เหรียญปั๊มหลวงพ่อคึก วัดสมุทรโดดม (พะเนิน) รุ่นแรก พ.ศ. 2508

12/10/2019 Admin

#อำเภอบ้านแหลม

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อคึก วัดสมุทรโดดม (พะเนิน)

#วัดสมุทรโคดม(พะเนิน) ตั้งอยู่ถนนชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 28 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา วัดสมุทรโดคมตั้งเมื่อ พ.ศ. 2315 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ด้านการปกครองเท่าที่ทราบนาม ดังนี้

รูปที่ 1 พระอธิการแดง

รูปที่ 2 พระอธิการเหลือม

รูปที่ 3 พระอธิการแพ

รูปที่ 4 พระอธิการไพล

รูปที่ 5 พระอธิการคึก ธีรภทฺโท

รูปที่ 6 พระครูอุดมสมณกิจ

รูปที่ 7 พรครูวัชรญาณคุณ

#พระอธิการคึก ธีรภทฺโท เกิดเมื่อ พ.ศ. 2450 อุปสมบทเมื่อใดไม่ปรากฏการบันทึกไว้ ทราบแต่เพียงว่าก่อนที่ท่านจะเป็นภิกษุ ได้เคยเป็นนักเลงและเสือผู้ร้ายมาก่อน ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสมุทรโคดม (พะเนิน) เป็นรูปที่ 5 ต่อจากพระอธิการไพล หลวงพ่อคึกได้มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ. 2508 ที่โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ เป็นเจ้าอาวาสวัดสมุทรโคดม(พะเนิน) 12 ปี

#หลวงพ่อคึกได้สร้างเหรียญรูปเหมือนตัวท่านขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2508 เป็นลักษณะรูปไข่นั่งเต็มองค์ รอบตัวท่านมีตัวหนังสือระบุ “หลวงพ่อคึก ธีรภทฺโท วัดสมุทรโคดม (พะเนิน) พ.ศ. 2508” ด้านหลังเป็นยันต์ตาราง

#มีการสร้างเป็นเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง และเนื้อทองแดงรมดำ

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)