เหรียญปั๊มพระพุทธ วัดดอนผิงแดด รุ่นแรก ทรงเต่า ออกประมาณ พ.ศ. 2051-2503

02/11/2019 Admin

#อำเภอบ้านแหลม

#เหรียญปั๊มพระพุทธ วัดดอนผิงแดด รุ่นแรก ทรงเต่า

#วัดดอนผิงแดด

ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2429 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2518

อาคารอาสนะประกอบด้วย

โบสถ์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2510 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้  หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2525 เป็นอาคารไม้ กุฎิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง  วิหารเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  เดิมวัดมีชื่อว่า “วัดดอนตากแดด” สันนิฐานว่าหมู่บ้านที่อยู่ติดกับหมู่บ้านดอนตากแดด ปัจจุบันนี้เดิมคงจะรวมอยู่หมู่บ้านเดียวกันมาก่อน ชาวบ้านจึงเรียกชื่อตามชื่อของหมู่บ้าน แต่ในใบพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังเก่า เรียกว่า “วัดดอนผึ่งแดด”คงเป็นด้วยการที่คำว่า ผึ่ง กับ ผิง เป็นคำที่เขียนใกล้เคียงกัน จึงเกิดการเข้าใจผิดในการพูด ดังนั้นการที่จะเรียกวัดดอนผึ่งแดด เป็นวัดดอนผิงแดด จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติ วัดดอนผิงแดดมีสถานะเป็นวัดราษฏร์ มีเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา

#หลวงพ่อแป๊ะ วัดดอนผิงแดด หรือ พระครูสิริวัชรกิจ นามเดิม แป๊ะ นามสกุล สุวรรณสัมฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2458 ที่บ้านดอนไทย ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวัยเยาว์ทางครอบครัวได้นำไปฝากเล่าเรียนที่วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ในความดูแลของอาจารย์หมอ ทั้งนี้ได้เล่าเรียนหนังสือจนสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนวัดพระทรง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ครั้นเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ได้เข้าอุปสมบท เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2479 ณ พัทธสีมา วัดดอนผิงแดด โดยมีพระอธิการผล วัดดอนผิงแดด เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์หมอ วัดใหญ่สุวรรณารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการพุฒวัดโพธิ์ทัยมณี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “สิริวณฺโณ”

เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้ไปจำพรรษา  ณ  วัดใหญ่สุวรรณาราม ต่อมาท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะจนสามารถสอบได้นักธรรมเอกในระยะเวลาไม่นานนัก และสามารถท่องและสวดพระปาติโมกข์จบ แล้วจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดดอนผิงแดด จนกระทั่ง พ.ศ.2490 จึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนผิงแดด สืบต่อจากหลวงพ่อผล ธมฺมโชโต ที่ได้มรณภาพลง ท่านได้ปรับปรุงปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดจนมีความเจริญรุ่งเรือง จนถึง พ.ศ.2515 จึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูสิริวัชรกิจ” และใน พ.ศ.2516 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบางขุนไทร – ปากทะเล เป็นลำดับ

พระครูสิริวัชรกิจเป็นพระเถระผู้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ท่านได้สร้างเหรียญที่ระลึกไว้ด้วยกันหลายรุ่นอาทิ เหรียญหลวงพ่อผล วัดดอนผิงแดด รุ่นแรก ลักษณะเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อผลเครื่ององค์ ด้านหลังเป็นยันต์พุฒ ซ้อน มีเนื้ออัลอัลปาก้าและทองแดง เหรียญพระพุทธวัดดอนผิงแดด ลักษณะเหรียญเป็นทรงรูปเต่าด้านหน้าเป็นพุทธสมาธิ มียันต์ นา สิ โม อยู่ด้านบน ด้านหลัง เป็นยันต์ นะ โม พุท ธา ยะ ด้านล่างระบุ “วัดดอนผิงแดด” เป็นเนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง,เหรียญพระพุทธทรงสามเหลี่ยม ด้านหน้าเป็นพระพุทธปางสมาธิด้านหลังเป็นยันต์ ใต้ล่างระบุ “วัดดอนผิงแดด”เนื้อทองแดง

ในบั้นปลายชีวิตของท่าน สุขภาพเริ่มมีโรคภัยเบียดเบียน โดยเฉพาะโรคภูมิแพ้กำเริบและโรคแทรกซ้อน แม้ด้านจิตใจยังเข้มแข็งดี แต่จนในที่สุดท่านได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยอาการสงบที่กุฏิของท่าน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2537 สิริอายุได้ 79 ปี พรรษา 58

#ขอขอบคุณข้อมูลจาก “หนังสือพระเครื่องเมืองเพชร”

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)