เหรียญปั๊มพระพุทธหลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ รุ่นแรก พ.ศ. 2485

22/11/2019 Admin

อำเภอเมือง

เหรียญปั๊มพระพุทธหลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ รุ่นแรก พ.ศ. 2485

พระครูปัญญาโชติวัฒน์ หรือ หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ

นามเดิม เจริญ นามสกุล อ้นแสง เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2427 ชาติภูมิเดิมอยู่ที่บ้านสามเรือน ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ท่านเป็นบุตรคนที่ 6 ซึ่งเป็นน้องชายร่วมสายเลือดกับหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (บุตรคนที่ 5 ) ครอบครัวของท่านถือเป็นครอบครัวใหญ่ในละแวกนั้น เมื่ออายุได้ 10 ขวบ พี่ชายคนโต ชื่อ จัน ได้อุปสมบทที่วัดแก่นเหล็กในเมืองเพชรบุรี ท่านจึงได้ไปอยู่วัดกับพระพี่ชาย ได้เรียนหนังสือไทยจนสามารถอ่านออกเขียนได้กับพระครูญาณวิสุทธิ (พ่วง) วัดแก่นเหล็ก พออายุได้ 13 ปี ก็ออกจากวัดกลับมาช่วยบิดามารดาทำนาเรื่อยมาจนอายุได้ 18 ปี ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารเป็นทหารรักษาพระองค์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 สังกัดกองโยธา ประจำการอยู่ 3 ปี ต่อมาในปีที่ 4-5 ได้ตำแหน่งเป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์ ขึ้นกับสำนักพระราชวังในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง นับเป็นผู้ที่มีโชควาสนาดีได้ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ซึ่งคนจากท้องถิ่นห่างไกลในยุคนั้นน้อยคนนักที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าไปเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระนคร เมื่ออายุได้ 22 ปีเศษ หลังพ้นจากรับราชการทหารแล้ว ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอุปสมบทเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดา โดยเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ณ พัทธสีมาวัดทองนพคุณ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2451 มีพระอาจารย์เปลี่ยน วัดเขาบันไดอิฐ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูญาณวิสุทธิ (พ่วง) วัดแก่นเหล็ก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงพ่ออ่ำ วัดทองนพคุณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยได้รับฉายาทางธรรมว่า “ธมฺมโชติ” เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านได้หมั่นศึกษาวิชานวกรรมต่าง ๆ การแพทย์แผนโบราณ ตลอดจนพระธรรมวินัยก็ศึกษาและปฏิบัติอย่างมิได้ลดละ จนเป็นผู้มีประสบการณ์มากเป็นที่รักใคร่และได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่ออ่ำ เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณให้เป็นผู้ดูแลศาสนกิจภายในวัด จนถึง พ.ศ. 2466 จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณแทนพระอธิการอ่ำซึ่งมรณภาพลง ต่อมาใหน พ.ศ. 2510 ด้วยปฏิปาและศิลาจาวัตรอันงดงาม จึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูปัญญาโชติวัฒน์” จนถึง พ.ศ. 2517 ท่านจึงได้มรณภาพลง สิริอายุได้ 90 ปี พรรษา 66

เหรียญปั๊มพระพุทธหลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเหรียญแรกที่ท่านได้สร้างขึ้นจะเป็นเหรียญพระพุทธปางสมาธิ ประทับนั่งในซุ้ม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2485 ซึ่งสร้างก่อนเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกของท่านถึง 15 ปี นับว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญหัววัดของหลวงพ่อเจริญ วัดททองนพคุณโดยแท้

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)