วัดหนองจอก

17/11/2019 Admin

วัดหนองจอก

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ เศษ

วัดหนองจอก ตั้งเมื่อพ.ศ.2435 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2479

มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

รูปที่ 1 หลวงพ่อปาน ปี 2429

รูปที่ 2 พระเสน ปี 2440

รูปที่ 3 หลวงพ่ออยู่ ปี 2445

รูปที่ 4 หลวงพ่อพัน ปี 2455-2450

รูปที่ 5 หลวงพ่อทอง ปี 2450-2460

รูปที่ 6 พระครูวาปีธรรมคุณรกร (แปลก) ปี 2460-2481

รูปที่ 7 พระครูทองดี ปี 2482-2500

รูปที่ 8 พระครูญาณเพชรรุตน์ (หลวงพ่อแอ๋ว) ปี 2500-2535

รูปที่ 9 พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวีโร ป.ธ.๕) เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน

วัดหนองจอก เป็นวัดเก่าแก่มีบรรยากาศที่ร่มรืน มีสถานีรถไฟผ่านชุมชนนี้ด้วย

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)