เหรียญปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่ออินทร์ วัดยาง พ.ศ 2493

05/10/2019 Admin

#อำเภอเมืองเพชรบุรี

เหรียญปั๊มหลวงพ่ออินทร์ วัดยาง ปี 2493
#พระเทพวงศาจารย์ นามเดิม อินทร์ นามสกุล พรหมโลก เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2429 มีชาติภูมิอยู่ที่บ้านไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ชีวิตในวัยเยาว์เมื่ออายุได้ 3 ขวบ โยมมารดาได้แยกให้ท่านไปอยู่กับยายผู้เป็นน้าของโยมมารดา จนอายุ 10 ปี ยายของท่านได้ส่งเข้าเรียนหนังสือไทยไปเป็นศิทย์พระอาจารย์เฉยที่วัดวังบัว อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในขณะเดียวกันท่านก็ได้เรียนหนังสือกับหลวงพ่อกุน วัดพระนอน ซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อกุน เป็นพระลูกวันอยู่วัดวังบัว เมื่ออายุ 14 ปี ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2442 มีพระอธิการพลับเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้เรียนธรรมบทกันพันนาทองอยู่ตลอดพรรษาแรกที่บรรพชา แล้วจึงเข้าไปเรียนต่อในกรุงเทพมหานครโดยไปอยู่กับพระภิษุริดผู้เป็นบุตรของอา ณ วัดอรุณราชวราราม เรียนมูลกัจจายน์กันพระมหาริด (เปรียญ 4 ประโยค) และ อาจารย์นวล ศึกษาอยู่ตลอดเวลา 6 ปี ต่อมา พ.ศ. 2450 พระมหาริดแปลบาลีในสนามหลวงได้เปรียญ 6 ประโยค และ ในปีนั้นเองพระมหาริดก็ได้รับตรงตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะเมืองเพชรบุรี ณ วัดคงคารามวรวิหาร มีสมณศักดิ์ที่ “พระพิศาลสมณกิจ” ในเวลานั้นหลวงพ่ออินทร์ได้เป็นสามเณรอนุจรติดตามพระพิศาลสมณกิจผู้เป็นอาจารย์มาอยู่วัดคงคารามวรวิหารแห่งนี้ด้วย

รูปถ่ายหลวงพ่ออินทร์ วัดยาง

รูปถ่ายหลวงพ่ออินทร์ วัดยาง

#ครั้นเมื่ออายุครบอุปสมบท ท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ณ พัทธสีมาวัดวังบัว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2450 โดยมีพระพิศาลสมณกิจ(ริด) วังคงคาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณมุนี(ฉุย) วัดคงคาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุชาตเมธาจารย์(กุน) วัดพระพุทธไสยาสน์และพระอธิการพลับ วัดวังบัว เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “อินทโชโต” จนถึง พ.ศ. 2460 พรรษา 11 จึงย้ายมาจำพรรษาที่วัดยาง ท่าได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจอยู่ในเรื่องศิลปะการช่างงานที่ได้ทำส่วนมากก็มีธรรมาสน์เทศน์ เมรุเผาศพ ช่อฟ้าใบระกา หอระฆัง ศาลา และ อุโบสถ เป็นต้น ด้วยเหตุที่หลวงพ่ออินทร์ท่านมีความรู้ความสามารถบริบูรณ์พร้อม จึงได้รับการตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสวัดยางเมื่อ พ.ศ. 2478 เป็นต้นมา
#ในด้านงานปกครองและสมณศักดิ์นั้นนับได้ว่าท่านเป็นพระเถรานุเถระรูปสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2481 ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูพิศาลสมณกิจ”
พ.ศ. 2493 ได้รับการเลื่อนให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระพิศาลสมณกิจ”
พ.ศ. 2505 ได้รับการเลื่อนให้เป็นพระราชาคณชั้นราชที่ “พระราชวชิราภรณ์”
พ.ศ. 2512 ได้รับตำแหน่งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อีกตำแหน่ง
พ.ศ. 2517 ได้รับการเลื่อนให้เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพวงศาจารย์”
#หลวงพ่อเทพวงศาจารย์ ท่านได้มรณภาพลง เมื่อวัน 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 เวลา 21.00 น. เศษ สิริรวมอายุได้ 95 ปี พรรษา 74
#เหรียญรุ่นแรก ได้จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493 คราวฉลองการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชคณะชั้นสามัญที่ “ พระพิศาลสมณกิจ “ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ หูในตัว ห่วงเชื่อม เนื้อโลหะทองแดง ด้านหน้ารอบของเหรียญจะปรากฎเม็ดไข่ปลาอยู่โดยรอบ ตรงกลางเหรียญเป็นรูปท่านห่มหลุดไหล่ครึ่งองค์ หน้าตรง ส่วนล่างใต้รูปท่านมีอักษรไทยโค้งไปตามรูปเหรียญอ่านได้ว่า “ พระพิศาลสมณกิจ “ ด้านหลังตรงกลางเหรียญเป็นรูปยันต์สี่ ในยันต์สี่มีอักขระขอมเขียนว่า “ ทุ สะ นิ มะ ” อันเป็นหัวใจพระอริยสัจสี่ ตรงกลางยันต์เป็นรูปอักษรขอมตัว “ นะ ” ใต้ยันต์ลงมา จะปรากฎเป็นเลขไทยเขียนว่า “ 2493 ”

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)