เหรียญปั๊มหลวงพ่อเดช วัดสนามพราหมณ์ รุ่นแรก พ.ศ. 2495

05/10/2019 Admin

#อำเภอเมืองเพชรบุรี

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อเดช วัดสนามพราหมณ์ รุ่นแรก พ.ศ. 2495

#วัดสนามพราหมณ์ 

เป็นวัดสายธรรมยุติกนิกาย เป็นวัดขนาดเล็ก ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี จากประวัติศาสตร์ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้ก่อสร้าง และสร้างขึ้นนานเท่าใด แต่ตอนหลังทราบว่า มีคฤหบดีสองคนสามีภรรยาที่ชื่อ นาย มานิตต์ และนางปุก เป็นผู้ปฏิสังขรณ์วัดสนามพราหมณ์แห่งนี้ขึ้น ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาประกอบกับทั้งสองไม่มีลูกสืบทอด วงษ์ตระกูล หลังจากการบูรณะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ท่านทั้งสองได้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมด ออกบำเพ็ญศาสนากุศลทั่วไป โดยเฉพาะที่วัดสนามพราหมณ์แห่งนี้ทั้งสองได้อาศัยพราหมณ์ 3 คน ที่ถือเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้การบูรณะวัดแห่งนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดี ภายหลังจากการบูรณะเสร็จสิ้นก็ได้ตั้งชื่อวัด ที่ร่วมกันบูรณะขึ้นใหม่ว่า วัด สามพราหมณ์ปุกะมิตตาราม ซึ่งตอนนั้นอยู่ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเนื่องจากบริเวณที่สร้างวัดแห่งนี้ เคยเป็นสนามการทำพีธีของพราหมณ์ ทั้ง 3 คน อีกทั้งบริเวณดังกล่าวมีทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่า เป็นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับพราหมณ์ จึงมีผู้เรียกกันติดปากว่า วัดสนามพราหมณ์
ลักษณะของโบสถ์เก่าของวัดสนามพรหมณ์มีความแตกต่างจากวัดอื่นๆ ในตำบลท่าราบ เนื่องจากลักษณะของโบสถ์ เป็นโบสถ์อาคารแบบตะวันตกหัวเสาเหลียมมีซุ้มโค้งเรียงรายสวยงาม ในขณะที่หน้าบันของโบสถ์มีลวดลายดอกไม้และรูปสัตว์ลักษณะของศิลปกรรมจีน ส่วนกุฏิเก่าที่รายรอบโบสถ์นั้นเป็นอาคารบ้านขนมปังขิง มีลวดลายฉลุต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นอิทธิพลการก่อสร้างแบบโคโลเนียลสไตล์ที่เข้ามาประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 4

#พระครูสุนทรธรรมวงศ์ นามเดิม เดช นามสกุล นิวาศะบุตร เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2410 ที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่ออายุครบบวชได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ณ พัทธสีมาวัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร ในสมัยพระพรหมมุนี (เหมือน สุมิตฺโต) เป็นเจ้าอาวาส ภายหลังท่านได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดมหาสมณาราม (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 24545 พวกโยมอุปัฏฐากวัดสนามพราหมณ์ นำโดยนายเฉลียง ตาละลักษณ์ นายเอม เณราธึก ได้ประชุมพิจารณาหาผู้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์ สืบเนื่องจากพระอาจารย์รอดได้ลาออกจากตำแหน่ง และลาสิกขามาเป็นอุบาสก ได้มีมติเห็นชอบว่า พระเดช สุนทรโร แห่งสำนักวัดมหาสมณาราม (เขาวัง) มีศิลาจารวัตรเรียบร้อย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์สืบต่อ จึงได้พร้อมใจกันไปขออนุญาติจากเจ้าคุณพระมหาสมณวงศ์ (แท่น) เจ้าอาวาสวัดมหาสมณารามในขณะนั้น ท่านก็มิได้ขัดข้องแต่ประการใด หลวงพ่อเดชจึงได้มาปกครองวัดสนามพราหมณ์นับแต่นั้น โดยเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 7 และต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูสุนทรธรรมวงศ์”
#สุดท้ายจะกล่าวถึงหลวงพ่อเดช ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์องค์แรกของหลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง ทีเลื่องชื่อของเพชรบุรีในยุคปัจจุบัน โดยหลวงพ่อคงท่านได้เข้าอุปสมบทครั้งแรกในปี พ.ศ. 2487 ณ วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี โดยมีหลวงพ่อเดช เจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์ เป็นพระอุปัชณาย์ ท่านได้เริ่มศึกษาพระธรรมวินัย จนกระทั่งได้สอบเป็นนักธรรมชั้นตรี เมื่อท่านได้อุปสมบทผ่านไปแล้ว 1 พรรษา ท่านได้สึกออกมาใช้ชีวิตฆราวาส แล้วจึงกลับมาบวชอีกครั้งหลวงพ่อเดชท่านได้มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2494 สิริอายุได้ 83 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์ยาวนานถึง 40 ปี
#ประวัติการสร้างเหรียญนั้นไม่ทราบแน่ชัด แต่นับได้ว่าเป็นเหรียญที่พบเจอน้อยมาก ๆ ครับ

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)