เหรียญปั๊มหลวงพ่อเริ่ม วัดโพธิ์ลอย รุ่นแรก พ.ศ.2500

23/10/2019 Admin

#อำเภอบ้านลาด

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อเริ่ม วัดโพธิ์ลอย รุ่นแรก พ.ศ.2500

#วัดโพธิ์ลอย

กุฏิสงฆ์วัดโพธิ์ลอย

กุฏิสงฆ์วัดโพธิ์ลอย

 

เป็นวัดเก่าแก่ และเป็นวัดแห่งเดียวของ ต.หนองกะปุ มีประเพณี สลากหาบ เป็นเอกลักษณ์ที่คงไว้ซึ่งความสวยงาม และสามารถนำเสนอให้ผู้มาเยือนได้ศึกษา

อุโบสถวัดโพธิ์ลอย

อุโบสถวัดโพธิ์ลอย

สำหรับสลากภัตเป็นประเพณีการถวายข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ จ.เพชรบุรี โดยเฉพาะใน อ.บ้านลาด และ อ.เมือง ซึ่งจะจัดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างเดือน 8 ถึงเดือน 11 เนื่องจากเล่าขานกันว่า ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้ว่า ให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน เพราะเป็นฤดูฝน ชาวนาเริ่มทำนา ทำให้การเดินทางของพระภิกษุอาจเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาได้รับความเสียหาย จึงควรมีภัตตาหารสำรองไว้

พิธีถวายสลากภัต วัดโพธิ์ลอย

พิธีถวายสลากภัต วัดโพธิ์ลอย

จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาในการจัดอาหารทั้งสด และแห้งที่สามารถเก็บไว้ประกอบอาหารในวัด อันเป็นที่มาของประเพณีการถวายสลากภัต ซึ่งเพียงนำหาบที่ตกแต่งด้วยสิ่งของต่างๆ ไปยังวัด และให้คณะกรรมการติดหมายเลขที่หาบ จากนั้นพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรก็จะเป็นผู้จับสลากว่าได้หมายเลขตรงกับหาบของพุทธศาสนิกชนท่านใด จากนั้นก็จะให้พุทธศานิกชนท่านนั้นนำถวายพระสงฆ์ จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่า พิธีถวายสลากภัตเกิดขึ้นเมื่อใดยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจน เพียงแต่บอกว่า เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตกาล เป็นกิจกรรมทำบุญของพุทธสานิกชนในช่วงเข้าพรรษา โดยที่ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้เล่าให้ฟังว่า ในอดีตเส้นทางคมนาคมไม่ได้เหมือนกับในปัจจุบัน การเดินทางค่อนข้างลำบาก ช่วงเข้าเข้าพรรษาอยู่ในช่วงฤดูฝน ชาวนาอยู่ระหว่างการทำนา ทำให้การเดินบิณฑบาตของพระสงฆ์ลำบาก อีกทั้งพระสงฆ์ก็ไม่สามารถไปค้างอ้างแรมยังสถานที่ต่างๆ ได้ เมื่อเกิดฝนตกก็จะสร้างความลำบากแก่พระสงฆ์ ดังนั้น ญาติโยมจึงมีความคิดนำวัตถุดิบที่เก็บไว้ปรุงอาหารได้หลายวันได้ไปถวายพระสงฆ์ เพื่อให้มัคนายกวัดใช้ปรุงเป็นอาหารถวายแก่พระสงฆ์ช่วงที่ไม่สามารถออกไปบิณฑบาตตามปกติได้

โดยนำข้าวสาร อาหารแห้ง ฟัก แฟง น้ำตาล น้ำปลา มาถวาย แต่ต้องใส่หาบ แล้วหาบมาถวายที่วัด เนื่องจากสิ่งของมีจำนวนมาก โดยอาหารที่ใส่มาในหาบจะถูกจัดตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้ พานเงิน พานทองอย่างสวยงาม ผู้ที่จะหาบก็ต้องแต่งตัวสวยงาม พร้อมหาบออกจากบ้านไปสู่วัด ดังนั้น คำว่าสลากภัต คือ การถวายอาหารพระสงฆ์ด้วยการจับสลากนั่นเอง

