เหรียญปั๊มหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย รุ่นแรก พ.ศ. (2480-2481)

05/10/2019 Admin

#อำเภอท่ายาง
#เหรียญปั๊มหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย รุ่นแรก พ.ศ. (2480-2481)
#วัดท่าคอย

มีเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา ตั้งวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2313 วัดท่าคอยเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่าคอยเมื่อใดไม่ทราบหลักฐานแน่ชัด แต่เป็นวัดที่สร้างมาช้านาน สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยการสังเกตจากอุโบสถหลังเก่าของวัด ซึ่งมีลวดลายการปั้นหน้าบันและซุ้มประตูต่าง ๆ เป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา ลักษณะการตั้งวัด วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี และมีหมู่บ้านล้อมรอบ กุฎิวัดท่าคอยนั้นเดิมสร้างทางทิศใต้ของวัด เป้นกุฎิชั้นเดียวสร้างแบบดาวล้อมเดือน เป็นที่นิยมกันมากในการสร้างวัดในสมัยนั้น เป็นกุฎิหมู่ มีทั้งหมด 7 หลัง แบ่งได้ 15 ห้อง ตรงกลางเป็นหอฉัน ทางขึ้นด้านทิศเหนือ สร้างแต่เมื่อใดไม่ทราบ เมื่อพระครูทัศนียคุณ (รวม ทสฺสนีโย เกตุรัตน์) ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสในปี 2482 ต่อจากพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการฉิม สกุโณ กุฎิหลังเก่านั้นได้ชำรุดทรุดโทรมลงเป็นอย่างมากท่านจึงทำการปรับปรุง แล้วเสร็จเมื่อปี 2500 หลังจากนั้นจนมาถึงปี 2535 เป็น เวลา 35 ปี กุฎิได้ทรุดโทรมลงอีก ดังนั้นพระมหากลีบ วรปณฺโญ ป.ธ.9 ย้ายกุฎิไปสร้างด้านทิศเหนือของวัด ติดแม่น้ำเพชรบุรี เป็นกุฎิสองชั้น แบ่งออกได้เป็น 8 หลัง เหมือนกุฎิหลังเก่าแต่ให้เป็นกุฎิเดี่ยว ซึ่งกุฎิเป็นลักษณะแบบอยู่รวมกันและสามารถเดินถึงกันได้หมด การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อ 13 มกราคม 2538 เป็นอาคารทรงไทยทั้งสิ้น
#พระอธิการฉิม สกุโณ เกิดเมื่อปีใดไม่ทราบแน่ชัด ชาติภูมิอยู่ที่บ้านท่าต้นหมากซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดท่าคอย ครั้นอุปสมบทเป็นภิกษุแล้ว ปรากฏในภายหลังว่าได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าคอยสืบมา หลวงพ่อฉิมรูปนี้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญวิปัสสนกรรมฐานขั้นสูง รวมทั้งวิชาอาคมทางด้านคงกระพันชาตรี (ร่วมยุคสมัยเดียวกับ หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม) ผู้คนทั่วไปให้ความเคารพเสื่อมใสศรัทธา จนได้รับการตั้งแต่งเป็นพระอุปัชฌาย์ มีกุลบุรในอำเภอท่ายางและละแวกใกล้เคียงมาขอท่านอุปสมบทให้เป็นจำนวนมาก สมัยที่ท่านปกครองวัดท่าคอยได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ถาวรวัตถุต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย หลวงพ่อฉิมได้จัดการด้านการศึกษาในพื้นที่วัด โดยตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465 มีนายชื้น สำราญสุข เป็นครูใหญ่คนแรก เมื่อเริ่มต้นได้ใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน ต่อมาใน พ.ศ. 2475 ท่านได้อุปการคุณให้สร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้อง อยู่นอกบริเวณวัด ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) ต่อมา พ.ศ. 2492 ท่านจึงได้มรณภาพลง และ พระครูทัศนียคุณ (รวม ทสฺสนีโย) ศิษย์ใกล้ชิดของท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสสวัดท่าคอยสืบต่อมา
#เหรียญปั๊มหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย รุ่นแรก สันนิฐานว่าสร้างราวปี พ.ศ. (2480 – 2481) ไม่รู้ปีสร้างที่แน่นอนเพราะไม่มีการบันทึก ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อเต็มองค์ ด้านล่าง “สกูณกะอุปฌาย วัดท่าคอย” ส่วนด้านหลังเป็นอักขระยันต์ เหรียญนี้นับว่ามีความเก่าแก่ หรือจะเรียกได้ว่าเป็นเหรียญปั๊มเหรียญแรกที่สร้างขึ้นใน อำเภอท่ายาง จึงทำให้เป็นที่ต้องการของคนในพื้นที่ และ ห่วงแหน อย่างมาก

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)