เหรียญปั๊มหลวงพ่อเอี่ยม วัดหนองควง รุ่นแรก พ.ศ. 2465 รุ่นสอง พ.ศ. 2466

06/10/2019 Admin

#อำเภอเมืองเพชรบุรี

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อเอี่ยม วัดหนองควง รุ่นแรก พ.ศ. 2465 รุ่นสอง พ.ศ. 2466

#ท่านพระครูโสภณวัชรากร (ซ้อน พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองควง รูปที่ 3 ต่อจากหลวงพ่อเอี่ยม ได้เล่าถึงอุปนิสัยของหลวงพ่อเอี่ยมว่า ท่านเป็นพระที่สมถะ ไม่ยึดติดลาภยศสักการะ ใช้สบงจีวรเพียงชุดเดียว ไม่ชอบสรงน้ำ แต่เป็นที่น่าประหลาดว่า ท่านไม่ปรากฎกลิ่นตัวแต่อย่างใด ภายในกุฏิของท่านมีเพียงเสื่อเก่าๆ และหมอนเพียงเท่านั้น ท่านมีฌานสมาบัติสูงสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้ เป็นผู้มีวาจาสิทธิ์ ผู้คนยำเกรงไม่กล้าทำเรื่องที่ผิดศีลธรรม เพราะเกรงว่าจะเป็นไปตามปากของท่าน ในสมัยที่หลวงพ่อเอี่ยมท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ได้ริเริ่มก่อสร้างโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านต้นมะพร้าว 1 (วัดหนองควง) ขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2466 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

#ในด้านวัตถุมงคล หลวงพ่อเอี่ยมท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้ 2 รุ่น คือเหรียญปั๊มรูปเหมือนท่าน ทรงรูปไข่ห่วงเชื่อมนั่งเต็มองค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 ส่วนรุ่นสอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2466 ลักษณะคล้ายกันกับเหรียญรุ่นแรก ต่างกันตรง พ.ศ. ที่สร้าง เป็นเหรียญรูปไข่เนื้อทองแดง เหรียญทั้งสองรุ่นนี้ สร้างขึ้นเพื่อสมนาคุณเป็นที่ระลึกในคราวทำประปาท่อปูนส่งน้ำจากตาน้ำห้วยท่าช้างมายังบ่อเก็บน้ำในวัดหนองควง

#สร้างเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียว แต่ถ้าสังเกตุดี ๆ เหรียญของหลวงพ่อเอี่ยมจะมี 4 แบบ คือ

1. พ.ศ. 2465 ด้านหลังไม่มียันต์เหนือเลข 5

2. พ.ศ. 2465 ด้านหลังมียันต์เหนือเลข 5

3. พ.ศ. 2466 ด้านหลังไม่มียันต์เหนือเลข 5

4. พ.ศ. 2466 ด้านหลังมียันต์เหนือเลข 5

#พระอธิการเอี่ยม สุทฺโธ ได้ถึงกาลมรณภาพลงเมื่อ พ.ศ. 2489 สิริรวมอายุได้ 76 ปี นับเป็นพระคณาจารย์ยุคเก่าของชาวเพชรบุรีที่มีชื่อเสียงและให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากตราบจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวัดหนองควง ปูนปั้นสมัยอยุธยา คลิ๊กที่นี่

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)