เหรียญปั๊มหลวงพ่อเอ๋ย วัดยาง รุ่นแรก พ.ศ. 2493

06/10/2019 Admin

#อำเภอเขาย้อย

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อเอ๋ย วัดยาง รุ่นแรก พ.ศ. 2493

#วัดยาง 

อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ หมู่ 3 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ซุ้มประตูวัดยาง เขาย้อย

ซุ้มประตูวัดยาง เขาย้อย

#พระครูบรรพตศีลคุณ นามเดิม เอ๋ย นามสกุล หัตถชาติ เกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2430 ที่บ้านห้วยหลวง ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่ออายุครบอุปสมบทได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 ณ พัทธสีมาวัดท้ายตลาด อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพระครูอ่อน จนฺทโชติ วัดท้ายตลาด เป็นพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์ ไม่ปรากฏหลักฐานการบันทึกที่แน่ชัด ได้รับฉายาทางธรรมว่า “ผลิโก”

หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตลอดจนสรรพวิชาต่างๆ จากหลวงพ่ออ่อน วัดท้ายตลาด ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยเฉพาะทางด้านรักษาอาการคนสติไม่ดี ผีเข้า ถูกคุณไสย ท่านเชี่ยวชาญไม่ได้ด้วยไปกว่าหลวงพ่ออ่อนแม้แต่น้อย อีกทั้งยังได้ไปร่ำเรียนวิชาเพิ่มเติมกับพระครูพินิจสุตคุณ (ทองสุข) วัดโตนดหลวง ซึ่งมีอายุมากกว่าหลวงพ่อเอ๋ยร่วม 10 ปี ต่อมา พ.ศ. 2473 ท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยาง จนถึง พ.ศ. 2485 จึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูบรรพตศีลคุณ” เจ้าคณะอำเภอเขาย้อย

หลวงพ่อเอ๋ยนับเป็นพระผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ใครมาขอให้ท่านช่วยเหลือเรื่องใดก็ไม่เคยขัด อีกทั้งยังเป็นผู้อุปถัมถ์ค้ำชูด้านการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ในอำเภอเขาย้อยและละแวกใกล้เคียง โดยใน พ.ศ. 2500 ท่านได้ร่วมกับพระปลัดเย็น (รองเจ้าอาวาสวัดยาง) มีศักดิ์เป็นหลานแท้ๆ ของท่าน ปัจจุบันเป็น “พระครูโสภณพัชรธรรม” เจ้าอาวาสวัดยาง อำเภอเขาย้อย ก่อสร้างอาคาร “บรรพตศีลคุณ” เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนเขาย้อย (โรงเรียนเขาย้อยวิทยาในปัจจุบัน) หลวงพ่อเอ๋ยท่านได้ละสังขารเมื่อ พ.ศ. 2510 สิริอายุได้ 80 ปี พรรษา 45 ปี

#หลวงพ่อเอ๋ย ท่านได้สร้างเหรียญรูปเหมือนตัวท่านครึ่งองค์ ทรงรูปไข่ เพื่อฉลองในคราวจัดงานผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดยาง เมือ พ.ศ. 2493

#เหรียญรุ่นแรก ของหลวงพ่อเอ๋ย มีการสร้าง 2 เนื้อ คือ 1. เนื้อเงิน 2. เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)