เหรียญปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อหิน วัดป่าแป้น พ.ศ. 2516

02/10/2019 Admin

#อำเภอบ้านลาด

#เหรียญปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อหิน วัดป่าแป้น พ.ศ. 2516

ประวัติการพบหลวงพ่อหิน

ในช่วงสมัยที่หลวงพ่อทบ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสปกครองสงฆ์วัดป่าแป้น เข้าสู่ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2515 นางเหลื่อม เฟื่องฟู ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต. บ้านลาด อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี ซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่หน้าทางเข้าวัดป่าแป้น ได้ออกไปทำไร่ (บริเวณหนองทะเลเก่าที่ตื้นเขิน) ในขณะกำลังขุดหลุมเพื่อปลุกต้นละมุด หน้าจอบก็ไปกระทบกับหินจนเกิดประกายไฟและมีเสียงสะท้อนคล้ายกระแทกกับของแข็งขนาดใหญ่ที่ใต้ผิวดินนางเหลื่อมจึงเรียก นางแจ๋ว พวงไพโรจน์ ผู้เป็นหลานสาว และนางพิกุล กลิ่นมาลี ที่กำลังถากหญ้าอยู่บริเวณใกล้เคียงให้มาช่วยขุดและพบว่าที่ใต้ผิวดินมีหินรูปพระขนาดใหญ่อยู่ข้างใต้ จึงไปตามนางสำรอง อรุณโรจน์ มาช่วยกันยกขึ้นตั้งและไปกราบเรียนหลวงพ่อทบให้ทราบ หลวงพ่อทบได้ให้พระภิกษุสามเณรจำนวนหลายรูปมาช่วยกันยกไปตั้งประดิษฐานไว้หน้าพระอุโบสถด้านทิศตะวันออก กอปรกับช่วงเย็นวันดังกล่าวที่วัดป่าแป้น มีการสอบนักธรรมพระในอำเภอบ้านลาดเป็นวันสุดท้าย ท่านจึงอาราธนาพระภิกษุทั้งหมด สวดชัยมงคลคาถาที่หน้าพระอุโบสถพร้อมทั้งตั้งโอ่งน้ำมนต์ไว้

หลังการขุดพบพระหิน หลวงพ่อทบได้เรียนให้เจ้าคณะอำเภอบ้านลาดและผู้เกี่ยวข้องทราบ ทางราชการได้ส่งผู้ตรวจสอบมาดูและสรุปว่าพระหินที่ขุดพบนี้ เป็นศิลปะแบบทวารดี พระเกศมาลาเป็นมนมวยผมเป็นพระหินที่สร้างยังไม่เสร็จการแกะสลักเพียงแต่โกรนแบบไว้เท่านั้น จึงไม่จดทะเบียนเป็นวัตถุโบราณ และให้ตั้งประดิษฐานไว้ที่วัดป่าแป้น

ข่าวการพบพระหินสมัยโบราณได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งอำเภอ มีพุทธศาสนิกชนเยี่ยมชม “พระหิน” ด้วยความเคารพศรัทธาอยู่มิได้ขาดคณะกรรมการวัดและหลวงพ่อทบ ได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นตรงกันว่าการที่จะสร้างแท่นที่ประดิษฐานหลวงพ่อหินไว้หน้าพระอุโบสถและเห็นชอบ เรียกนามว่า “หลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ นฤมิตมหามงคล” สืบมา           

ปัจจุบันวัดป่าแป้นได้จัดสร้างมณฑป “หลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ นฤมิตมหามงคล” ขึ้นที่บริเวณหน้ากุฏิสงฆ์ และอาราธนาชะลอองค์หลวงพ่อหินฯ จากบริเวณหน้าพระอุโบสถมาประดิษฐานไว้ด้านในเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลได้อย่างสะดวก

ลักษณะโดยสังเขป

“หลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ นฤมิตมหามงคล” เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแกรนิต สีเขียวอมเทา ศิลปะสมัยทวารดี พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างเสมอออกแบบปางห้ามสมุทร สูงประมาณ 145 ซม. ฐานกว้าง 58 ซม. รูปทรงองค์พระพุทธรูปยังสร้างไม่เสร็จ เพียงแต่โกรนรูปทรงไว้เบื้องต้น

ส่วนสาเหตุที่มีการขนย้ายทั้งที่ยังสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากคาดว่าหากแกะสลักจนแล้วเสร็จ ผู้สร้างอาจเกรงเกิดการกระทบ กระแทกระหว่างขนย้าย อาจทำให้ส่วนรายละเอียดเสียหาย จึงทำการโกรนเป็นลักษณะคร่าว ๆ หากไปถึงยังจุดหมายก็จะเป็นการแกะสลักรายละเอียดจนสำเร็จเป็นองค์พระที่มีรายละเอียดสมบูรณ์

สำหรับพระพุทธรูปลักษณะนี้ ปัจจุบันค้นพบอีกแห่งที่ ต. หนองปลาไหล อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี ชาวบ้านได้นำไปถวายที่วัดหนองปลาไหลมีพุทธลักษณะเหมือนกันทุกประการ แต่มีขนาดใหญ่กว่า หลวงพ่อหินฯ เล็กน้อย

