เที่ยววัดข่อย!!! ชมพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ ศิลปะปูนปั้นช่างเมืองเพชร

22/11/2019 Admin

พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ

พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ ตั้งอยู่ภายใน วัดข่อย ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นศาสนสถาน หรือ เสนาสนะ ที่มีการนำงานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชร หรือ เรียกว่าช่างสิบหมู่ มาเป็นส่วนร่วมสร้างอาคาร เพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความสวยงามตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน จนเรียกได้ว่าเป็น พุทธสถานศิลป์

สถาปัตยกรรมของพระธาตุฉิมพลีฯ ดูแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนั้น เป็น พุทธสถานศิลป์ หนึ่งเดียวในโลก แนวคิดในการก่อสร้างเริ่มจากปี 2548 โดยพระวัชรวิชญ์ สิริปัญโญในสมัยนั้นยังเป็น ฆราวาสได้มีโอกาสเห็นผ้ายันต์ฉิมพลีของ วัดท่าไชยศิริ อ.บ้านลาดจึง จินตนาการต่อว่าภาพบนผืนผ้ายันต์เสมือนวิมานบนสวรรค์หากมี โอกาสจะสร้างให้เป็นจริง ต่อมาในปี 2554 จึงได้เริ่มแนวคิดที่ว่านี้สร้างถาวรวัตถุแห่งนี้ขึ้น เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา โดยมูลค่าการก่อสร้างกว่า 24 ล้านบาท สถาปัตยกรรมของพระธาตุ ฉิมพลีฯ ดูแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐี เป็นทรงอาคารสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะคล้ายผ้ายันต์ที่ผนังอาคารเต็มไปด้วย อักขระพิเศษ มีพระพุทธรูปประจำอยู่ 4 ทิศ ขนาดฐานยาวด้านละ 18 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดพระธาตุ 27 เมตร มีจำนวน 3 ชั้น

ด้านชั้นบนสุดเป็น ที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ

ภายในทุกทิศของฐานพระธาตุ จะมีรูปปั้นเป็นหน้ายักษ์ ลิง พราหมณ์ และรูปล้อนักการเมืองและกีฬา แบกฐานขององค์พระธาตุเอาไว้ สื่อถึงพระพุทธศาสนา ที่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมอุปภัมถ์ไปพร้อมกัน

ชั้นที่สอง ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ และยังคงลวดลายยันต์ โภคทรัพย์ที่ผนังทั้ง 4 ด้าน มีบันได ทางขึ้นริมด้านขวาหลังพระธาตุ แต่ชั้นสองนี้อนุญาตเพศชายขึ้นไปได้เท่านั้น ชั้นที่สาม ซุ้มเรือนยอด ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ในบุษบก 5 ยอด ลงรักปิดทอง ชั้นนี้ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปและฆราวาส ขึ้นไป

ส่วนชั้นล่างภายในพระธาตุ จะพบกับ พระประธาน 3 องค์

พระพุทธมิ่งมงคล (ด้านซ้าย)
พระพุทธเศรษฐีนวโกฏิ (ตรงกลาง)
พระสิวลีมหาลาภร่มเย็น (ด้านขวา)

ข้างบนเพดาน เห็นผนังทั้งสี่ด้านแกะสลักเป็นตัวอักขระขอมบท พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เหนือบริเวณพระประธาน ซึ่งเป็นยันต์ของ หลวงพ่อทองศุข แห่งวัดโตนดหลวง ยันต์พรหมสี่หน้า และยันต์หงส์มหาเสน่ห์ หรือหงส์เรียกทรัพย์ มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเชื่อว่า หากผู้ใดมาสักการะบูชาจะได้พบแต่ความเจริญสมหวัง ในหน้าที่การงาน และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น ตัวผู้สักการะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน แห่งความดี ส่วนบรรยากาศรอบบริเวณพระธาตุฯมีรูปปั้นจำลองของมัก กะลีผลแขวนบนต้นไม้เป็นเพศชายซึ่งแตกต่าง จากมักกลีผลทั่วไป ที่เป็นเพศหญิง ส่วนสาเหตุที่สร้างเป็นเพศชายนั้นก็เพื่อให้ญาติโยมที่มาเที่ยวมาไหว้พระ เห็นแล้วแปลกใจถือว่าคลายเครียดไปด้วย

ส่วนการเดินทางไปก็สะดวกอยู่ใกล้ๆ กับเขาวัง นับได้ว่า ธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ เป็นพระธาตุแห่งยุคสมัยใหม่ผสมผสานงานปูนปั้นของช่างเมืองเพชรอย่างลงตัว ทำให้เกิดพุทธสถานศิลป์ที่หาดูที่ไหนไม่ได้นอกจากที่เมืองเพชรบุรีแห่งนี้

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)