วัดท่าคอย ซึ่งพระอธิการฉิมเป็นเจ้าอาวาสท่องทำวัตร สวดมนต์เจ็ดตำนานจบ และศึกษาเล่าเรียนนักธรรม แต่ไม่ได้สอบ

พ.ศ.2472 อายุ 22 พรรษา 2 จนถึงพ.ศ.2481 อายุ 32 พรรษา 10 ได้จำพรรษาอยู่วัดท่าคอยโดยตลอด ศึกษาเล่าเรียน ท่องสวดมนต์สิบสองตำนาน สูตรต่าง ๆ จนจบ ได้เป็นเลขาของ คุณพ่อฉิม(สมัยนั้นเรียกว่าพระสมุห์) คอยติดตามไปทำหนังสือจดรายละเอียด เจ้านาคที่จะอุปสมบท และท่านสวดพระปาฏิโมกข์ได้ในพรรษา 7

พ.ศ.2482 อายุ 32 พรรษา 11 พระอธิการฉิม เจ้าอาวาสวัดท่าคอย มรณภาพ ทางคณะสงฆ์เล็งเห็นว่า พระเดชพระคุณ คุณพ่อรวมเป็นผู้มีคุณธรรม สามารถสมควรดำรงประมุข ของวัดท่าคอยสืบต่อ จึงได้แต่งตั้งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าคอยในปีนี้ ที่พระอธิการรวม

พ.ศ.2483 อายุ 33 พรรษา 12ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ปฏิบัติกิจพระศาสนาเรื่อยมา ดูแลอนุเคราะห์ กุลบุตรที่เข้ามาบรรพชา-อุปสมบท

พ.ศ.2487 อายุ 37 พรรษา 16 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2487 มีหน้าที่ให้การบรรพชา-อุปสมบท แก่กุลบุตรผู้เข้ามา บรรพชา-อุปสมบท ในพระพุทธศาสนาแม้ในสมัยก่อน การคมนาคมยากลำบาก ท่านก็มีวิริยะอุตสาหะ เดินไปบ้าง ใช้ม้าเป็นพาหนะบ้าง ตลอดชีวิตของท่านที่เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2490 อายุ 40 พรรษา 19 ทางคณะสงฆ์เห็นว่าท่านเป็นผู้มีวิริยะ อุตสาหะปฏิบัติกิจพระศาสนา ด้วยดีทุกประการจึงแต่งตั้งให้เป็น เจ้าคณะตำบล เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2490 พระเดชพระคุณ คุณพ่อรวมก็สนองงานทางคณะสงฆ์อย่างดียิ่ง

พ.ศ.2493 อายุ 43 พรรษา 22 ด้วยความเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเที่ยงตรงต่อหน้าที่ ทางคณะสงฆ์จึงพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอท่ายาง (สมัยนั้น ทางราชการเปลี่ยนอำเภอยางหย่อง เป็น อำเภอท่ายาง เดิมนั้นคณะสงฆ์ในเขตนี้ขึ้นกับ อำเภอชะอำ) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2500 จึงนับเป็นเจ้าคณะอำเภอท่ายางองค์ที่ 1

การปกครอง

เมื่อพระอธิการฉิม ถึงแก่มรณภาพ

เมื่อ พ.ศ.2482 พระเดชพระคุณ คุณพ่อรวม เป็นพระที่มีอาวุโสสูงสุุดภายในวัดคณะสงฆ์จึงให้เป็นผู้รักษาการ และต่อมาในปีเดียวนั้น ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมา ขณะนั้นท่านมีอายุพรรษา 11 ปี นับตั้งแต่นั้นก็ได้รับการ

แต่งตั้งจากทางคณะสงฆ์ เป็นลำดับดังนี้

23 เมษายน พ.ศ.2487 -เป็นพระอุปัชฌาย์ (พรรษา 16)

20 กันยายน พ.ศ.2490 -เป็นเจ้าคณะตำบล (พรรษา 19)

18 สิงหาคม พ.ศ.2493 -เป็นเจ้าคณะอำเภอ (พรรษา 22)

