เหรียญปั๊มหลวงพ่อเบี้ย วัดไทรทอง รุ่นแรก พ.ศ. 2500

08/01/2020 Admin

พระครูสาครญาณ นามเดิม เบี้ย นามสกุล แพทยกุล เกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2449 เมื่อท่านอายุได้ประมาณ 13 ปี โยมบิดาได้พาไปฝากกับพระสุวรรณมุนี (ฉุย) วัดคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อได้ศึกษาเล่าเรียนอ่านเขียน จนกระทั่งอายุครบบวช จึงได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ณ พัทธสีมาวัดกุฏิ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพระครูวิสุทธิเมธาจารย์ (กรานต์) วัดคงคารามวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อนิล วัดกุฏิ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “ธมฺมจาโร”

ภายหลังเมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านเป็นผู้ที่เคร่งครัด พระธรรมวินัย สามารถท่องบ่นธรรมวัตรปาติโมกข์ได้อย่างแตกฉาน เป็นพระนักเทศน์ที่มีท่วงทำนองไพเราะจับใจ มีความวิริยอุตสาหะยอดเยี่ยม มีขันติเมตตาธรรมฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และได้ออกเดินธุดงค์ไปตามที่ต่างๆ เพื่อฝึกจิตจนเป็นที่เลื่อมใสแก่ญาติโยมตลอดจนศิษยานุศิษย์ในเวลาต่อมา

วัดไทรทอง เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งมีอายุร่วม 200 ปีเศษ มีสมภารปกครองวัดมาแล้วหลายรูป อุโบสถและกุฏิ ชำรุดทรุดโทรมมาก ในสมัยที่หลวงพ่อเบี้ยเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะตลอดจนถาวรวัตถุภายในวัดไทรทอง ให้มีความมั่งคงแข็งแรงกว่าแต่ก่อน อีกทั้งยังได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503 หอสวดมนต์ เมื่อ พ.ศ. 2515 กุฏิสงฆ์ และโรงเรียน โดยมิได้ออกเรี่ยไรบุญแต่อย่างใด จนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยแรงศรัทธาจากศิษยานุศิษย์ที่มีต่อท่าน ใน พ.ศ. 2516 จึงได้จัดงานฉลองวัดเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน
สำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเบี้ย ท่านได้สร้างไว้หลายแบบ อาทิ พระสมเด็จอกร่อง, เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก พ.ศ. 2500 ลักษณะเป็นทรงรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ ด้านหลังเป็นยันต์ ระบุ พ.ศ. 2500 มีทั้งแบบ พ.ศ. เลขไทย และ พ.ศ. เลขอารบิก มีเนื้อทองแดงกะไหล่ทองและเนื้อทองแดง, เหรียญรูปเหมือนรุ่นสอง ฉลองอายุครบ 5 รอบ พ.ศ. 2510 เนื้ออัลปาก้า, แหนบเสียบกระเป๋า และล็อกเกต เป็นต้น

ภายหลังเสร็จจากงานฉลองวัดแล้วประมาณเดือนเศษ ท่านก็อาพาธอย่างกะทันหัน ด้วยอาการปวดศีรษะ ปวดต้นคอเคล็ดขัดยอก ได้รับความทรมาณกายมาก ศิษยานุศิษย์จึงพาท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิปดี แพทย์ได้เยียวยารักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเต็มความสามารถ แต่ในที่สุดก็ไม่อาจรักษาชีวิตของท่านไว้ได้ แพทย์ลงความเห็นว่าท่านเป็นมะเร็งที่กระดูกต้นคอ หลวงพ่อเบี้ยได้ละสังขารลง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2516 เวลา 07.00 น. ได้มีการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2518 ณ เมรุวัดไทรทอง

#ขอขอบคุณรูปสวย สวย จาก “มิ้น หน้าศาล”

#ขอขอบคุณข้อมูลจาก “หนังสือพระเครื่องเมืองเพชร”

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)