เหรียญปั๊มหลวงพ่อสี วัดปากคลอง รุ่นแรก พ.ศ. 2504

08/11/2019 Admin

#อำเภอบ้านแหลม

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อสี วัดปากคลอง รุ่นแรก พ.ศ. 2504

#วัดปากคลอง

ตั้งอยู่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2328 มีเนื้อที่ที่ตั้งวัด 10 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นทางแยกของน้ำ 2 ทางทางหนึ่งไปบ้านแหลมและอีกทางหนึ่งไปบางตะบูน

ชาวบ้านนิยมเรียกชื่อวัดว่า วัดปากคลองบางครก อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 10.10 เมตร ยาว 17.30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2468 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ศาลาการเปรียญ กว้าง 9.60 เมตร ยาว 15.15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2430 เป็นอาคารไม้ กุฏสงฆ์ จำนวน 11 หลัง เป็นอาคารไม้ 10 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง ด้านการบริหารมีพระภิกษุจำพรรษา 4 รูป มีพระครูโสภิตวัชรโชติ เป็นเจ้าอาวาส

เดิมตั้งอยู่ที่ “บ้านหนองโบสถ์” แล้วย้ายมาตั้งในที่ปัจจุบันด้วยเหตุใดไม่ปรากฏ ในสมัยกรุงศรีอยุทธาตอนปลาย ดังปรากฏเจดีย์ใหญ่เป็นหลักฐาน วัดปากคลองในปัจจุบัน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชร  แม่น้ำเพชรมาแยกเป็นสองสายทางที่หน้าวัดปากคลอง ทางหนึ่งไปบ้านแหลมทางหนึ่งไปบางตะบูน พร้องกันนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลบางครก เลยนิยมเรียกกันว่า ”วัดปากคลอง”

 อุโบสถ  เดิมเป็นโบสถ์ไม้ ภายหลังถูกไฟไหม้สร้างด้วยอิฐถือปูน เป็นอิฐแบบโบราณยาวประมาณเกือบศอก ในสมัยหลวงพ่อโสก (พระครูอโศกธรรมสาร) เป็นเจ้าอาวาสได้ขยายโบสถ์จนถึง เขตเสมาเพื่อจะได้พอทำสังฆกรรมได้สะดวก ด้วยอิฐซีเมนต์ในปี พ.ศ.2568 ดังในปัจจุบัน

 โบสถ์หลังนี้ได้รับการซ่อมแซมโดยหลวงพ่อสี (พระครูวชิรธรรมโศภิต) ในปี พ.ศ.2518 พระประธาน ในโบสถ์เดิมมีพระประทานหล่อด้วยโลหะพร้อมด้วยอัครสาวกมีขนาดเล็ก (พระประธานองค์เดิม ขณะนี้อยู่ในวิหารพระพุทธบาท พระอัครสาวก ถูกลักไปแล้วปเมื่อหลวงพ่อโสกขยายเขตอุโบสออกไปให้กว้างกว่าเดิม

 พิจารณาเห็นว่าพระประธานองค์เดิมมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมกับอุโบสที่ขยายใหม่ จึงสร้างพระประธานขึ้นใหม่ด้วยปูนปั่นแกนในเป็นไม้สัก ถวายพระนามว่า “พระพุทธชินวงค์” จนถึง พ.ศ.2500  ในสมัยหลวงพ่อสี ได้จัดหล่อพระประธานขึ้นใหม่ด้วยทองเหลือง แต่พระอัครสาวกยังคงเป็นปูนปั่นตามเดิม

ศาลาการเปรียญ สร้างในสมัยหลวงพ่อคล้ำเป็นเจ้าอาวาส เป็นศาลาการเปรียญขนาดใหญ่ เดิมมีหลังขวางทางทิศตะวันออก ภายหลังในสมัยหลวงพ่อสี ได้ย้ายหลังขวางมาอยู่ทางทิศตะวันต ส่วนด้านทิศตะวันออกสร้างเป็นบันไดคอนกรีดไว้แทนดังในปัจจุบัน ภายในศาลาการเปรียญมีภาพเขียนบรรยายสุภาษิตต่าง ๆ ฝีมือการเขียนหลวงพ่อโสก(พระครูอโศกธรรมสาร)

เจดีย์ เป็นเจดีย์สร้างในสมัยอยุธยา องค์กลางเป็นเจดีย์ไม้สิบสอง ยอดเป็นรูปกลีบบัว 7ชั้นล้อมรอบด้วยเจดีย์ขนาดเล็กอีก 8 องค์ เป็นเจดีย์ทรงเครื่องอลังการฐานพระเจดีย์ทั้ง 4ด้านทำเป็นคูหา คล้ายจะประดิษฐานอะไรสักย่างหนึ่ง เจดีย์นี้ได้รับการซ่อมแซมครั้งใหม่ เมื่อ พ.ศ.2518  ในขณะที่ซ่อมแซมได้พบพระบุเงินบุทองในสภาพที่ชำรุด

#หลวงพ่อสี วัดปากครอง หรือ พระครูวชิรธรรมโศภิต มีนามเดิมว่า สี นามสกุล จารุนิล เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2434 ที่ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ชีวิตในปฐมวัยบิดามารดาได้นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสือกับพระอธิการทรัพย์ วัดเขาตะเครา โดยท่านเป็นศิษย์วัดเขาตะเคราจนถึงอายุ 15 ปี ครั้งพระอธิการโสก เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ จังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดปากคลอง ท่านจึงย้ายมาอยู่ที่วัดปากคลอง เพื่อศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมกับหลวงพ่อโสก ได้เล่าเรียนอักขระสมัย (ขอม) หนังสือไทยจากหลวงพ่อโสกจนจบสิ้น ครั้นอายุครบ 20 ปี ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดปากคลอง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2455 มีพระครูญาณวิสุทธิ์ (จั่น) วัดแก่นเหล็ก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอโศกธรรมสาร(โสก) วัดปากคลอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการกริ้ม วัดสวนทุ่ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า”สุวณฺณโชโต” ต่อมาใน  พ.ศ. 2482 หลวงพ่อโศกมรณภาพลง ทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อสี รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากคลองสืบแทน ครั้นถึง พ.ศ. 2490 จึงได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูวชิรธรรมโศภิต” จนกระทั่ง พ.ศ. 2503 ท่านจึงได้รับภาระคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม ตามลำดับ หลวงพ่อสีได้ถึงกาลมรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2520 เวลา 20.05 น. สิริอายุ 85 ปี พรรษา 65

#ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ “สมุดภาพพระคณาจารย์ จังหวัดเพชรบุรี”

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)