วัดน่าเที่ยวในเพชรบุรี

ชมศิลปะปูนปั้นเมืองเพชร หนังใหญ่เมืองเพชร และลานสนทรภู่ วัดพลับพลาชัย

จำนวนคนดู: 870 สร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตกอยู่ในระหว่าง พ.ศ. 2229 – 2310 ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4 พระเจ้าอยู่หัวบรมโกษ โดยบรรดาขุนนางพ่อค้าคหบดีและประชาชน...

เที่ยววัดข่อย!!! ชมพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ ศิลปะปูนปั้นช่างเมืองเพชร

จำนวนคนดู: 663 พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ ตั้งอยู่ภายใน วัดข่อย ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นศาสนสถาน หรือ...

“วัดใหญ่สุวรรณาราม”!!! วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา บันทึกราวเรื่องประวัติศาสตร์

จำนวนคนดู: 719 วัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นวัดเก่าทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรีอีกแห่งหนึ่ง มีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับยุคกรุงศรีอยุธยา สมกับที่เพชรบุรีเคยเป็นเมืองหน้าด่านสมัยโบราณ วัดเก่าแห่งนี้ว่ากันว่ามีอายุมากกว่า 300 ปี “วัดใหญ่สุวรรณาราม” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า...

เชิญเที่ยวถ้ำเขาวัดชะอำคีรี!!! UnSeen ถ้ำลอดรูปใบโพธิ์

จำนวนคนดู: 606 ถ้ำวัดชะอำคีรี ทางเข้าถ้ำเขาวัดชะอำคีรี วัดชะอำคีรีเป็นวัดคู่ชุมชนชะอำมาแต่ดั้งเดิมโดยมีปราชญ์ชุมชนมารอให้ข้อมูลต่างๆรวมถึงที่มาของคำว่าชะอำว่าอาจเพี้ยนมาจากคำว่า “ชะอาน” อันหมายถึงชะล้างอานม้าตามเส้นทางเดินทัพในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเอง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2407 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี...

วัดมหาธาตุ!!!วัดหลวงของเพชรบุรี นมัสการพระปรางค์ 5 ยอด กราบไหว้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

จำนวนคนดู: 728 วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างขึ้นมาแต่เมื่อครั้งใด ปรากฏโบราณสถานที่สำคัญ คือพระปรางค์ 5 ยอด ซึ่งสร้างขึ้นตามคติมหายาน...
 
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)