เหรียญปั๊มหลวงพ่อย้ง วัดหาดเจ้าสำราญ รุ่นแรก

03/11/2019 Admin

#อำเภอเมืองเพชรบุรี

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อย้ง วัดหาดเจ้าสำราญ รุ่นแรก

#วัดหาดเจ้าสำราญ

ตั้งอยู่เลขที่  80  หมู่ที่  2  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์  76100

สร้างเมื่อ  พ.ศ.2497  โดยพระครูวชิรสุขารมย์ (ย้ง  ชนิโนรโส) เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

วัดหาดเจ้าสำราญ  เป็นวัดราษฎร์เกิดจากศรัทธาของประชาชน  และพระครูวชิรสุขารมย์ (ย้ง  ชิโนรโส)  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง  มีประชาชนบริจาคที่ดิน  และต้นไม้ให้สร้างวัด  โดยพระครูวชิรสุขารมย์  เป็นผู้ก่อสร้างและออกแบบด้วยตนเอง  มีพระลูกวัดและประชาชนเป็นลูกมือช่างและมีโอกาสได้ผลิตช่างไม้ (ทรงไทย) หลายคนด้วยกัน  และได้นับพระราชทานวิสุงคามสีมา  พ.ศ.2510  และเป็นที่รักษาโรคแพทย์แผนไทยอีกด้วย

กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุภายในโบสถ์และกุฏิเจ้าอาวาสเพื่อเป็นศิริมงคล กราบไหว้และขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธศรีมณีรัตน์ (เชื่อกันว่าบนบาลใดๆ ก็จักได้สัมฤทธิ์ผล) กราบไหว้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารณ์โตพรมรังษีบริเวณด้านหน้าวัด และสนทนาธรรมกับหลวงตาไก่ เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าสำราญ องค์ปัจจุบัน

#หลวงพ่อย้ง วัดหาดเจ้าราญ หรือ พระครูวชิรสุขารมย์ นามเดิม ย้ง นามสกุล เจียรพันธ์ เกิดเมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2454 ชีวิตในวัยเยาว์ท่านได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดบางทะลุ แต่เนื่องจากครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจน และโยมมารดามีสุขภาพไม่แข็งแรง ท่านจำต้องเข้าออกโรงเรียนอยู่หลายครั้งเพื่อกลับมาช่วยทางบ้านและคอยปรนนิบัติดูแลโยมมารดา เมื่ออายุล่วงเข้าการเกณฑ์ทหาร ท่านได้เข้าอุปสมบทเมื่ออายุ 24 ปี ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2476 ณ พัทธสีมาวัดบางทะลุ มีพระอธิการอิ๋น วัดบางทะลุ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อแพร วัดสมุทรโคดม(พะเนิน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์กุ้ย วัดสมุทรธาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “ชิโนรโส”

ในระยะแรกท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสมุทรธาราม (แหลมผักเบี้ย) ศึกษาปริยัติธรรมและร่ำเรียนวิชาการแพทย์แผนโบราณจากพระอาจารย์กุ้ยจนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ ครั้นล่วงได้ 5 พรรษา ท่านจึงได้ออกจาริกธุดงค์จนได้พบกับอาจารย์แก่น วัดเกาะยันทุ่น จังหวัดราชบุรี จึงได้ศึกษาพระกรรมฐานจากอาจารย์แก่น และถือปฏิบัติพระกรรมฐานเรื่อยมา ต่อมาใน พ.ศ. 2497 ท่านได้มาสร้างวัดขึ้นที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ มีนายเอิบ-นางเยื่อ คชพันธ์ บริจาคที่ดิน จำนวน 16 ไร่ 3 งานเศษ และนายบุตร คล้อยดี บริจาคที่ดินสร้างอุโบสถ จำนวน 4 ไร่ 17 ตารางวา โดยมีท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก

หลวงพ่อย้งท่านสร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นหลายแบบ อาทิ พระสมเด็จหลังนารายณ์สี่กร เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลังพระนิรันตราย รูปเหมือนลอยองค์อุดกริ่ง พระกริ่งนิรันตราย ล็อกเกตรูปเหมือน พระผงพิมพ์สมเด็จนางพญาพิมพ์ต่างๆ แหวนพิรอด ผ้ายันต์ ปลัดขิก ตะกรุด ฯลฯ เป็นต้น ต่อมาท่านได้ถึงกาลมรณภาพลงเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เวลา 01.25 น. สิริรวมอายุได้ 94 ปี พรรษา 73

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)