วัดหัวนา

17/11/2019 Admin

วัดหัวนา

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การเดินทางไปวัดหัวนา ไปตามถนนเพชรเกษม เพชรบุรี – กรุงเทพ จะสะดวกว่าสายอื่น คือจากตัวเมืองเพชรบุรีผ่านหัวสะพานไปเล็กน้อยจะถึงทางโค้งบ้านหัวดอนมีทางแยกซ้ายมือเข้าประมาณ 4 กิโลเมตรก็จะถึงวัดหัวนา

ตามทะเบียนวัดของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านลาด ซึ่งทำทะเบียนส่งจังหวัดเมื่อ ปี 2482 ระบุว่าวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ปี2468 ในสมัยรัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และทะเบียนวัดภาคกลางได้บันทึกไว้อีกว่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ปี 2516 ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร เพราะตามธรรมเนียมประเพณีเมื่อมีการสร้างโบสถ์ใหม่ก็จะขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ทุกครั้ง ช่วงนี้เป็นช่วงที่หลวงปู่แก้วเป็นเจ้าอาวาสท่านมีบารมีสูงจึงก่อสร้างเสนาสนะไว้ได้มาก วัดหัวนาถึงแม้จะสร้างเป็นสำนักสงฆ์มานานในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่เป็นวัดเล็ก ๆ มีกุฏิพระให้พักอาศัยเท่านั้น ยังไม่มีถาวรวัตถุใด ๆ หลังจากนั้นก็ถูกให้ทิ้งร้างไม่มีเจ้าอาวาสอยู่ 2 ปี หลวงปู่แก้วได้รับนิมนต์ให้มาอยู่วัดหัวนา ตั้งแต่ ปี 2470 ท่านเป็นพระที่มีวิทยาคุณวิเศษ มีผู้เลื่อมใสศรัทธามาก ก่อสร้างวัดให้มีเสนาสนะ โบสถ์ ครบทุกอย่างเป็นวัดที่สมบูรณ์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่แต่โบสถ์เดิมยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ ซึ่งมีเจ้าสำนักปกครอง เท่าที่ทราบนาม คือ หลวงพ่อดอกไม้ หลวงพ่อเทพ หลวงพ่อบัว หลวงพ่อทัศน์ หลวงพ่อแก้ว ปี 2470 – 2511 พระอธิการเปลื้อง ฐานวํโส ปี 2512 – 2533 พระครูวิรุฬห์ญาณวัชว์ ปี 2534 – ปัจจุบัน

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)