เหรียญปั๊มหลวงพ่อเรียน วัดท่ากระเทียม รุ่นแรก ออกวัดตำหรุ พ.ศ. 2498

27/12/2019 Admin

หลวงพ่อเรียน วัดท่ากระเทียม หรือ พระครูวิบูลญาณประยุต นามเดิม เรียน นามสกุล สมัครบ ท่านได้มาบูรณปฏิสังขรณ์วัดตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขึ้นมาใหม่ซึ่งแต่เดิมเป็นวัดร้าง และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่นี่ จนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูวิบูลญาณประยุต” เมื่อ พ.ศ. 2498

ต่อมา พ.ศ. 2500 นายคำ ภู่เต็ง ผู้ใหญ่บ้านไสค้านและชาวบ้านท่ากระเทียม ได้มาอาราธนาหลวงพ่อเรียน เจ้าอาวาสวัดตำหรุ ให้มาจำพรรษาที่บ้านท่ากระเทียม เนื่องจากที่นี่ไม่มีวัดและสำนักสงฆ์ หลวงพ่อเรียนจึงตัดสินใจรับนิมนต์ผู้ใหญ่คำ ภู่เต็ง
โดยให้พระบุญขึ้นรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตำหรุแทน เมื่อท่านมาที่บ้านท่ากระเทียมแล้ว จึงจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น จากนั้นพระครูทัศนียคุณ (รวม) วัดท่าคอย เจ้าคณะอำเภอท่ายาง ซึ่งเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อเรียนมาแต่เก่าก่อน เล็งเห็นว่าสำนักสงฆ์
ท่ากระเทียมแห่งนี้น่าจะจัดตั้งเป็นวัดขึ้นได้ จึงได้ส่งพระภิกษุวัดท่าคอยมาจำพรรษาร่วมด้วย ทำให้มีพระอยู่ปฏิบัติธรรมหลายรูปจนชาวบ้านมีจิตเลื่อมใสศรัทธามากขึ้น
สำนักสงฆ์ท่ากระเทียมในขณะนั้นยังไม่มีสถานที่ใช้ประกอบสังฆกรรมพอถึงวันพระขึ้น-แรม 15 ค่ำ พระภิกษุที่นี่ต้องเดินทางด้วยเท้าไปลงอุโบสถฟังพระปาติโมกข์ ณ อุโบสถวัดตำหรุ ครั้งถึง พ.ศ. 2507 หลวงพ่อเรียนจึงสร้างโบสถ์น้ำขึ้น โดยขอความ
ร่วมมือจากโรงงานน้ำตาลทรายที่อยู่ติดกับวัดให้บริจาคถังน้ำมันที่ไม่ได้ใช้มาผูกทำเป็นแพฐานโบสถ์ ใช้สังกะสีมุงฝาและหลังคาจนสำเร็จ แพโบสถ์จึงลอยอยู่ในแม่น้ำเพชรบุรีหน้าสำนักสงฆ์ท่ากระเทียม แล้วใช้ลวดสลิงดึงข้ามฝั่งผูกกับต้นไม้ใหญ่ทั้งสองฟากไว้

อีกหนึ่งเส้นผูกทำหูกับสลิงเส้นแรกแล้วผูกกับโบสถ์น้ำ พอถึงเวลาสวดพระปาติโมกข์ก็ชักดึงไปกลางแม่น้ำ ต่อมาในภายหลังหลวงพ่อเรียนได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งสำนักสงฆ์ท่ากระเทียมเป็นวัด จึงได้รับพระราชทานชื่อเป็นวัดวิบูลย์ประชาสรรค์ (ท่ากระเทียม)
และพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 และได้วางศิลาฤกษ์จัดสร้างอุโบสถใน พ.ศ. 2511 รวมระยะเวลาในการสร้างอุโบสถ 2 ปี จึงแล้วเสร็จ

ส่วนประวัติการสร้างเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเรียนนั้น สร้างเมื่อครั้งที่วัดตำหรุมีการจัดงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อเรียนที่ตำแหน่ง “พระครูวิบูลญาณประยุต” เมื่อ พ.ศ. 2498 ในโอกาสนี้ได้มีการสร้างเหรียญหลวงพ่อเรียนขึ้นไปครั้งแรก ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ด้านหน้าระบุ “งานฉลองสมณศักดิ์พระครูวิบูลญาณประยุต ๒๔๙๘”
ด้านหลังเป็นยันต์ มีเนื้อทองแดงกะไหล่ทองเพียงเนื้อเดียว

หลวงพ่อเรียนได้ถึงแก่มรณภาพลง เมื่อ พ.ศ. 2515 ด้วยอาการอันสงบ สร้างความโศกเศร้าแก่ศิษยานุศิษย์และชาวบ้านท่ากระเทียมเป็นอย่างมาก

#ขอขอบคุณข้อมูลจาก “หนังสือพระเครื่องเมืองเพชร”

#ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Facebook “มุมพระเครื่อง”

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)