เหรียญปั๊มหลวงพ่อเห่ง วัดอุตมิงคาวาส รุ่นแรก ออกปี พ.ศ. 2499

10/10/2019 Admin

#อำเภอบ้านแหลม

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อเห่ง วัดอุตมิงคาวาส รุ่นแรก ออกปี พ.ศ. 2499

#วัดอุตมิงคาวาส

วัดนี้สร้างด้วยทุนทรัพย์เพียง 15 ชั่ง 8ตำลึง  โดยจีนโป๊และแม่เงิน จำนวน 10 ชั่ง ,  พ่อเขียวแม่เหม จำนวน 2 ชั่ง , แม่แก้ว จำนวน 4 ชั่ง , จีนตังแชและแม่แดง จำนวน 4 ตำลึง  ร่วมด้วยชาวบ้านที่ช่วยกันออกสิ่งของต่าง ๆ คิดเป็นเงิน 3 ชั่ง การก่อสร้างเริ่มด้วย ขุนอุดมเดชภักดี และ แม่อึ่ง ภรรยา ถวายที่ดินสร้างวัดจำนวน 22 ไร่ 94 ตารางวา เมื่อ  พ.ศ. 2434 ได้ลงมือสร้างอุโบสถเมื่อปี พ.ศ. 2436 (ปีมะเส็ง ร.ศ. 110)  ด้วยไม้ทั้งหลัง  หลังคามุงด้วยกระเบื้องแผ่นเล็ก ชาวบ้านจะเรียกว่า “วัดปากอ่าว”  เพราะอยูใกล้ปากทะเล ต่อมาสภาพทรุดโทรม จึงมีการบูรณะใหม่  แต่การสัญจรเข้าวัดค่อนข้างลำบาก เพราะต้องสัญจรทางเรือ  ย่าแตงไทยและอากิมเฉี่ยง จึงได้บริจาคที่ดินให้สร้างถนนเข้าวัด  การสัญจรจึงสะดวกสบายขึ้น ชาวบ้านเรียกชื่อถนนนี้ว่า “ถนนแม่แตงไทยอุทิศ”

วัดนี้มีพระอธิการหวัง เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก  ระหว่างปี พ.ศ. 2434 – 2445  เรื่องนี้พี่นิด เชี่ยวสมุทร  เหลนของทวดอุดมเล่าว่า พระอาจารย์หวังเป็นพระจากถิ่นอื่น มาจำวัดที่เพชรบุรีนานมากจนคุ้นเคยชอบพอกับทวดอุดม  เมื่อครั้นท่านจะอำลาไป ทวดอุดมก็เสียดายไม่อยากให้ไป  อยากให้อยู่เป็นศูนย์พุทธของชาวบ้านแหลม นี่เองจึงเป็นที่มาของการถวายที่ดินสร้างวัดอุตมิงคาวาสและพระอาจารย์หวังเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก  หลังจากที่พระอาจารย์หวัง มรณภาพ พระอาจารย์เปลี่ยนก็เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมา  หลังจากนั้นก็เป็นหลวงพ่อเห่ง (พระครูวชิรกิจโสภณ) เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 3 พระครูโสภิตวัชราทร เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 4  และองค์ปัจจุบันคือหลวงพ่อสมพงษ์ ธนวโส เป็นองค์ที่ 5 และสภาพวัดในปัจจุบันได้รับการบูรณะต่อเนื่องมาอย่างดี 

#พระครูวชิวกิจใสภณ นามเดิม เห่ง นามสกุล ตูวิเชียร เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2427 ชาติภูมิเดิมอยู่ที่ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อครั้งยังยาว์วัยได้เข้าศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนวัดอุตมิงค์ จนจบการศึกษา จนกระทั่งอายุครบ 21 ปี จึงเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ณ พัทธสีมาวัดอุตมิงคาวาส ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระอธิการทรัพย์ วัดเขาตะเคราเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการหวัง วัดโพธาวาส เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอธิการเปลี่ยนวัดอุตมิงคาวาส เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาในการอุปสมบทว่า “สิริจนฺโท” ครั้นอุปสมบทแล้วท่านได้จำพรรษาที่วัดอุตมิงคาวาส อยู่เล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัย ท่องบ่นทำวัตรสวดมนต์ ตลอดจนวิปัสสนาธุระ และ พุทธาคมต่าง ๆ จากอธิการเปลี่ยน พระอธิการหวัง และ พระอธิการทรัพย์ ซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากนักและยังเดินทางไปศึกษาวิชาเพิ่มเติมกับพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายรูป กาลต่อมาใน พ.ศ. 2453 พระอธิการเปลี่ยน เจ้าอาวาสวัดอุตมิงคาวาส ได้มรณภาพลง ด้วยความที่หลวงพ่อเห่ง ท่านเป็นผู้เอาใจใส่เป็นธุระในกิจการคณะสงฆ์เป็นอย่างดี จึงเป็นที่ไว้วางใจของพระอธิการเปลี่ยน คณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่จึงได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมา ครั้นถึง พ.ศ. 2497 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูวชิรกิจโสภณ” อุปนิสัยและจริยวัตรของหลวงพ่อเห่ง ท่านเป็นผู้ฝักใฝ่ในการศึกษาเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ทำวัตรสวดมนต์ เจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำ เป็นผู้พูดน้อย ค่อนข้างขรึม ไม่ชอบการสนทนาที่ไม่มีสาระประโยชน์ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ศิษย์และผู้คนละแวกวัดต่างเคารพเสื่อมใสและยำเกรงท่านมาก  ในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านได้มีโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนอยู่บ่อยครั้งก่อนที่ท่านจะมรณภาพได้อาพาธชนิดสามวันดีสี่วันไข้ จนในที่สุดท่าได้มรณภาพลงด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2507 เวลา 17.00 น. สิริอายุได้ 80 ปี พรรษา 59 ทางคณะกรรมการวัดและศิษยานุศิษย์ ได้เก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อเห่งไว้เพื่อบำเพ็ญกุศล และจัดงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 16 – 18 เมษายน พ.ศ. 2508

#ประวัติการสร้างเหรียญปั๊มหลวงพ่อเห่ง รุ่นแรก ปี 2499 สร้างในคราวฉลองอายุครบ 6 รอบของท่าน ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเห่ง ทรงดอกจิก ด้านหลังเรียบปรากฎรอยจารลายมือหลวงพ่อเห่ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

#จำนวนการสร้าง ไม่ทราบแน่ชัด

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)