เหรียญปั๊มหลวงพ่อลาภ วัดโพธิ์พระนอก รุ่นแรก พ.ศ. 2513

02/11/2019 Admin

#อำเภอเมืองเพชรบุรี

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อลาภ วัดโพธิ์พระนอก รุ่นแรก

#วัดโพธิ์พระนอก

ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ที่4 ตำบลโพธิ์พระ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีวัดโพธิ์พระนอก ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2330 ชื่อวัดสันนิฐานว่าน่าจะมาจากชื่อหมู่บ้านและตำบลที่วัดตั้งอยู่มารวมกัน 

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นตึกทรงไทย ศาลาการเปรียญ กว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2516 เป็นตึกทรงไทย

หอสวดมนต์ กว้าง 8 เมตร ยาว 54 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. 2538 เป็นอาคารไม้ทรงไทย กุฏสงฆ์ 7 หลัง เป็นอาคารไม้ การบริหารมีพระภิกษุจำพรรษา 5 รูป มีพระครูสังครักษ์สุดใจ อภิปุณโณ เป็นเจ้าอาวาส

#หลวงพ่อลาภ วัดโพธิ์พระนอก หรือ พระครูโสภณวัชรคุณ นามเดิม ลาภ นามสกุล เจสดุ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 ที่บ้านโพธิ์พระ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่ออายุครบ 21 ปี ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2479 ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์พระนอก มีพระอธิการยิด วัดเกาะ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเหลี่ยม วัดพระรูป เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการอยู่ วัดโพธิ์พระนอก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “ปญฺญาพโล”

เมื่อดำรงอยู่ในสมณเพศแล้ว หลวงพ่อลาภได้หมั่นศึกษาเล่าเรียนจากพระอธิการอยู่ วัดโพธิ์พระนอก ทั้งด้านภาษาบาลี ไทย ขอม และ พระปริยัติธรรม ตลอดจนสรรพวิชาจากครูบาอาจารย์ในสำนักต่างๆ จนได้เป็นครูสอนปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดโพธิ์พระนอก ตั้งแต่ พ.ศ. 2484 – 2496 รวม 12 ปี

ใน พ.ศ. 2495 พระอธิการอยู่ได้มรณภาพลง ทางคณะสงฆ์และเหล่าทายกทายิกาได้เล็งเห็นว่า หลวงพ่อลาภมีคุณสมบัติเพียบพร้อมศีลาจารวัตรงดงาม จึงได้พร้อมใจกันอาราธนาหลวงพ่อลาภขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์พระนอกสืบต่อ จนถึง พ.ศ. 2527 ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูโสภณวัชรคุณ”

หลวงพ่อลาภได้ถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2546สิริรวมอายุ 87ปี พรรษา 67

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)