เหรียญปั๊มพระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร วัดเนรัญชราราม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ปี2470

08/10/2019 Admin

#อำเภอชะอำ

#เหรียญปั๊มพระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร วัดเนรัญชราราม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ปี2470

เป็นเหรียญหายากอันดับต้นๆของเพชรบุรี มีประวัติการสร้างร่วมกับการสร้างวัดเลยทีเดียว จึงต้องเริ่มเกริ่นตั้งแต่การสร้างวัดเนรัญชรา ที่เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 ต่อกับสมัยรัชกาลที่ 7 เริ่มก่อสร้างในต้นปี 2467 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ปี2469 โดยพระมหาทองโฆสิต วัดบรมนิวาส พระนคร พระอธิการแย้ม สุขโต กับพระภิกษุอีก 3 รูป ได้จาริกธุดงค์มาพักอยู่ในป่าตำบลนี้ ดำริเห็นว่าปากคลองชะอำควรแก่การเป็นที่บำเพ็ญศาสกิจของสงฆ์และเป็นที่บำเพ็ญกุศลของชาวประมง จึงได้ปรารภกับครอบครัวของโยมไข่ น.ส.น้อย นายมิ่ง จำลองราช ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินพร้อมใจกันถวายเป็นที่ธรณีสงฆ์ 57 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา ในระยะนั้นที่เดินเป็นป่ารกร้างห่างไกลความเจริญ การคมนาคมไปมาไม่สะดวก ลำบากมาก วัดตั้งอยู่ทิศเหนือของคลอง จึงต้องสร้างสะพานข้ามคลอง โดยใช้ไม้พอเป็นที่สัญจรไปมาเท่านั้น จวบจนถึงปี 2524 จึงได้สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวิวิชวรรณปรีชา ได้ประทานนาม วัดเนรัญชราราม โดยตามประวัติความเป็นมา รัชกาลที่ 6 ทรงสร้างมฤคทายวัน ซึ่งตรงกับตำนานพระพุทธประวัติตอนที่ว่า “พระมหาบุรุษทรงถือถาดทองข้าวมธุปายาส เสด็จสู่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราก่อนตรัสรู้ แล้วได้เสด็จไปจำพรรษาอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” ประเทศอินเดีย เป็นเหตุให้สันนิษฐานได้ว่า การตั้งชื่อวัดให้มีความสอดคล้องในตำนานดังกล่าว

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวิวิชวรรณปรีชา กับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์ ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์วัด โดยมีพระอธิการแย้ม สุขโต เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

ในปี 2470 ในสมัยพระสาระเสรี หรือหลวงพ่ออี๋ เป็นเจ้าอาวาส รูปที่สาม ขุมพรมเสนม ได้สร้างรอยพระบาทจำลองท่าคุกเข่าลอย สร้างถาดทอง (ทำจากไม้) ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ที่ขอบถาดจารึกเป็นภาษาขอม บารมี 10 ทิศ ที่ฐานปูนมีคาถากรวดน้ำให้มาร และยังคงปรากฏอยู่ที่หน้าพระอุโบสถทรงอินเดีย ที่ไม่ค่อยพบเห็นโดยไปทั่วไป จวบจนปัจจุบัน ซึ่งในโอกาสนี้เอง ได้มีการสร้างเหรียญพระคาถากรวดน้ำให้มารทั้งห้าขึ้นด้วย

พระคาถากรวดน้ำให้มารทั้งห้า(ของ สมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน ให้สวด 3 จบ 5 จบ 7 จบ)

ปัญจะมาเร ชิเนนาโถ ปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง จตุสัจจัง ปะกาเสติ มหาวีรัง นะมามิหัง ปัญจะมาเร ปลายิงสุ

พระโลกนาถเจ้า ทรงชนะมาร พร้อมด้วยเสนามาร บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ อันสูงสุด ทรงประกาศสัจจะธรรม สี่ประการ

ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า พระองค์นั้น ผู้มีความแกล้วกล้ายิ่ง พวกมารทั้งห้าจงหนีไป

แล้วให้อธิษฐานว่า มารทั้ง 5 และมานะทั้งปวง อย่าได้จำนองจองเวรแก่กันเลย จงรับเอาส่วนบุญนี้เถิดฯ

กรวดน้ำให้มารทั้งห้า คือ

– กิเลสมาร มาร คือกิเลส 1

– ขันธมาร มาร คือปัญจะขันธ 1

– อภิสังขารมาร มาร คืออภิสังขารที่ปรุงแต่งกรรม 1

– เทวปุตตมาร มาร คือเทพบุตร 1

– มัจจุมาร มาร คือ ความตาย 1

จะได้ไม่มารบกวนเวลานั่งบำเพ็ญกรรมฐาน

*** ขอขอบคุณข้อมูลและรูปพระสวยๆ จาก Supattawee Pratuangtinnawat

ประวัติหลวงพ่อแย้ม วัดไสค้าน ผู้ร่วมสร้างวัดเนรัญชราราม

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)