พระไทย (เพชรบุรี)

เหรียญปั๊มหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน รุ่นแรก พ.ศ. 2484

เหรียญปั๊มหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน รุ่นแรก ด้านหน้า เหรียญปั๊มหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน รุ่นแรก ด้านหลัง พระครูสมณกิจพิศาล  นามเดิม เทพ นามสกุล นิลเรือง เกิดเมื่อ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2424...
Read More

วัดคุ้งตำหนัก

ประวัติคุ้งตำหนัก อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ที่มีน้ำทะเลท่วมถึง เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ไม้ชายเลนประเภท ลำพู ตะบูน แสม โกงกาง กอจาก อีกทั้งมีอาหารทะเลครบครัน โดยเฉพาะกุ้งแม่น้ำมีชุกชุมมาก เนื่องจากเป็นน้ำกร่อย ครอบครัวคนมอญกลุ่มแรกๆ มีสกุล ละโว้ สมิงนราเรืองพก ขาวสว่าง เป็นต้น คนมอญได้ตั้งวัดขึ้นกลางชุมชน ชื่อ...
Read More

เหรียญปั๊มหลวงพ่อเช้า วัดชะอำคีรี รุ่นแรก พ.ศ.2499

เหรียญหลวงพ่อเช้า วัดชะอำคีรี ด้านหน้า เห่รียญหลวงพ่อเช้า วัดชะอำคีรี ด้านหลัง อำเภอชะอำ หลวงพ่อเช้า หรือ พระอธิการเช้า  ปุญฺญนาโค  นามสกุล  เอี่ยมสง่า  เกิดเมื่อ พ.ศ.2420  ณ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สมัยที่ท่านยังเป็นฆราวาสได้มาช่วยงานวัดชะอำมาโดยตลอด เนื่องจากท่านมีฝีมือในเรื่องช่างไม้...
Read More

วัดพระรูป

ซุ้มประตูวัดพระรูปศิลปะปูนปั้นที่วัดพระรูป ตั้งอยู่ที่บ้านโตนดหลาย ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ห่างจากวัดมหาธาตุไปทางตะวันออก 3 กิโลเมตร ในอดีตเป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นในทุ่งนาป่าสะแก และต้นตาล ห่างจากหมู่บ้านต่างๆ   แต่เดิมมีวัดเกาะกลุ่มกันอยู่หลายวัด เช่น วัดยาง วัดนก วัดโตนดหลาย วัดท่าเรือ วัดเสือข้าม วัดโคกหม้อ...
Read More

เหรียญปั๊มพระพุทธหลวงพ่อผ่อน วัดพระรูป รุ่นแรก พ.ศ. 2493

เหรียญปั๊มพระพุทธหลวงพ่อผ่อน วัดพระรูป เหรียญที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดตรีทศเทพ กรุงเทพฯ #อำเภอเมือง #เหรียญปั๊มพระพุทธหลวงพ่อผ่อน วัดพระรูป รุ่นแรก พ.ศ. 2493 #พระครูปัญญาวัชรโสภณ นามเดิม ผ่อน นามสกุล รวมพร้อม เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2446...
Read More

วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

รูปหล่อหลวงพ่อจ้วน เป็นวัดที่มีปูชนียสถานสำคัญ คือรอยพระพุทธบาท เป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านพระบาทเขาลูกช้างเป็น รอยพระบาทที่ฝังลงไปในหิน อยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันออก ขนาดยาว 5 ฟุต กว้าง 21 นิ้ว ส่วนลึกด้านปลายพระบาท 9 นิ้ว รอยพระบาทนี้จะมีมาตั้งแต่เมื่อใดยังค้นหาหลักฐานที่แน่ชัดไม่ได้ จากการสืบสวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรคนเก่าแก่ในตำบลได้ความว่า ผู้ที่ค้นพบคือพรานป่าโดยพรานผู้นี้เป็นราษฎรอาศัยอยู่ในระแวกนั้นไปล่าสัตว์ไปล่าสัตว์แล้วเกิดกระหายน้ำจึงปีนต้นรังขึ้นไปบนเขาลูกช้างเพื่อจะหาน้ำกิน...
Read More

ประวัติพระเพชรบุรี

พระเครื่องเมืองเพชร

พระเพชรบุรี ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมามีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงทางความหมายจนมาถึงพระเครื่องจากพระเกจิดังในท้องถิ่น

แต่สำหรับสายพระคณาจารย์เมืองเพชรบุรีแล้ว การสั่งสมวิชาและชื่อเสียงของพระเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนได้ก่อให้เกิดการสั่งสมทาง

วัฒนธรรมอันเป็นฐานเชิงคุณค่าซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของพระเครื่องเมืองเพชรบุรีในยุคที่สืบต่อกันมาจังหวัดเพชรบุรีถือได้ว่ามีพระเกจิอาจารย์

ที่มีชื่อเสียงอยู่หลายท่าน ได้แก่ หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม , หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง ,หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ

อ่านต่อคลิ้ก.............

close(x)
close(x)
close(x)