เหรียญปั๊มหลวงพ่อปุ่น วัดใหม่ประเสริฐ รุ่นแรก พ.ศ. 2495

11/10/2019 Admin

#อำเภอบ้านลาด

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อปุ่น วัดใหม่ประเสริฐ รุ่นแรก พ.ศ. 2495

#วัดใหม่ประเสริฐ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 อยู่ระหว่างบ้านต้นไทรกับบ้านวังชนวน ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 15 ไร่ วัดสร้างเมื่อ พ.ศ. 2464 แต่ตามหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระวิสุทธิเมธี อดีตเจ้าอาวาสระบุว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าจ้าอยู่หัว สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ เนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมดเป็นโฉนดของนายสี วัดแก้ว กับนายสอน พูนพัฒน์ เจ้าของที่ทั้ง 2 รายได้ยกให้สร้างวัด แม้จะเป็นที่เอกชนปกครองทำมาหากินอยู่ก็ตาม แต่ปรากฏว่าที่ดินผืนนี้มีวัดร้างตั้งอยู่และมีโบสถ์ปรักหักพังปรากฏอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกว่า  “วัดโบสถ์” อาคารอื่นไม่มี ยังมีพระภิกษุรูปหนึ่ง ชื่อ เทศ มาสร้างกุฎิหลังเล็กอยู่ แต่อยู่ไม่นานก็ลาเพศบรรพชิตไป ต่อมาอีก 10 ปี ประมาณ พ.ศ. 2464 หรือ 2465 ได้มีพระภิกษุหมู่หนึ่งประมาณ 7 รูป ได้เดินธุดงค์มาพักแรมปักกลดอยู่ที่นาโพธิ์ ตำบลท่าเสน ฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอขณะนี้ พระธุดงค์ทั้ง 7 รูป เดินทางมาจากจังหวัดราชบุรี วันรุ่งขึ้นได้มีชาวบ้านละแวกใกล้เคียงนำอาหารคาวหวานมาถวายและจับกลุ่มคุยกันว่า ถ้ามีวัดแถบใกล้ๆ นี้ก็คงจะสะดวกสบาย ไม่ต้องหาบอาหารไปทำบุญไกลๆ เช่น วัดศาลาเขื่อน วัดศาลาหมูสี วัดท่าศาลาราม หรือวัดโพธิ์กรุ ในที่สุดพวกผู้ชายผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวลงความเห็นว่า จะสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งในที่ดินซึ่งเป็นวัดร้าง ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดโบสถ์” เมื่อพระฉันเสร็จ ตัวแทนชาวบ้าน 4-5 คน ซึ่งตกลงกันว่าจะสร้างวัด มีนายลาภ เจริญยิ่ง, นายกิ่ม อรัญญิก, นายฉาย ฉ่ำแสง, นายชม เอิบอิ่ม, นายจัน ทองสิน, จึงพากันไปคุยกับพระธุดงค์หมู่นั้น ได้ขอความเห็นในการสร้างวัด ท่านก็สนับสนุนและได้นิมนต์ท่านไปดูที่สร้างวัดบริเวณวัดโบถส์ ได้ร่วมวางผังสร้างกุฏิและอาคารอื่นๆ ต่อไป แล้วแยกย้ายกันกลับ สำหรับชาวบ้านหารือกันในเรื่องหาไม้ป่ามาสร้างกุฏิสัก 2 หลัง และได้มอบหมายให้นายจัน ทองสิน ไปติดต่อขอที่ดินจากนายสี วัดแก้ว และนายสอน พูนพัฒน์ ซึ่งเจ้าของที่ดินทั้ง 2 ไม่ขัดข้อง ยินดียกที่ดินให้  จากนั้นก็ได้ไปนิมนต์พระธุดงค์หมู่นั้นให้อยู่จำพรรษาในวัดที่จะสร้างขึ้น โดยมีพระภิกษุปุ่น สุวณฺโน เป็นหัวหน้าคณะ ท่านบวชที่วัดหัวป่า ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ต่อมาอีก 7-8 เดือน การก่อสร้างกุฏิได้แล้วเสร็จ พระภิกษุปุ่น พร้อมด้วยพระอื่นอีก 5 รูป ได้เดินทางมาถึงหลังจากที่ธุดงค์กลับไปวัดเดิม ชาวบ้านต่างยินดีปรีดา ปวารณาตัวเป็นโยมอุปัฏฐาก และเรียกชื่อวัดว่า “วัดขนอน”มีพระภิกษุปุ่นเป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2472 ท่านได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดใหม่ประเสริฐ” และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีนี้เอง

