เหรียญปั๊มหลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง รุ่นแรก พ.ศ. 2523

13/10/2019 Admin

#อำเภอแก่งกระจาน

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง รุ่นแรก พ.ศ. 2523

#วัดเขากลิ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 104 บ้านเขากลิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ.2528 เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อจิตตวิเวกคีรีวัน จัดสร้างขึ้นโดยนายแปลกคล้ายเพชร ถวายพระธุดงค์ที่มาปักกลดอยู่ที่นี้ และได้มีการสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆ เพิ่มเติม ตลอดจนได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างและตั้งโดยถูกต้อง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2529 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 60

การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบ คือ หลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง (พระครูถาวรวิริยคุณ) พ.ศ.2514-2562

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัตธรรมแผนก เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2528

 

#พระครูถาวรวิริยคุณ หรือ หลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง องค์แรก ชื่อเกิดของท่านคือ นายคง แก่นไม้อ่อน ท่านเกิดเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2466 ที่บ้านบางพลับน้อย ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4 คน วัยเด็ก ท่านได้ย้ายจาก จ.สุพรรณบุรีมาอยู่ที่จ.เพชรบุรี โดยย้ายมาอยู่กับย่าพลอย และท่านก็เป็นผู้ดูแลด้านการศึกษา อบรมเลี้ยงดูให้เป็นคนดี ท่านได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศโรงเรียนนี้จะอยู่ใกล้ ๆ กับ วัดชีประชาอินทร์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เรียนได้ 2 ปี ก็ย้ายออกเนื่องจากญาติของท่านต้องย้ายมารับราชการที่ จ.ภูเก็ต และย่าพลอยได้ส่งหลวงพ่อท่านไปอยู่ที่วัดปากท่อ จ.ราชบุรี หลวงพ่อท่านได้เรียนหนังสือที่วัดปากท่อ 3 ปี ต่อมาท่านก็กลับมาอยู่ที่ภูเก็ตกับย่าพลอยเหมือนเดิม

แต่ต่อมาคุณย่าพลอยได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคอหิวาตกโรค ทำให้ชีวิตของท่านอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย ไม่มีความสุข ต่อมาปู่ของท่านได้รู้ข่าว จึงได้ลงไปรับท่านขึ้นมาที่ภูเก็ตและดูแลที่ บ้านปากคลองกุ่ม ระหว่างนั้นท่านก็ช่วยปู่ทำนาด้วย

ต่อมา 2 ปีให้หลัง ท่านก็ได้เข้าเรียนหนังสือที่ ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง จ.เพชรบุรี จนกระทั่งจบการศึกษาชั้น ป.4 ต่อมาท่านได้ช่วยคุณปู่ของท่านทำนาต่อจนอายุครบ 21 ปี ปู่จึงได้นำหลวงพ่อท่านเข้าสู่บวรพระพุทธศาสนา ท่านได้เข้าอุปสมบทในปี 2487 ณ วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี โดยมีหลวงพ่อเดช เจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้เริ่มศึกษาพระธรรมวินัย จนกระทั่งได้สอบเป็นนักธรรมชั้นตรี

เมื่ออุปสมบทผ่านไปแล้ว 1 พรรษา ท่านได้สึกออกมาใช้ชีวิตฆราวาสตามเดิม และมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านโรงหีบ ต.ท่ากระเทียม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และได้เจอเนื้อคู่ ท่านได้แต่งงานและมีบุตรด้วยกัน 4 คน

ท่านได้ใช้ชีวิตเป็นฆราวาสมาระยะหนึ่ง ท่านก็ได้มีความคิดที่จะกลับไปอุปสมบทอีกครั้งหนึ่ง โดยคราวนี้ท่านมีความตั้งใจเป็นอย่างสูง และท่านได้เข้าอุปสมบทครั้งที่ 2 เมื่ออายุได้ 41 ปี (ปี 2507) ท่านก็ได้มาจำพรรษาอยู่วัดวิบูลย์ประชาสรรค์ (วัดท่ากระเทียม) ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จนประชาชนได้รักใคร่และให้ความศรัทธาท่านเป็นอย่างมาก

ต่อมาท่านได้ออกธุดงค์ไปหาที่สงบตามป่าเขาลำเนาไพร ตั้งแต่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี จนได้จิตสงบถือจิตเมตตา และประสบกับโรคไข้ป่ามากมาย ท่านก็ไม่ย่อท้อ จนกระทั่งธุดงค์มาถึงแก่งกระจาน ได้ปักกลดตรงบริเวณป่าไผ่ที่เป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ที่เรียกว่าบ้านตอไม้แห้งซึ่งชาวบ้านต่างก็ดีใจ และนิมนต์ให้ท่านปักกลดที่หมู่บ้าน

