เหรียญปั๊มหลวงพ่อผิว วัดตาลกง พ.ศ. 2503 เนื้อทองแดง

02/12/2019 Admin

รายละเอียด

เหรียญนี้ใช้แจกให้กับผู้ร่วมทำบุญ ในงานฌาปนกิจศพ พระธรรมะศิริ ( หลวงพ่อผิว ) อดีตเจ้าอาวาส วัดตาลกงเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 3 เม.ย.03 โดย ณ ตอนนั้น หากใครร่วมทำบุญ จำนวน 10 บาท ก็จะได้รับเหรียญ พระธรรมะศิริ ( หลวงพ่อผิว ) เนื้อทองแดง จำนวน 1 เหรียญ( จัดสร้างเนื้อเดียว จำนวนสร้างหลักพันองค์ครับ )
แต่หลังจากที่เหลือจากการร่วมทำบุญแล้ว ลพ.อุ้น ท่านก็ได้เก็บไว้ และได้ทยอยแจกเรื่อยๆมา โดยมิได้คิดมูลค่าในการเช่าบูชา
โดยเหรียญนี้ผ่านการปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์จำนวน 9 รูป ( ปลุกเสกก่อนงานฌาปนกิจศพประมาณ 2 วัน )
โดยมี รายนามพระสงฆ์ที่ร่วมปลุกเสก ดังต่อไปนี้
1. ลพ.อุ้น วัดตาลกง
2.ลพ.รวม วัดท่าคอย
3.ลพ.เทียบ วัดมาบปลาเค้า
4.ลพ.วง วัดตามปลาเค้า ( สมัย ลพ.เทียบเป็นเจ้าอาวาส , ลพ.วง เป็นรองเจ้าอาวาส ต่อมาเมื่อสิ้นบุญ ลพ.เทียบ ท่านจึงได้
รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมา )
5.ลพ.เพลิน วัดหนองไม้เหลือง
6.ลพ.เยิ้ม วัดบางจาก
7.ลพ.ขาว วัดอินจำปา

สนใจติดต่อ

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)