#หลวงพ่อเริ่ม วัดโพธิ์ลอย หรือ พระครูโพธิสุนธร นามเดิม เริ่ม นามสกุล บัวเนียม เกิดปีมะโรงตรงกับ พ.ศ.2447 มีชาติภูมิอยู่ที่บ้านไร่ตะแคง ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวัยเยาว์ได้เข้าเรียนเขียนอ่านในสำนักวัดโพธิ์ลอยยซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ใกล้บ้าน จนพอรู้วิชาอ่านออกเขียนได้ เมื่ออายุครบเกณฑ์ทหารจึงเข้าเป็นทหารเกณฑ์ จากจากคำบอกกล่าวของพระอาจารย์น้อย มุนิวงฺโส ศิษย์ผู้ใกล้ชิดของหลวงพ่อเริ่ม (สัมภาษณ์, พฤษภาคม  2559) ยืนยันว่าครั้นพ้นการเป็นทหารประจำการแล้วท่านได้อุปสมบทที่วัดโพธิ์ลอยเมื่อ พ.ศ.2467 มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานนามพระอุปัชฌาย์และพระคู่สวด ได้รับฉายาทางธรรมว่า”เตชโก”

ด้วยประวัติของหลวงเริ่มนั้นมีความเลือนรางค่อนข้างมาก ทราบแต่เพียงว่านับตั้งแต่อุปสมบทท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิ์ลอยมาโดยตลอดไม่สามารถไม่สามารถสืบหาได้ว่าท่านได้เรียนวิทยาคมต่างๆ ได้จากที่ใด ทราบแต่เพียงว่าต่อมาท่านได้รับภาระการเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ลอย สืบต่อจากหลวงพ่อวงศ์ วัดสระ (หลวงพ่อวงศ์ผู้นี้เป็นผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (เรือนวงศ์ผดุง)เมื่อ พ.ศ.2466) แต่ไม่พบหลักฐานยืนยันว่าหลวงพ่อขึ้นเป็นเจ้าอาวาสในปีใด มีเพียงหลักฐานใบตราตั้งว่าท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่”พระครูโพธิสุนธร” เมื่อพ.ศ.2498 ในการที่ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูพระครูสัญญาบัตรนี้ จึงได้มีการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกสำหรับแจกในงานฉลองสมณศักดิ์คราวนั้น เป็นลักษณะเหรียญรูปเหมือนตัวท่านครึ่งองค์ ทรงเสมา ด้านข้างล่างระบุว่า”พระพิสุนธร”ด้านหลังเป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ มีข้อความด้านบนว่า”วัดโพธิ์ลอย” และระบุใต้ล่างว่า “๒๕๐๐” อันเป็นปีที่สร้างและจัดงานฉลองสมณศักดิ์ มีเพียงเนื้อทองแดงเท่านั้น

ต่อมาใน พ.ศ.2516 ท่านได้สร้างเหรียญรูปเหมือนของท่านขึ้นอีกครั้งเป็นรุ่นที่ 2สั นนิษฐานว่าท่านสร้างขึ้นในวาระอายุครบ 70 ปี ลักษณะเป็นเหรียญรูปเหมือนตัวท่านครึ่งตัว ทรงอาร์ม ด้านหน้าข้างบนระบุว่า”พระครูโพธิสุนธร”ใต้ล่างระบุว่า ”พิธี เสาร์ 5” มีเพียงเนื้อทองแดงรมดำเท่านั้น ซึ่งเหรียญของท่านทั้งสองรุ่นไม่พบจำนวนการสร้างที่แน่ชัด

 หลวงพ่อเริ่มได้ปกครองวัดโพธิ์ลอยมาต่อเนื่องยาวนาน จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2530ท่ านจึงได้มรณภาพลงสิริอายุรวม 84 ปี พรรษา 64 เนื่องด้วยท่านเป็นที่ศรัทธาของคณะศิษย์เป็นจำนวนมาก สรีระของท่านจึงยังคงตั้งเป็นสักการะบูชาอยู่ที่วัดโพธิ์ลอยในปัจจุบัน

#ขอขอบคุณข้อมูลจาก “หนังสือพระเครื่องเมืองเพชร”

#แหล่งรวบรวมข้อมูลพระหัววัดเพชรบุรี www.thaipra.net😍😍😍

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)