ในช่วงที่หลวงพ่อทบดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแป้นและหลังจากขุดพบ และนำ หลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ นฤมิตมหามงคล มาประดิษฐานที่หน้าอุโบสถขณะนั้นวัดป่าแป้นอยู่ระหว่างการพัฒนา แม้ปรากฏมีพุทธศาสนิกชนมาสักการบูชาอย่างต่อเนื่อง แต่เงินบริจาคในการใช้สร้างและปรับปรุงเสนาสนะวัตถุหลายอย่างยังไม่เพียงพอ เดือนมกราคม พ.ศ.2516 คณะกรรมการวัดจึงขออนุญาตหลวงพ่อทบ จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อนำเงินมาบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาการเปรียญ โรงอาหาร ฯลฯ โดยได้รับเงินทุนสำรองจากพลเอก สำราญ แพทยกุล และ พ.อ.พิเศษสมศักดิ์พจน์พานิช จัดสร้างเหรียญหลวงพ่อหินขึ้น จำนวนผลิต 18,000 เหรียญ

โดยคณะผู้จัดสร้าง และหลวงพ่อทบ ได้นำเหรียญทั้งหมดเข้าพิธีตั้งจิตอธิษฐาน อาราธนาหลวงพ่อหินปลุกเสกครั้งที 1 ผ่านสายสิญจน์ที่ผูกติดกับพระหัตถ์ของหลวงพ่อหิน จำนวน 7 วัน จากนั้นนำเหรียญทั้งหมดไปให้ พระครูญาณวิลาส (แดง รตฺโต) “หลวงพ่อแดง” วัดเขาบันไดอิฐปลุกเสกเดี่ยว ประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งหลังปลุกเสก หลวงพ่อแดงกล่าวว่า “เหรียญรุ่นนี้ดีมาก” ยังความปลื้มปิติแต่ผู้อยู่ในเหตุการณ์อย่างมาก

จากนั้นนายประกอบ กลิ่นมาลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต. บ้านลาด และคณะกรรมการวัดได้นำเหรียญทั้งหมด ไปยังวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อ. ท่ายาง อาราธนา พระครูพิพิธพัชรศาสน์ (จัวน จันทสุโร) “ หลวงพ่อจ้วน” ปลุกเสกเดี่ยวอีกครั้ง โดยครั้งนั้นหลวงพ่อจ้วนเล่าให้คณะผู้จัดทำฟังว่า เมื่อเริ่ม “นะโมเหรียญก็เต้นแล้ว เหรียญหลวงพ่อหินวัดนี้ดีมาก อาตมาขอสัก 100 เหรียญ เพื่อไปแจกลูกศิษย์” คณะกรรมการก็ไม่ขัดข้อง

ต่อมาในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2516 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นวัน “เสาร์ห้า” เป็นวันแข็ง เป็นสิริมงคลเหมาะแก่การปลุกเสกและทำพิธีต่าง ๆ หลวงพ่อทบ และคณะกรรมการวัด ได้จัดพิธีพุทธาภิเษก เหรียญ “หลวงพ่อหิน รุ่น เสาร์ 5 ปี 2516” และ ผ้ายันต์จีวรปั๊มรูปหลวงพ่อหิน ขึ้นโดยนิมนต์พระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 10 รูป ได้แก่

  1. หลวงพ่ออินทร์ วัดยาง
  2. หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ
  3. หลวงพ่อจ้วน วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง
  4. หลวงพ่อไห วัดบางทะลุ
  5. หลวงพ่อปุ่น วัดใหม่ประเสริฐ
  6. หลวงพ่อสุตานุโยค วัดบันไดทอง
  7. หลวงพ่อเบี้ย วัดไทรทอง
  8. หลวงพ่อเทพ วัดถ้ำรงค์
  9. หลวงพ่อเชื่อม วัดแก่นเหล็ก
  10. หลวงพ่อหวล วัดประดิษฐ์วนาราม

ร่วมพิธีจนแล้วเสร็จและแจกให้กับพุทธศาสนิกชนเช่าเหรียญละ 10 บาท ในวันรุ่งขึ้น เวลา 09.00 น.

เหรียญหลวงพ่อหิน รุ่น เสาร์ 5 ปี 2516 มีสัณฐานรูปไข่ หูในตัว ขนาดสูง 3 ซม. กว้าง 2.3 ซม. เนื้อทองแดงผสมรมดำลักษณะด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อหิน มีธรรมจักรวงกลมรอบพระเศียร มีอักษรภาษาไทยล้อมรอบตามโค้งเหรียญ มีข้อความว่า “หลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ นฤมิตมหามงคล วัดป่าแป้น อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ” ด้านหลังสร้างเป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ผูกเป็นลายวางอักขระขอม ด้านล่างมีอักษรภาษาไทยเขียนว่า “เสาร์ 5 2516 ”

โดย”หลวงพ่อหิน รุ่น เสาร์ 5 ปี 2516” นี้เริ่มแรกจัดทำในรูปแบบบล็อกเดียว แต่ปัจจุบันผู้สะสมมีการแยกเป็นบล็อกมีโซ่ และไม่มีโซ่ ทั้งนี้ตำหนิความแตกต่างบล็อกมีโซ่ดังกล่าวเกิดจากการสึกหรอของบล็อกแบบและส่วนเกินจากเนื้อโลหะ จนเป็นตำหนิที่แตกต่างกัน

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)