เหรียญปั๊มหลวงพ่อหมี รุ่นแรก วัดหนองหญ้าปล้อง พ.ศ. 2534

13/10/2019 Admin

#อำเภอหนองหญ้าปล้อง

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อหมี รุ่นแรก วัดหนองหญ้าปล้อง พ.ศ. 2534

วัดหนองหญ้าปล้อง

วัดหนองหญ้าปล้องได้เริ่มสร้างเป็นที่พักสงฆ์ เมื่อปี 2476 โดยพระอธิการสด เจ้าอาวาสวัดเทพประชุมนิมิต (วัดทับคาง) มีเนื้อที่ประมาณ 10ไร่เศษ โดยมี นายเลียบ คนบุญ ซึ่งเป็นโยมบิดา พระครูบรรพตประชาวสัย ขณะนั้นดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองหญ้าปล้อง เป็นผู้อุปถัมภ์ และได้นิมนต์หลวงตาแดง เป็นเจ้าสำนัก มีพระภิกษุจำพรรษาในปีแรกจำนวน 4 รูป

ต่อมาในปี 2477 โรงเรียนถูกไฟไหม้ ชาวบ้านจึงพร้อมใจอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตพื้นที่พักสงฆ์บางส่วนสร้างโรงเรียนขึ้นแทนโรงเรียนเดิมที่ถูกไฟไหม้ และต่อมาทางราชการได้สร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง นักเรียนจึงได้ย้ายสถานที่เรียนไปเรียนในโรงเรียนแห่งใหม่คือ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) ที่อยู่ในปัจจุบัน

ต่อมาในปี 2501 ชาวบ้านได้พากันไปนิมนต์พระภิกษุหมี นาควโร วัดเทพประชุมนิมิต (วัดทับคาง) ซึ่งท่านมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ ต.หนองหญ้าปล้อง และไปอุปสมบท ณ วัดเทพประชุมนิมิต (วัดทับคาง) ตั้งแต่ ปี2494 ขณะนั้นพระคุณท่านสำเร็จนักธรรมชั้นเอก มาเป็นเจ้าสำนักสงฆ์หนองหญ้าปล้อง รูปต่อมา

ต่อมาเมื่อชุมชนขยาย และมีความเจริญมากขึ้น ประกอบกับที่ดินที่พักสงฆ์เดิมมีข้อจำกัด ในที่ดินที่ลดลง จากการอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) ไปแล้วส่วนหนึ่ง หมู่บ้าน ที่ดินที่ตั้งวัดคับแคบ ไม่เหมาะต่อการพัฒนาวัดในอนาคตและไม่เป็นสถานที่ที่สงบ จึงได้พากันย้ายที่พักสงฆ์มาตั้งในที่ดินเอกชน และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินประมาณ 51ไร่ 3 งาน

พร้อมทั้งรื้อย้ายอาคารเสนาสนะสงฆ์ มาบูรณะ และพัฒนา พร้อมทั้งได้รับอนุญาตให้ และตั้งวัดสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2519 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา อุโบสถวัดหนองหญ้าปล้องครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2520 ต่อมาอุโบสถชำรุดและคับแคบ

หลวงพ่อหมี วัดหนองหญ้าปล้อง จึงได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ พร้อมขอพระราชทานวิสุงคามสีมาเพื่อปิดทองฝังลูกนิมิตในโอกาสต่อไป แต่ท่านถึงแก่มรณภาพเสียก่อน

เจ้าอาวาส ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

รูปแรก พระครูบรรพตประชาวสัย  (หมี นาควโร) หรือ หลวงพ่อหมี วัดหนองหญ้าปล้อง ปี 2520 – 2544

รูปที่ 2 พระปลัดผง จนฺทสุวณฺโณ  ปี 2544 – 2545 ท่านย้ายไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขากระทิง และยังเคยเป็นเจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้องอีกด้วย

รูปปัจจุบัน พระครูพิทักษ์วัชรกิจ  (หมื่น ถาวโร) เจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)