เหรียญปั๊มหลวงพ่อเช้า วัดชะอำคีรี รุ่นแรก พ.ศ.2499

20/02/2020 Admin

อำเภอชะอำ

หลวงพ่อเช้า หรือ พระอธิการเช้า  ปุญฺญนาโค  นามสกุล  เอี่ยมสง่า  เกิดเมื่อ พ.ศ.2420  ณ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สมัยที่ท่านยังเป็นฆราวาสได้มาช่วยงานวัดชะอำมาโดยตลอด เนื่องจากท่านมีฝีมือในเรื่องช่างไม้

หลวงพ่อเวกเจ้าอาวาสวัดชะอำในขณะนั้นชอบฝีมือความสามารถและความขยันอดทนของท่านมาก ถึงกับแนะนำชักชวนให้บวชอยู่ด้วย  ครั้นเมื่อท่านอายุได้ 40 ปี  ได้อุปสมบท  ณ  พัทธสีมาวัดชะอำ เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2460 โดยมีพระอธิการแช่ม อินฺทโชติ วัดนายาง เป็นพระอุปัชฌาย์  พระอธิการศรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการเวก วัดชะอำเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาในทางธรรมว่า ปุญฺญนาโค เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตามสมควรและจำพรรษาอยู่วัดชะอำตลอดมา หลวงพ่อเช้าเป็นที่เคารพนับถือของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกาตามฐานะ เป็นผู้เคร่งในพระธรรมวินัย เช่น เวลาไปรับบิณฑบาต เมื่อเห็นชาวบ้านสวมรองเท้าขณะใส่บาตร ท่านจะไม่ยอมรับ เป็นต้น

หลวงพ่อเช้าเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงมาก  ออกกำลังกายอยู่เสมอ สามารถเดินทางไกลได้เร็วและทนมาก แม้แต่พระหนุ่มๆ ก็ไม่สามารถเดินตามทัน ท่านได้รับนิมนต์ไปบ้านทุ่งหลวงอยู่เป็นประจำซึ่งมีระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ท่านออกเดินทางแต่เช้าตรู่ จนถึงเวลาบ่ายควาย(เวลาต้อนควายกลับบ้าน ประมาณ 16.00 น.) ก็ถึง คนบ้านทุ่งหลวงเคารพนับถือท่านมาก เมื่อทางวัดชะอำจะสร้างอาคารเสนาสนะเครื่องไม้ ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านทุ่งหลวงเป็นอย่างดี กล่าวกันว่าการที่ท่านเดินเร็วและเดินได้ทนเช่นนี้ ท่านมียาวิเศษเรียกว่า “ยาอายุวัฒนะ” ผู้ใหญ่บางท่านกล่าวว่า ท่านใช้น้ำเสกว่าด้วยคาถา “เสกฺขา ธมฺมา อเสกฺขฺขา ธมฺมา” แล้วลูบไปที่ขา จะไม่เมื่อย ไม่ล้า เดินได้เร็วและทน อีกประการหนึ่งท่านออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอโดยวิธีช่างไม้ เรื่องการทำเขาวงกตท่านเป็นผู้ที่มีความถนัดเชี่ยวชาญมาก ในงานเทศน์มหาชาติของวัดชะอำ โดยในการทำท่านจะใช้ไม้ไผ่ขัดเวียนไปเวียนมา ใครเดินไปไม่ได้เป็นต้องหลงหาทางออกไม่ได้ต้องเดินวนเวียนกันวุ่นเสมอ จนเป็นที่เล่าลือ

หลวงพ่อเช้าได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชะอำเมื่อปีใด ไม่ปรากฏการบันทึกไว้ สันนิษฐานว่าก่อน พ.ศ. 2477 โดยเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 4 ต่อจากพระอธิการหนู จนถึง พ.ศ.2499 ท่านจึงได้สร้างเหรียญรูปเหมือนตัวท่านขึ้นในคราวอายุครบ 80 ปี ลักษณะเป็นรูปไข่ครึ่งองค์ ด้านหน้าระบุ “ในคราวอายุครบ ๘๐ ปี ๒๔๙๙ หลวงพ่อเช้า”ด้านหลังเป็นอักขระยันต์ มีเนื้อเงินและเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

ในช่วง พ.ศ. 2500 หลวงพ่อเช้าเริ่มมีสุขภาพไม่ค่อยดี ภารกิจต่างๆภายในวัด ท่านได้มอบหมายให้ หลวงพ่อฉิน จนฺทสโร เป็นผู้ดูแล ในวาระสุดท้ายท่านอาพาธด้วยโรคอัมพาตอยู่นานถึง 3 ปี จวบจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 หลวงพ่อเช้าได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบสิริรวมอายุได้  90 ปี   พรรษา 50 และได้ประกอบพิธีประชุมเพลิงศพ ณ เมรุวัดชะอำ เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2511

ถ้ำวัดชะอำคีรี ธรรมชาติใกล้อำเภอชะอำ

ชมเหรียญปั๊มหลวงพ่อฉิน วัดชะอำ รุ่นแรก ปี 2507

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)