พระเดชพระคุณ คุณพ่อรวม ได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยดีโดยตลอดทั้งภายในวัด และวัดต่าง ๆใน เขตอำเภอท่ายาง จนเป็นที่เคารพรักของมหาเถระ และเถรานุเถระทั้งหลาย

อาพาธ-มรณภาพ

พระเดชพระคุณ คุณพ่อรวม โดยปกติ ท่านมีร่างกายแข็งแรงไม่เคยเจ็บไข้หนัก ๆ เลยจนกระทั่งประมาณปีพ.ศ. 2514 ( อายุ65 ) ท่านเริ่มเจ็บด้วยโรคไส้เลื่อน ท่านอดทนมากไม่เคยบอกใครจนอาการกำเริบหนักมาก ท่านทนเจ็บปวดไม่ไหว คณะศิษย์จึงพาท่านไปหานายแพทย์ ที่โรงพยาบาลเพชรบุรีแพทย์ลงความเห็นว่า ต้องทำการผ่าตัดเมื่อปี พ.ศ.2515 จนอาการหายเป็นปกติ

ต่อมาปี พ.ศ.2516 ท่านเริ่มมีอาการปวดท้องมากจนทนไม่ไหวอีก จึงรีบไปรักษา ณ โรงพยาบาลเพชรบุรีอีกครั้งคราวนี้แพทย์ลงความเห็นว่า ลำไส้บิดพันกัน ต้องทำการผ่าตัดอีกเป็นครั้งที่ 2 อาการของท่านก็หายเป็นปกติ ปีหนึ่งผ่านไป

จนมาถึงปีพ.ศ.2518 อาการของโรคไส้เลื่อนกำเริบขึ้นอีก คณะศิษย์จึงนำท่าน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรี แพทย์ได้ทำการผ่าตัดไส้เลื่อนอีก นับเป็นการผ่าตัดครั้งที่ 3 คราวนี้อาการหนักมาก เพราะอาการโรคไส้เลื่อนของท่านรั่วทั้ง 2 ข้าง เมื่อผ่าตัดได้ประมาณ 4 วัน นายแพทย์จำเป็นต้องทำการผ่าตัดอีกเป็นครั้งที่ 4 อาการดีเป็นปกติแล้วจึงกลับวัด

อีกปี (พ.ศ.2519) ท่านเกิดเจ็บในท้องอีกจนทนไม่ไหว จึงปรึกษากันว่าควรนำท่านเข้ากรุงเทพ เพราะอาการไม่ดีได้นำท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะนายแพทย์ลงความเห็นว่าท่านเป็นโรคเนี้องอกในกระเพาะต้องผ่าตัด ท่านจึงถูกผ่าตัดอีกเป็นครั้งที่ 5 คุณพ่อมีอาการซูบซีด 3 วันดี 4 วันไข้เรื่อย ๆ

มาจนปี พ.ศ.2521 ได้พาท่านไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพ อีกครั้ง คณะแพทย์ลงความเห็นว่า ท่านเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร ไม่มีทางรักษาได้ คณะศิษย์จึงได้พาท่านกลับวัด โดยพักรักษา ที่ห้องสมุดริมแม่น้ำเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์ไมตรี ประภัสศิริพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ายาง เสียสละเวลามาดูแลรักษาท่านด้วยความเคารพรัก นับแต่คุณพ่อท่าน กลับจากกรุงเทพและพักรักษาอยู่ที่ห้องสมุดได้ 28 วัน

จึงมรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ 23กันยายน พ.ศ.2521 เวลา 10.35 น. สิริรวมอายุได้ 71 ปี 7 เดือน 15 วัน คลองสมณเพศ 50 พรรษา

#สำหรับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อรวม วัดท่าคอย นั้น สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดท่าคอย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2511 สร้างน้อยมีหมุนเวียนไม่เยอะ

#ขอขอบคุณหนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพพระครูทัศนียคุณ (คุณพ่อรวม) อดีตเจ้าคณะอำเภอท่ายางและเจ้าอาวาสวัดท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)