วัดราษฏร์บำรุง (ไสค้าน)

18/12/2019 Admin

วัดราษฏร์บำรุง (ไสค้าน) จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2453 ตั้งอยู่เลขที่ 137 บ้านไสค้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ 8 ไร่ ด้วยมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ

รูปที่1. หลวงพ่อแย้ม สุขโต พ.ศ.2453

รุปที่3. พระเจ๊ก

รูปที่4. พระรอด

รูปที่5. พระโต๊ะ

รุปที่6. พระรวม

รูปที่7. พระอธิการโสภิณ พ.ศ.2544

รูปที่8. พระอธิการชุม สุปภาวโต พ.ศ.2545

เหรียญปั๊มหลวงพ่อแย้ม วัดราษฏร์บำรุง( ไสค้าน) รุ่นแรก พ.ศ. 2498

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)