วัดเขาทะโมน

16/11/2019 Admin

วัดเขาทะโมน

วัดเขาทะโมน ตั้งเมื่อ ปี 2325 เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยใดไม่ทราบได้

ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ลุ่ม ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 29 ไร่เศษจากวัตถุซึ่งมีอุโบสถเก่าแก่มากมีผู้ใหญ่เล่าว่า มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพราหมณ์มาตั้งวัดขึ้น ต่อมาได้มรณภาพ พระอธิการเอี่ยม มาทำหน้าที่ปรับปรุงวัดให้ดียิ่งขึ้น และได้มรณภาพลง เจ้าอาวาสรูปต่อมาชื่อพระอธิการใหม่ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ปฏิบัติศาสนกิจมาด้วยดีตลอดจนมรณภาพ พระแฉ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปต่อมา อยู่ได้ 7 วัน ก็มรณภาพ

คณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งพระบุญเหลือเป็นเจ้าอาวาส ในสมัยท่านเป็นเจ้าอาวาส เสนาสนะต่าง ๆ เริ่มทรุดโทรม ท่านได้เริ่มซ่อมแซม แต่ก็มรณภาพลงเสียก่อน ต่อมาประชาชนพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งพระอ้าย เป็นเจ้าอาวาส และให้พระครูเอื่อนเป็นรองเจ้าอาวาส ได้ซ่อมแซมถาวรวัตถุมาโดยลำดับ ปี 2504 ซ่อมแซมอุโบสถ ปี 2505 สร้างถนนจากถนนเพชรเกษมผ่านวัด เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ปี 2507 สร้างอาคารเรียนให้เด็กในท้องถิ่น จำนวน 2 หลัง

ปี 2509 ได้ทำการก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ปี 2513 คุณสกลจิตต์ คุณอรพรรณ พนมวัน ณ อยุธยา บริจาคทรัพย์ซ่อมแซมอุโบสถ และสร้างพระพุทธรูปพระประธานในอุโบสถ ปี 2515 พระครูอ้ายได้มรณภาพลง คณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้พระครูเอื่อนเป็นเจ้าอาวาส ทานได้ปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพแข็งแรงและสวยงาม จน ปี 2516 ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูโสภณวัชราภรณ์

และได้ก่อสร้างถาวรวัตถุในวัดจนได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น เมื่อปี ปี 2526 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ปี2457 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระพราหมณ์ รูปที่ 2 พระเอี่ยม รูปที่ 3 พระอุปัชฌาย์ใหม่ ปี 2448 – 2487 รูปที่ 4 พระแฉ่ง ปี 2488 – 2488 รูปที่ 5 พระบุญเหลือ ปี 2488 – 2494 รูปที่ 6 พระอ้าย ปี 2495 – 2515 รูปที่ 7 พระครูโสภณวัชราภรณ์ ปี 2515

ชมเหรียญหลวงพ่อใหม่ วัดเขาทะโมน เกจิชื่อดังยุคเก่าของเพชรบุรี

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)