เหรียญปั๊มหลวงพ่อฉุย วัดคงคารามฯ รุ่นแรก พ.ศ.2465

19/10/2019 Admin

#อำเภอเมือง

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อฉุย วัดคงคารามฯ รุ่นแรก พ.ศ.2465

#หลวงพ่อฉุย วัดคงคารามฯ หรือ พระสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาทหลังฆปาโมกข์ ตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี นามเดิมชื่อ ฉุย มีนามฉายาตามที่พระอุปัชฌาย์ให้ชื่อว่า สุขภิกษุ โยมผู้ชายชื่อนายนง โยมผู้หญิงชื่อนางนก เกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2401 ณ เคหะสถานอันเป็นภูมิลำเนาเดิม  บ้านสะพานช้าง ตำบลต้นมะม่วง อำเภอคลองกระแชง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ พ.ศ. 2421 อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดคงคารามฯ ซึ่งเป็นวัดที่ได้อยู่ตลอดมาจนถึงมรณภาพ พระพิศาลสมณกิจ (สิน) เวลานั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเป็นอุปัชฌายะ เจ้าอธิการหลุบ วัดมหาธาตุเป็นกรรมวาจาจารย์ พระปลัดท้วม วัดคงคารามฯ เป็นอนุสาวนาจารย์ เมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาคันถธุระพอสมควรแล้วตั้งความเพียรบำเพ็ญในทางวิปัสนาธุระเป็นลำดับมา โดยท่านอาจารย์ครุธ วัดมหาธาตุ ผู้เชี่ยวชาญในทางวิปัสนาธุระ เป็นอาจารย์การศึกษาวิปัสนาธุระนี้ เจ้าคุณสวรรณมุนีได้ใช้ความอุตสาหะวิริยะภาพ อันควรนับว่าเป็นอย่างยิ่งตลอดเวลา 7 พรรษาเศษ จนบังเกิดโรคลำไส้พิการ อันมีอาการปวดท้องติดตามมาจึงถึงเวลามรณภาพในที่สุดแห่งการศึกษาวิปัสนาธุระนั้นท่านอาจารย์ครุธได้ยกย่องให้ เจ้าคุณสุวรรณมุนีเป็นอาจารย์สั่งสอนศิษย์ทั้งภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาในทางวิปัสนาธุระ มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสมากเกือบทั่วทั้งจังหวัดเพชรบุรี และได้เลื่องลือต่อไปถึงจังหวัดอื่นๆ ด้วย

เมื่อ พ.ศ. 2429 พระพิศาลสมณกิจ (สิน) เจ้าคณะจังหวัดตั้งให้เป็นฐานานุกรมที่พระใบฏีกา ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นโดยลำดับ คือ พ.ศ. 2431 เป็นพระสมุห์ พ.ศ. 2432 เป็นพระวินัยธรรม พ.ศ. 2445 เป็นพระวินัยธร พ.ศ. 2446 เป็นพระปลัด และเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรสมณะศักดิ์เป็นพระครูสุวรรณมุมี ตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดว่างลง ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2460 ครั้งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นโทร มีราชทินนามตามสัญญาบัตรว่า พระสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาทสังฆปาโมกข์ มีนิตยภัตเดือนละ 16 บาท

เจ้าคุณสุวรรณมุนีเป็นพระมักน้อย ไม่นิยมทางสะสมพัสดุสิ่งของทั้งปวง ตามปกติท่านมีการบำเพ็ญบุญบริจาคทานแทบทุกปีเหลือสิ่งของไว้แต่พอใช้สอย ท่านได้สร้างสิ่งที่เป็นถาวรประโยชน์ไว้หลายอย่าง อาทิ คือ สร้างโรงเรียนนักธรรมสำหรับภิกษุ สามเณรเรียนธรรมวินัย สร้างโรงเรียนหนังสือไทยซึ่งเป็นโรงเรียนขึ้นอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการบัดนี้ หล่อพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา เป็นที่สักการะบูชาแห่งพุทธศาสนิกชน สร้างมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อทั้ง 3 องค์ ไว้ที่วัดคงคารามฯ

เจ้าคุณสุวรรณมุนี มีอาการอาพาธลำไส้พิการประจำตัวดังกล่าวมาแล้วครั้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2466 อาพาธของท่านได้กำเริบมากขึ้นบรรดาแพทย์หลวงและแพทย์เชลยศักดิ์ ในจังหวัดเพชรบุรีที่มีชื่อเสียงได้ช่วยกันประกอบยารักษาพยาบาลจนเต็มความสามารถ แต่อาการโรคหาได้ทุเลาลงไม่ จนวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2466 ตรงกับวันศุกร์ แรม 6 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน อาการได้กำเริบหนัก เจ้าคุณสุวรรณมุนีถึงมรณภาพที่วัดคงคารามฯ เวลา 11.07 น. ล.ท. ประมวลอายุของท่านได้ 65 ปี 1 เดือน 8 วัน และ ได้มีการบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพของท่านเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2467

รูปถ่ายหลวงพ่อฉุยมรณภาพ

รูปถ่ายหลวงพ่อฉุยมรณภาพ

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อฉุย วัดคงคารามฯ รุ่นแรก พ.ศ.2465 พระสุวรรณมุนี (ฉุย สุขภิกขุ) ได้จัดสร้างเหรียญรูปเหมือนตัวท่านขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2465 เพื่อแจกแก่ผู้มาร่วมงานฉลองมณฑปที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และ พระศรีศาสดา โดยเอาแบบอย่างจากเหรียญของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส สั่งทำที่โรงกษาปณ์ของรัฐบาล เป็นเนื้อทองแดงรมดำ ลักษณะเป็นทรงรูปไข่ห่วงเชื่อม ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อฉุยครึ่งองค์มีอักษร “พ.ศ.๖๕ พระสุวรรณมุนี” และโบว์ประกอบลวดลายใบไม้ดอกไม้ด้านข้าง ด้านหลังเป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ นะ โม พุท ธา ยะ มีสองบล็อกคือ บล็อกยันต์ตัว “โม” มีไส้ และบล็อกยันต์ตัว “โม” ไม่มีไส้

ประวัติวัดคงคาราม คลิ๊กที่นี่

#ขอขอบคุณข้อมูลจาก “หนังสือพระเครื่องเมืองเพชร”

#ขอขอบคุณรูปพระสวยๆ จาก Supattawee Pratuangtinnawat

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)