#การปกครองวัด มีรายนามผู้ปกครองวัด ดังนี้

  1. พระวิสุทธิเมธี (ปุ่น สุวณฺโณ)
  2. พระครูวิสุทธิวชิรธรรม (สมบูรณ์ สมปฺณโณ)
  3. พระอธิการแก้ว

#พระวิสุทธิเมธี นามเดิม ปุ่น นามสกุล ผูกทอง เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2442 ชาติภูมิเดิมอยู่ที่ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เมื่ออายุได้ 19 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ พัทธสีมาวัดวังมะนาว เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2461 มีพระอธิการหนึ่ง วัดห้วยโรง เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาเมื่ออายุครบบวช ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหัวป่า ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 มีพระอธิการหนึ่ง วัดห้วยโรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์ไม่ปรากฏนามที่แน่ชัด ได้รับฉายาทางธรรมว่า “สุวณฺโณ”

                เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่วัดหัวป่า ตลอดระยะเวลาที่จำพรรษาอยู่วัดนี้ ท่านได้เพียงศึกษาเล่าเรียน พระธรรมวินัยทั้งปริยัติและปฏิบัติโดยตลอด จนใน พ.ศ. 2465 หลวงพ่อปุ่นได้ขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดหัวป่าออกธุดงค์ เพื่อแสวงหาปัญญาทางจิต ในที่สุดท่านก็เดินทางมาถึงอำเภอท่าช้าง หรืออำเภอบ้านลาดในปัจจุบัน ชาวบ้านในถิ่นนั้นได้แลเห็นบุคลิกลักษณะที่น่าเลื่อมใสของท่าน จึงได้นิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาที่วัดขนอนหรือวัดใหม่ประเสริฐในปัจจุบัน ซึ่งในตอนนั้นมีสภาพเป็นวัดร้างชำรุดทรุดโทรม เมื่อเห็นเจตนาอย่างแรงกล้าของบรรดาชาวบ้านญาติโยมละแวกนั้น ท่านจึงตัดสินใจจำพรรษาอยู่ตามความปรารถนามิได้ขัดศรัทธา โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดขนอน เมื่อ พ.ศ. 2469 ต่อมาใน พ.ศ. 2472 ท่านได้เปลี่ยนชื่อวัดขนอนเป็น “วัดใหม่ประเสริฐ” และได้รับวิสุงคามสีมาในปีเดียวกันนั้นเอง

                ในด้านการปกครองคณะสงฆ์ ใน พ.ศ. 2489 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านลาด จนถึง พ.ศ. 2494 จึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูวิสุทธิเมธี” และต่อมา พ.ศ. 2503 ได้รับเลื่อนเป็นราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระวิสุทธิเมธี”

                ในช่วงเข้าสู่วัยชราพระเดชพระคุณพระวิสุทธิเมธี ได้เริ่มมีอาการอาพาธเล็กๆ น้อยๆ เป็นประจำเสมอ โดยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเพชรบุรีอยู่เสมอ เมื่อมีอาการดีขึ้นก็กลับมารักษาและพักผ่อนที่วัด โดยที่ท่านเป็นผู้มีความเข้มแข็งอดทนตลอดมาก จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2523 อาการอาพาธได้กำเริบขึ้นอย่างรุนแรง จึงได้นำท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพฯ คณะแพทย์ได้วินิจฉัยว่าท่านเป็นเนื้องอกในตับ แม้ว่าจะได้รับการรักษาอย่างดียิ่ง แต่อาการไม่ดีขึ้น มีแต่ทรงกับทรุดโดยลำดับ คณะศิษยานุศิษย์จึงลงความเห็นขออนุญาตให้กลับมารักษาตัวที่วัด จวบจนกระทั่ง วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เวลา 21.14 น. ท่านจึงได้มรณภาพด้วยอาการสงบ สิริอายุได้ 82 ปี พรรษา 60

#สำหรับวัตถุมงคลของท่านได้สร้างเป็นเหรียญรูปเหมือนขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2495 ในคราวฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร มีลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมาครึ่งองค์ ด้านหน้าระบุ “พระครูวิสุทธเมธี ๒๔๙๕” ด้านหลังเป็นยันต์ห้าแบบเดียวกันกับเหรียญหลวงพ่อหนึ่ง วัดห้วยโรง พ.ศ. 2491 ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ของท่าน

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อปุ่น รุ่นแรก ปี 2495 มีการสร้าง 2 เนื้อ คือ 1. เนื้อเงิน 2. เนื้อทองแดง

#จำนวนการสร้างไม่ทราบแน่ชัด

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)