วัดท้ายตลาด

09/12/2019 Admin

เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาแต่เดิม มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน คงมีมาตั้งแต่ครั้งเมื่อตัวอำเภอเขาย้อย ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านน้อยในช่วงปี พ.ศ. 2465 เป็นวัดเก่าแก่ประจำชุมชนบ้านน้อย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 10 วา ยาว 12 วา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 เป็นอาคารปูน ศาลาการเปรียญ กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2482 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ 6 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง

วัดท้ายตลาด ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2430 เดิมเป็นวัดร้าง ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ต่อมาชาวบ้านได้นิมนต์พระครูอ่อน พรหมฺโชติ เจ้าอาวาสรูปแรกของวัด จากวัดเฟื้อสุธรรมมาเป็นเจ้าอาวาสได้บูรณปฏิสังขรณ์ และสร้างอาคารเสนาสนะเพิ่มขึ้น อาทิ หลวงพ่อร่วม พระพุทธรูปสักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ลงรัก ปิดทอง ทรงจีวรลายดอกพิกุล สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ภาพจิตกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ฝีมืดเขียนของนายช่างอยู่ อินทร์มี ศิลปินที่มีชื่อเสียงของเมืองเพชรบุรี หนึ่งในคณะช่างเขียนภาพจิตรกรรม ณ ระเบียงคต พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2469

ประวัติเหรียญปั๋มรุ่นแรกหลวงพ่ออ่อน วัดท้ายตลาด เกจิเก่าเมืองเพชร

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)