ประวัติวัดในเพชรบุรี

วัดคุ้งตำหนัก

จำนวนคนดู: 660 ประวัติคุ้งตำหนัก อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ที่มีน้ำทะเลท่วมถึง เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ไม้ชายเลนประเภท ลำพู ตะบูน แสม โกงกาง กอจาก...

วัดพระรูป

จำนวนคนดู: 703 ตั้งอยู่ที่บ้านโตนดหลาย ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ห่างจากวัดมหาธาตุไปทางตะวันออก 3 กิโลเมตร ในอดีตเป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นในทุ่งนาป่าสะแก และต้นตาล...

วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

จำนวนคนดู: 679 เป็นวัดที่มีปูชนียสถานสำคัญ คือรอยพระพุทธบาท เป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านพระบาทเขาลูกช้างเป็น รอยพระบาทที่ฝังลงไปในหิน อยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันออก ขนาดยาว 5 ฟุต กว้าง...

วัดในปากทะเล

จำนวนคนดู: 717 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุเป็นร้อยปี จากหลัก ฐานที่ปรากฏคือใบพระราชทานวิงสุงคามสีมาที่นายเปี่ยมกับราษฎรได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานที่เขต พระอุโบสถยาว 12 วา กว้าง 6 วา...

วัดโตนดหลวง

จำนวนคนดู: 570 วัดโตนดหลวง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโตนดหลวง หมู่ที่ 9 ห่างจากถนนกั้นน้ำเค็มประมาณ 200 เมตร วัดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของถนน เป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่า...

วัดเขาพระ

จำนวนคนดู: 737 วัดเขาพระ ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์...

วัดราษฏร์บำรุง (ไสค้าน)

จำนวนคนดู: 778 วัดราษฏร์บำรุง (ไสค้าน) จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2453 ตั้งอยู่เลขที่ 137 บ้านไสค้าน หมู่ที่...

วัดบางลำภู

จำนวนคนดู: 767 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดที่ชาวมอญเมื่อครั้งอพยพหนีภัยสงครามมาจากทางใต้ของประเทศพม่าในปัจจุบัน แล้วนำเอาพระพุทธรูปหลวงพ่อขนมต้ม มาด้วย...

วัดท้ายตลาด

จำนวนคนดู: 517 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาแต่เดิม มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน คงมีมาตั้งแต่ครั้งเมื่อตัวอำเภอเขาย้อย ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านน้อยในช่วงปี พ.ศ....

วัดต้นสน

จำนวนคนดู: 797 วัดต้นสน อำเภอบ้านแหลม เพชรบุรี วัดต้นสน เดิมมีชื่อด้วยกันหลายชื่อ เช่น วัดสนธยา, วัดนอก, วัดนอกต้นสน...
 
1 2
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)