เหรียญปั๊มหลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย รุ่นแรก พ.ศ. 2496

10/10/2019 Admin

#อำเภอเมืองเพชรบุรี

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย รุ่นแรก พ.ศ. 2496

#วัดพลับพลาชัย

สร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ราว พ.ศ.2229 – 2310 ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4 พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โดยบรรดาขุนนางพ่อค้าคหบดีและประชาชน รวมทุนกันสร้างขึ้น วัดพลับพลาชัย เจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยที่หลวงพ่อฤทธิ์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นผู้นำในการวางรากฐานการศึกษาฟื้นฟูศิลปะวรรณกรรม และเป็นผู้ก่อตั้ง หนังใหญ่คณะวัดพลับพลาชัย ที่ขึ้นชื่อลือดังสมัยนั้น

ในวันนี้หนังใหญ่วัดพลับพลาชัยเหลือไว้แต่ตัวหนังและชื่อเสียงเท่านั้น แต่ด้วยท่านเจ้าอาวาสปัจจุบันเล็งเห็นความสำคัญ และต้องการจะเก็บรวบรวมความทรงจำเกี่ยวกับหนังใหญ่ของวัดพลับพลาชัย ท่านจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดพลับพลาชัยขึ้น ด้วยความร่วมมือและความอนุเคราะห์ของชมรมครูผู้รับบำเหน็จบำนาญของเพชรบุรี อาคารพิพิธภัณฑ์คือภายในวิหารพระคันธารราฐ อีกฟากของถนนบันไดอิฐ (วัดถูกแบ่งออกเป็นสองฟาก จากการตัดถนนบันไดอิฐ) ภายในวิหารมีพระพุทธรูปและรูปจำลองของหลวงพ่อฤทธิ์ หลวงพ่อกร อดีตเจ้าอาวาสของวัด และตัวหนังใหญ่แขวนอยู่บนผนังของวิหารโดยรอบ โดยถูกจัดแสดงจัดไว้ในกรอบ มีไฟส่องสว่างให้เห็นลวดลายของตัวหนัง ส่วนใหญ่จะแยกระหว่างหนังจับกับหนังเดี่ยว เนื่องจากหนังจับอาจจะมีตัวละครหรือสถานที่ประกอบอยู่ในตัวหนังด้วย จึงทำให้ขนาดของตัวหนังจับใหญ่กว่าหนังเดี่ยว ซึ่งมีความสูงส่วนใหญ่ประมาณ 1 เมตรเท่านั้น

#หลวงพ่อฤทธิ์ผู้ให้กำเนิดหนังใหญ่วัดพลับพลาชัย

พ.ศ. 2375 ปีเกิดหลวงพ่อฤทธิ์ (ปลายรัชกาลที่ 3)

พ.ศ. 2390 หลวงพ่อฤทธิ์ครั้งฆราวาสเป็นศิษย์ขรัวอินโข่ง

พ.ศ. 2398 หลวงพ่อฤทธิ์อุปสมบท

พ.ศ. 2412 หลวงพ่อคง เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัยมรณภาพลง หลวงพ่อฤทธิ์ได้รับการตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมา

พ.ศ. 2453 หนังใหญ่หน้าพระที่นั่งรัชกาลที่ 5

พ.ศ. 2458 ไฟไหม้วัดพลับพลาชัย นำหนังใหญ่ไปเก็บที่หอไตรวัดคงคารามฯ

พ.ศ. 2458 หนังใหญ่วัดพลับฯ ไปประดับหน้าต่างโรงเรียนพรมมานุสรณ์

พ.ศ. 2462 หลวงพ่อฤทธิ์มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2462 สิริรวมอายุได้ 87 ปี พรรษา 66

พ.ศ. 2490 แสดงหนังใหญ่งานพระราชทานเพลิงศพพระเพชรคุณมุนี (กร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพลับฯ

พ.ศ. 2503 หนังใหญ่จากวัดคงคารามฯ ไปอยู่วัดลาดอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์

พ.ศ. 2518 อาจารย์บุญมีพิบูลย์สมบัติสำรวจหนังใหญ่วัดพลับฯ เก็บไว้ในวิหารของวัด พบหนังใหญ่ประมาณ 24-25 ตัวเหลือสมบูรณ์อยู่เพียง 10 กว่าตัว

#หลวงพ่อฤทธิ์ ท่านยังสร้างประโยชน์เป็นคุณูปการด้านการศึกษาแก่เมืองเพชรบุรีเป็นอย่างมาก ท่านเป็นผู้ริเริ่มตั้งสำนักเรียนวิชาสามัญเบื้องต้น วิชาศิลปศาสตร์ และวิชาแพทย์แผนไทย สอนกุลบุตร กุลธิดาขึ้นในวัดพลับพลาชัย จนเป็นโรงเรียนชั้นประถมแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี กระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนของท่าน เมื่อ พ.ศ. 2452 ทรงมีความเลื่อมใส ครั้นเสด็จกลับแล้ว จึงได้ส่งครูชาย 3 คน มาช่วยสอนที่โรงเรียนโดยพระราชทานเงินเดือนจากกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังได้พระราชทานพัดปักดิ้นเงินพระนามาภิไธย จปร. และย่ามหลวงแก่หลวงพ่อฤทธิ์ในโอกาสเดียวกันนี้

#เหรียญปั๊มรุ่นแรกของหลวงพ่อฤทธิ์ มี 2 เนื้อ คือ เนื้อเงิน และ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

ชมศิลปะปูนปั้นเมืองเพชร หนังใหญ่เมืองเพชร และลานสนทรภู่ วัดพลับพลาชัย

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)