เหรียญปั๊มหลวงพ่อแย้ม วัดราษฏร์บำรุง( ไสค้าน) รุ่นแรก พ.ศ. 2498

17/12/2019 Admin

พระอธิการแย้ม หรือ หลวงพ่อแย้ม วัดไสค้าน เกิดเมื่อใดไม่ปรากฎหลักฐานการบันทึกที่แน่ชัด ทราบแต่เพียงว่าเท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดราษฎร์บำรุง (ไสค้าน) เมื่อ พ.ศ.2453 และ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2461

โดยท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ต่อมา พ.ศ.2467 ท่านไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดเนรัญชราราม นาน 4 พรรษา ภายหลังจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดราษฎร์บำรุง ตามเดิม เมื่อ พ.ศ. 2471 จนกระทั้งมรณภาพ

ประวัติวัดราษฏร์บำรุง(ไสค้าน) อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)