วัดในปากทะเล

17/01/2020 Admin

เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุเป็นร้อยปี จากหลัก ฐานที่ปรากฏคือใบพระราชทานวิงสุงคามสีมาที่นายเปี่ยมกับราษฎรได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานที่เขต พระอุโบสถยาว 12 วา กว้าง 6 วา และได้ทรงพระราชอุทิศที่นั้นเป็นวิสุงคามสีมาของวัดในปากทะเลแขวงเมืองเพชร บุรี ตั้งแต่วันอาทิตย์ เดือนแปด ขึ้น 4 ค่ำ ปีจอ อัฐศก พุทธศักราช 2429 ข้อมูลดังกล่าวนับเป็นเครื่องยืนยันอายุของวัดได้เป็นอย่างดี ภายในวัดมีโบสถ์ไม้สัก ด้านหน้ามีมุขที่บันแกะสลักเป็นรูปเทวดาอุ้มหม้อน้ำและไก่คู่สองตัว วันที่ 21 มกราคม 2552 ผู้วิจัยไปถ่ายรูปวัดในปากทะเล ระหว่างที่ช่วยเจ้าอาวาสปิดประตูโบสถ์ก็ได้พบจารึกบน บานประตูซึ่งลบเลือนมากแล้วว่า

? ปฎิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เมื่อปีระกา เบ็ญจศก เดือน 4 แรม 9 ค่ำ พฤหัสบดี พระพุทธศักราช 2476 ? การค้นพบจารึกนี้ทำให้สามารถไขปริศนาที่ซ่อนอยู่บนหน้าบันโบสถ์ได้คือ ไก่หมายถึงปีระกา อัน เป็นปีที่มีการปฏิสังขรณ์โบสถ์ ส่วนเทวดาที่อุ้มหม้อน้ำนั้นอาจหมายถึงหลวงพ่ออูม ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นก็ เป็นได้ โดยเอาคำว่าอุ้มซึ่งออกเสียงคล้ายกับคำว่าอูมมาแทน นอกเหนือจากโบสถ์แล้วภายในวัดยังมีหมู่เจดีย์เก่า แก่หน้าโบสถ์ กุฎิไม้ ศาลาการเปรียญ พระพุทธรูปกลางแจ้งองค์ใหญ่เป็นต้น

ลำดับเจ้าอาวาสปกครองวัดในปากทะเล
1. หลวงพ่อแก้ว
2. หลวงพ่อปลอด
3. หลวงพ่ออูม
4. หลวงพ่อขาว
5. หลวงพ่อบุญรวบ ปุญกาโม
6. หลวงพ่อพระปลัดสมพิศ รุจิธัมโม
มีเรื่องเล่ากันมาแต่เก่าว่าคนปากทะเลและคนตะวันออกแลกหลวงพ่อกัน คือให้หลวงพ่อแก้วไปอยู่ ตะวันออกและให้หลวงพ่อปลอดซึ่งเป็นชาวตะวันออกมาอยู่ปากทะเล แต่ในความเป็นจริงแล้วหลวงพ่อทั้งสองรูป เดินทางไปและมาของท่านเอง โดยมีประวัติดังนี้
หลวงพ่อแก้ว เกิดที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2396 อายุครบก็อุปสมบทที่วัดในปากทะเล นอก จากแก่กล้าในทางวิปัสสนากรรมฐาน กล่าวกันว่าท่านยังเก่งในทางช่าง การสร้างวัดสมัยนั้นต้องสร้างเอง สมัยนั้น หลวงพ่อแก้วต้องเกณฑ์ภิกษุสามเณรและชาวบ้านเข้าไปตัดไม้เองในป่า ต้องพักแรมอยู่ในป่าครั้งละนานๆกว่าจะได้ ไม้มาปลูกศาลาหรือกุฎิสักหลัง

งานโค่นต้นไม้ งานชักลากไม้ในป่าเป็นงานหนักและเหนื่อย หลายครั้งผู้ร่วมงานก็เจ็บป่วยหลวงพ่อ แก้วจึงเริ่มสร้างพระปิดตาขึ้นเป็นครั้งแรก แจกเป็นกำลังใจให้กับผู้ร่วมงาน ตอนแจกท่านบอกว่าเอาไว้ป้องกันไข้ป่า ป้องกันภัยจากสัตว์ร้าย ลดอันตรายจากไข้และสัตว์ร้ายได้ไม่น้อย ภูตผี ปีศาจ ก็ไม่อาจเข้าใกล้
หลวงพ่อแก้วท่านเป็นนักก่อสร้าง ถ้าใครมาช่วยชักลากซุงจากป่ามาถึงวัดท่านก็ให้พระ 1 องค์ ใคร เอาซุงมาถวายท่าน 1 ท่อน ท่านก็จะให้พระ 1 องค์
ช่วงปลายชีวิต หลวงพ่อแก้วย้ายจากวัดพระทรง เพชรบุรี ไปอยู่ที่วัดเครือวัลย์ ชลบุรี ไม่มีบันทึก แน่ชัดว่าท่านมรณภาพในปี พ.ศ. ใด

ประวัติเหรียญปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อปลอด วัดในปากทะเล

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)