วัดหนองควง

02/12/2019 Admin

วัดหนองควง

ตั้งอยู่ในเขตตำบลมะพร้าว อำเภอเมือง เพชรบุรี 

สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีเจดีย์ทรายตั้งอยู่หน้าอุโบสถสององค์ มีฐานสิงห์สองชั้นค่อนข้างสูง มีบัวกลุ่มรองรับองค์ระฆังซึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยม

อุโบสถเก่าวัดหนองควง ภายในโบสถ์ประดิษฐาน พระพุทธรูป จำนวน 9 องค์ คือ พระประธานปูนปั้นปางมารวิชัย แวดล้อมด้วยพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ขนาดใกล้เคึยงกัน ด้านหน้า 2 องค์ หันหน้าไปทางเดียวกับพระประธาน อีก 2 องค์ อยู่ด้านข้าง ตั้งหันหลังใ้หพระประธาน ด้านหน้าพระประธานมีพระอัครสาวก ซ้าย-ขวา นั่งประคองอัญชลีอยู่ ทางด้านทิศใต้มีพระพุทธรูปทรงเครื่องประดิษฐานอยู่อีก 1 องค์ พระพุทธรูปทั้งหมด ตั้งอยู่บนฐานชุกชีแบบฐานสิงห์ประดับลวงลายปูนปั้นองค์ละฐาน และตั้งอยู่บนยกพื้นชั้นเดียวกัน ด้านหน้ากลุ่มพระพุทธรูปนั่ง มีพระนอนปูนปั้น ลงรักประดิษฐานอยู่ 1 องค์ มีพระเขนย 2 ชั้น ชั้นแรกรูปสี่เหลี่ยม ชั้นบนรูปกลมตกแต่งด้วยลวดลายปูนป้้น

หน้าบันเครื่องลำยองเป็นปูนปั้นที่ละเอียดงดงาม

ช่อฟ้าเป็นรูปมนุษย์หรือเทวดา ระหว่างกลางจั่วทำเป็นรูปกินนรทั้งสองข้าง ในส่วนของหางหงส์ชำรุดหักหายไป เครื่องลำยองด้านทิศตะวันตกหลุดหายไปทั้งหมด ด้านทิศตะวันออกเป็นลวดลายปูนปั้นประดับเครื่องถ้วยชามเคลือบ ปัจจุบันชำรุดหลุดหายไปเกือบหั้งหมด ด้านทิศตะวันตกเป็นลวดลายรูปต้นมักกะลีผลออกผลมาเป็นผุ้หญิง มีเฉพาะขาบ้าง ครึ่งตัวบ้าง ทั้งตัวบ้าง

พร้อมทั้งมีรูปครุฑเชยชมต้นมักกะลีผล นอกจากนั้นยังมีสัตว์และนกนานาชนิด ด้านล่างทำเป็นรูปป่าหิมพานต์

เหรียญปั๊มหลวงพ่อเอี่ยม วัดหนองควง พ.ศ. 2465-66…. คลิ๊กที่นี่

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)