เหรียญปั๊มหลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ รุ่นแรก พ.ศ. 2500

16/10/2019 Admin

#อำเภอเมืองเพชรบุรี

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ รุ่นแรก พ.ศ. 2500

#วัดทองนพคุณ  ชื่อเดิมที่ชาวบ้านเรียกวัดตาขุน หรือวัดนพพ่อขุน ตั้งอยู่ที่บ้านสามเรือน เลขที่  79 หมู่ที่ 4 บ้านสามเรือน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  ทิศเหนือจดที่นาของชาวบ้าน  ทิศใต้จดถนนลาดยางสาธารณะ  ทิศตะวันออกจดคลองบางจาก  ทิศตะวันตกจดที่นาของชาวบ้าน

การก่อสร้างวัดนั้น  ตามคำบอกเล่าว่า มีอุบาสก 2 คนชื่อตานพ กับตาขุน   ตานพเป็นบิดาของตาขุน มีความศรัทธาให้ที่ดินสร้างวัดมีเนื้อที่ประมาณ  12 ไร่เศษ โดยตั้งชื่อวัดว่า วัดนพพ่อขุน เพื่อเป็นอนุสรณ์วัดนี้สร้างประมาณ พ.ศ. 2325 ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา พ.ศ. 2337   ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2464 วัดนพพ่อขุนได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดทองนพคุณ มาจนถึงปัจจุบัน  ลำดับเจ้าอาวาสที่ปกครองวัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมด เรียงลำดับดังนี้ คือ

รูปที่ 1 พระอธิการนก  

รูปที่ 2 พระอธิการเอี่ยม  

รูปที่  3 พระอธิการจันทร์  

รูปที่ 4 พระอธิการชู    

รูปที่ 5 พระอธิการพราหมณ์   

รูปที่ 6 พระอธิการเกตุ  

รูปที่ 7 พระอธิการอ่ำ    

รูปที่ 8 พระครูปัญญาโชติวัฒน์ (เจริญ ธมฺมโชติ) 

รูปที่ 9  พระครูโกศลวัชรธรรม (แสน ปภสฺสโร)            

รูปที่ 10 พระครูโกศลวัชรธรรม (จิตติพร จิตฺตสํวโร)   

เนื้อที่ที่ตั้งวัดทองนพคุณ 12 ไร่เศษโดยประมาณ  ฐานะเป็นวัดราษฎร์  สังกัดฝ่ายมหานิกาย  ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด (รวมที่ตั้งวัดและที่ธรณีสงฆ์) 31 ไร่เศษ โดยประมาณ

#พระครูปัญญาโชติวัฒน์ หรือ หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ นามเดิม เจริญ นามสกุล อ้นแสง เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2427 ชาติภูมิเดิมอยู่ที่บ้านสามเรือน ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ท่านเป็นบุตรคนที่ 6 ซึ่งเป็นน้องชายร่วมสายเลือดกับหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (บุตรคนที่ 5 ) ครอบครัวของท่านถือเป็นครอบครัวใหญ่ในละแวกนั้น เมื่ออายุได้ 10 ขวบ พี่ชายคนโต ชื่อ จัน ได้อุปสมบทที่วัดแก่นเหล็กในเมืองเพชรบุรี ท่านจึงได้ไปอยู่วัดกับพระพี่ชาย ได้เรียนหนังสือไทยจนสามารถอ่านออกเขียนได้กับพระครูญาณวิสุทธิ (พ่วง) วัดแก่นเหล็ก พออายุได้ 13 ปี ก็ออกจากวัดกลับมาช่วยบิดามารดาทำนาเรื่อยมาจนอายุได้ 18 ปี ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารเป็นทหารรักษาพระองค์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 สังกัดกองโยธา ประจำการอยู่ 3 ปี ต่อมาในปีที่ 4-5 ได้ตำแหน่งเป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์ ขึ้นกับสำนักพระราชวังในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง นับเป็นผู้ที่มีโชควาสนาดีได้ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ซึ่งคนจากท้องถิ่นห่างไกลในยุคนั้นน้อยคนนักที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าไปเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระนคร เมื่ออายุได้ 22 ปีเศษ หลังพ้นจากรับราชการทหารแล้ว ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอุปสมบทเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดา โดยเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ณ พัทธสีมาวัดทองนพคุณ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2451 มีพระอาจารย์เปลี่ยน วัดเขาบันไดอิฐ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูญาณวิสุทธิ (พ่วง) วัดแก่นเหล็ก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงพ่ออ่ำ วัดทองนพคุณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยได้รับฉายาทางธรรมว่า “ธมฺมโชติ” เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านได้หมั่นศึกษาวิชานวกรรมต่าง ๆ การแพทย์แผนโบราณ ตลอดจนพระธรรมวินัยก็ศึกษาและปฏิบัติอย่างมิได้ลดละ จนเป็นผู้มีประสบการณ์มากเป็นที่รักใคร่และได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่ออ่ำ เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณให้เป็นผู้ดูแลศาสนกิจภายในวัด จนถึง พ.ศ. 2466 จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณแทนพระอธิการอ่ำซึ่งมรณภาพลง ต่อมาใหน พ.ศ. 2510 ด้วยปฏิปาและศิลาจาวัตรอันงดงาม จึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูปัญญาโชติวัฒน์” จนถึง พ.ศ. 2517 ท่านจึงได้มรณภาพลง สิริอายุได้ 90 ปี พรรษา 66

#สำหรับวัตถุมงคล หลวงพ่อเจริญได้สร้างเหรียญขึ้นไว้หลายรุ่น

  1. เหรียญพระพุทธปางสมาธิ ประทับนั่งในซุ้ม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2485
  2. เหรียญรูปเหมือนตัวท่าน รุ่นแรก พ.ศ. 2500
  3. เหรียญรูปเหมือนตัวท่าน ทรงคล้ายอาร์ม ครึ่งองค์ พ.ศ. 2508
  4. เหรียญรูปเหมือนตัวท่าน รูปไข่ครึ่งองค์ พ.ศ. 2509 เหรียญรุ่นนี้แจกให้ทหารรุ่นเสือดำ
  5. เหรียญรูปเหมือนตัวท่าน รูปไข่ครึ่งองค์ พ.ศ. 2511 เหรียญรุ่นนี้ท่านได้มอบให้จอมพล ถนอม กิตติขจร ไปแจกทหารที่ไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม
  6. เหรียญรูปเหมือนสองพี่น้อง หลวงพ่อแดง-หลวงพ่อเจริญ สร้าง พ.ศ. 2512
  7. เหรียญรูปเหมือนตัวท่าน รูปอาร์มครึ่งองค์ พ.ศ. 2516
  8. เหรียญรูปเหมือน รูปไข่หันข้างครึ่งองค์ ฉลองอายุครบ 90 ปี พ.ศ. 2519

นอกจากนี้ยังมีล็อกเกตภาพสองหน้า รูปหล่อโบราณ และรูปเหมือนเนื้อผงเป็นต้น

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)