ในเวลากลางคืนได้นั่งบำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่ภายในกลด จนเวลาเที่ยงคืนได้เวลาจำวัด ในคืนหนึ่งได้ฝันว่า “ตัวท่านเองได้เดินแบกกลดไปในป่าถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งมีช้างเดินตามท่านมาด้วย 3 เชือก ในความฝันท่านเดินข้ามแม่น้ำที่ลึกนั้นได้โดยไม่จม พร้อมกันนั้นช้าง 3 เชือกได้เดินข้ามมาด้วย โดยไม่จมเช่นกัน

เมื่อตื่นจากความฝัน หลวงพ่อคงได้นั่งคิดตรึกตรองถึงความฝันนั้นอยู่หลายวัน แต่แก้ไม่ตกไม่รู้ว่าความฝันนั้นหมายถึงอะไร จนกระทั่งเดินทางไปกราบเรียนพระอุปัชฌาย์ของท่าน คือ พระครูญาณประยุติ (หลวงพ่อเรียน) เมื่อหลวงพ่อเรียนได้รับฟังการเล่าแล้ว ท่านก็ทำนายความฝันนั้นให้ว่า “คุณคง คุณจะทำป่าตรงนั้นให้เป็นวัดขึ้นได้ในอนาคต แม้จะยากแสนยากอย่างไรก็จะประสบผลสำเร็จดุจดังที่คุณได้ข้ามแม่น้ำนั้นมาได้โดยปราศจากอุปสรรคใดๆ” ส่วนช้างที่ข้ามมาด้วยนั้น คือ บริวารผู้ที่จะให้การสนับสนุนให้สำเร็จ พระภิกษุคง ก็ได้กราบพระอุปัชฌาย์แล้วกล่าวคำว่า “สาธุ” รับเอาคำอวยพรที่พระอุปัชฌาย์ทำนายไว้ในใจตลอดจนกระทั่งได้ลงมือสร้างวัด

หลวงพ่อคงได้ดำเนินการสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2513 เดิมชื่อจิตตวิเวกคีรีวัน ต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถจนแล้วเสร็จ เมื่อปี 2525 และได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยกรมศาสนาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2528 พร้อมกันนั้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2529 และจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา เมื่อ ปี2550 โดยหลวงพ่อคงท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกแห่งวัดเขากลิ้ง

จากการที่หลวงพ่อคง ฐิตวิริโย เป็นพระผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมจากท่านเจ้าคุณเทพฯ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ที่พระครูสังฆรักษ์ ต่อมาได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ “พระครูถาวรวิริยคุณ” จากชั้นโทเลื่อนเป็นพระครูชั้นเอกในชื่อพระราชทินนามเดิม และได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ทำหน้าที่กุลบุตรผู้ที่เข้ามาขอบวชในบวรพระพุทธศาสนาเรื่อยมา

แม้ว่าวัยจะล่วงเลยมาถึง 96 ปี หลวงพ่อคง ยังคงออกมาตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณวัด โดยท่านบอกว่า “อาตมาตัดหญ้า กวาดวัด ปลูกต้นไม้ มาตั้งแต่เมื่อครั้งสร้างวัดใหม่ๆ หรือเมื่อ 50 ปี ก่อนโน้น และจะทำอย่างนี้ไปจนสิ้นลมหายใจ เพราะถ้าพระไม่ทำวัดให้สะอาดแล้ว ใครที่ไหนมาช่วยทำ เมื่อญาติโยมเห็นก็เกิดความศรัทธา”

และแล้วมรณกาลก็มาถึง เมื่อท่านชราภาพและอาพาธเป็นโรคปอด เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2561 และมรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 20.45 น. ของวันที่ 9 ม.ค. 2562 สิริอายุ 96 ปี ยังความเศร้าสลดแก่สาธุชนทั้งหลาย

เหรียญหลวงพ่อคง ฐิตวิริโย วัดเขากลิ้ง “เทพเจ้าแห่งแก่งกระจาน” รุ่นแรก สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ปี 2523 เหรียญนี้เป็นเหรียญยอดนิยม ที่ชาวเพชรบุรีรู้จักกันดี มีค่านิยมสูงสุดใน อ.แก่งกระจาน มีสองบล็อก คือ วงเดือนกับสายฝน

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)