เหรียญปั๊มหลวงพ่อวอน วัดห้วยหลวง รุ่นแรก

04/10/2019 Admin

#อำเภอเขาย้อย

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อวอน  รุ่นแรก

#วัดห้วยหลวง

#วัดห้วยหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา วัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2355 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
1. พระอธิการพ่วง
2. พระอธิการพลัด ธมฺมโชโต
3. พระอธิการวอน จนฺทโช
4. พระปลัดสมพงษ์ วิชรญาโณ พ.ศ. 2516 – ปัจจุบัน

#พระอธิการวอน จนฺทโช เกิดเมื่อราว พ.ศ. 2412 ตรงกับวันเสาร์ เดือน 5 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 14 ปี และอุปสมบทเมื่ออายุ 21 ปี นามพระอุปัชฌาย์และพระคู่สวดไม่ทราบแน่ชัด ได้ฉายาทางธรรมว่า “จนฺทโช” เมื่อเป็นพระภิกษุแล้วได้เดินทางเสาะแสวงหาวิชาจากครูบาอาจารย์ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ อาทิ วิปัสสนาธุระ การแพทย์แผนโบราณ ต่อมาได้จำพรรษาที่วัดห้วยหลวง และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวยหลวงเป็นรูปที่ 3 ต่อจากหลวงพ่อพลัด ธมฺมโชโต หลวงพ่อวอนเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขาย้อยและบริเวณใกล้เคียงอย่างมาก ท่านมีความสามารถด้านสมุนไพรใบยาสำหรับแก้คุณไสยต่าง ๆ แม้แต่พระครูพันธ์ ปทีโป วัดหนองส้ม ยังต้องมาฝากตัวเป็นศิษย์ร่ำเรียนวิชากับหลวงพ่อวอน หลวงพ่อวอนได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2515 สิริอายุได้ 103 ปี 82 พรรษา ซึ่งถือได้ว่าหลวงพ่อวอนอายุยืนที่สุดในบรรดาเกจิอาจารย์ในจังหวัดเพชรบุรี
#หลวงพ่อวอนได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นไว้หลายแบบ อาทิ รูปถ่ายอัดกระจกแบบห้อยคอหลังจารดินสอ เหรียญรูปเหมือนทรงอาร์ม หลังสิงห์ ซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรก ของท่าน ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อครึ่งองค์ ใต้รูปเขียนว่า “จนฺทโช (หลวงพ่อวอน วัดหัวยหลวง)”

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)