เหรียญปั๊มหลวงพ่อเพิ่ม วัดโคมนาราม รุ่นแรก พ.ศ.2496

09/10/2019 Admin

#อำเภอบ้านแหลม

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อเพิ่ม วัดโคมนาราม รุ่นแรก พ.ศ.2496

#วัดโคมนารามตั้งอยู่เลขที่ 91 บ้านบางแก้ว หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ 16 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดคลองเก่าบางแก้ว ทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 19 ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8.15 เมตร ยาว 23.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาการเปรียญ กว้าง 9.5 เมตร ยาว 17.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 เป็นอาคารไม้ทรงไทย 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ กว้าง 7.5 เมตร ยาว 9 เมตร สร้างเมื่อ 2517 เป็นอาคารไม้ทรงไทย ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น กุฏิสงฆ์ จำนวน 12 หลัง เป็นอาคารไม้ทรงไทย 2 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 10 หลัง วิหารกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร เป็นอาคารไม้ทรงไทย 2 ชั้น วัดโคมนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2430 เดิมชื่อวัดในบางแก้ว เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของอำเภอบ้านแหลม เนื่องจากที่ตั้งเดิมของวัดถูกน้ำทะเลกัดเซาะ จึกย้ายวัดมาตั้งทางทิศใต้ห่างจากวัดเดิมประมาณ 15 เส้น เป็นที่ดอนอยู่ระหว่างปากคลองบางทะลุกับปากคลองโพธิ์พระ

#พระอธิการเพิ่ม อินฺทโชโต เกิดและอุปสมบทเมื่อใด ไม่ปรากฏหลักฐานการบันทึกไว้ ทราบแต่เพียงว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโคมนาราม รูปที่ 2 ต่อจากหลวงพ่อทองเมื่อ พ.ศ. 2430 ในสมัยที่หลวงพ่อเพิ่มปกครองวัดท่านได้ทำนุบำรุงปรับปรุงเสนาสนะตลอดจนถาวรวัตถุภายในวัดให้มีความแข็งแรงคงทน ใช้ประกอบศาสนากิจได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งในด้านการศึกษาหลวงพ่อเพิ่มยังได้ร่วมกับหลวงชำนาญนิกรกิจ นายอำเภอบ้านแหลม พร้อมด้วยนายน้อม เศวตรุนทร์ ศึกษาธิการอำเภอ ได้ก่อตั้งโรงเรียนวัดโคมนาราม ( โรงเรียนบ้านบางแก้ว ในปัจจุบัน ) ขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2465 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดโคมนารามเป็นสถานที่เรียน หลวงพ่อเพิ่มไม่เคยสร้างเหรียญรูปเหมือนตัวท่าน อาจจะมีเป็นเครื่องรางของขลังตามแบบโบราณที่นิยมทำขึ้น อาทิ ผ้าขาว จีวร ตะกรุดแผ่นตะกั่วหรือ แผ่นทองแดง เป็นต้น หลวงพ่อเพิ่มได้มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ. 2485 ปกครองวัดโคมนารามยาวถึง 55 ปี

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)