เหรียญปั๊มหลวงพ่อมี วัดพระทรง รุ่นแรก พ.ศ. 2496

06/10/2019 Admin

#อำเภอเมือง

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อมี วัดพระทรง รุ่นแรก พ.ศ. 2496

#วัดพระทรง 

ตั้งอยู่บน ถนนมาตยาวงศ์/ถนนพระทรง
ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณ พ.ศ. 2250 โดยเทียบเคียงจากประวัติศาสตร์และวัตถุโบราณเท่าที่มีอยู่ในวัด ชาวบ้านต่างเรียกว่า วัดพระทรงบ้าง วัดภูทรงบ้าง วัดผู้ทรงบ้างและวัดพระภิกษุทรงบ้างหรือในละแวกนี้อาจมีคหบดีสร้างวัดขึ้น ลูกที่บวชอาจมีชื่อว่า “ทรง” ก็เป็นไปได้

#หลวงพ่อมี ตราภูมิ วัดพระทรง (พระครูสุวรรณมุนี)
หลวงพ่อมี มีภูมกำเนิดอยู่บ้านไร่ทอง ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
เกิดเมื่อ พ.ศ.2385 เป็นบุตรของนายมาก แม่บุญมา พออายุได้ 10 ขวบเศษ ได้เข้ามาอยู่กับ ท่านอาจารย์ทั่ง เจ้าอาวาสวัดพระทรง เพื่อเล่าเรียนวิชาวิทยาการ เพราะท่านอาจารย์ทั่งเป็นผู้สามารถในงานก่อสร้าง แกะสลักและเขียนลายชั้นดี เด็กชายมีได้บวชเณร เล่าเรียนหนังสือขอมและไทยมากกว่าสนใจในงานช่างฝีมือ
ครั้นอายุครบบวชก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่วัดพระทรงตลอดมา ท่านมีนิสัย พูดน้อย มักน้อย เคร่งขึมสมถะ และเพียรปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานอยู่ตลอดเวลา ยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งมีจิตใจบริสุทธิ เกิดจิตตานุภาพขึ้นทุกขณะ และเชี่ยวชาญในทางวิปัสนาธรรมยิ่งนัก จนล่ำลือกันว่าท่านเก่ง “ทางใน”มีญาณทัศนะกำหนดรู้หรือเพ่งรู้กาลล่วงหน้าได้ถูกต้องแม่นยำ อย่างที่เรียกว่า”เจโตปริยญาณ” ทั้งนี้ก็เป็นแต่ผู้อื่นพูดยกย่องท่าน ส่วนตัวท่านไม่เคยปริปากคุยโอ้อวดแก่ผู้ไดเลย
หลวงพ่อมีเป็นหมอน้ำมนต์ (รักษาคนเจ็บป่วย) มีคนมารดน้ำมนต์มากจนใต้ถุนกุฏิท่านน้ำนอง มีเต่ามีปลาอาศัยอยู่ได้ตลอดปี เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) เจ้าเมืองเพชรบุรีนับถือท่านมาก ถึงขนาดให้นักโทษ ตักน้ำจากแม่น้ำมาใส่ตุ่ม กอบัวปากกว้าง วันละ 6-7 ตุ่มทุกวัน เพื่อรักษาคนเจ็บป่วย และท่านเจ้าเมืองได้สร้างเจดีย์กับหอระฆัง 2 หอ ขึ้นที่หลังโบสถ์ เพื่อบรรจุอัฐิบรรพบุรุษของท่าน
(และตัวท่านกับบุตรธิดาตลอดมาจนถึงบัดนี้)

ต่อมาสมัย พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)
เป็นเจ้าเมืองเพชรบุรี คิดทำกังหันน้ำขึ้น ที่ริมสะพานใหญ่หน้าวัดมหาธาตุฝั่งตะวันออก
โดยอาศัยกระแสน้ำหมุนกังหันอัตโนมัติ ติดกระบอกไม้ไผ่ที่ใบพัดทุกใบให้ตักน้ำไปเทลงในรางน้ำบนตลิ่ง ซึ่งต่อท่อน้ำไหลไปสู่เรือนจำ โดยไม่ต้องใช้นักโทษตักเช่นแต่ก่อน และต่อท่อส่งน้ำแยกเข้าวัดพระทรง ถวายหลวงพ่อมี แทนให้นักโทษไปตักทุกวัน (กังหันน้ำนี้ถูกไฟไหม้เมื่อ พ.ศ.2459
สมัยพระยาเพชรพิสัยศรีสวัสดิ์ (แม้น วสันตสิงห์) เป็นเจ้าเมือง)ในกาลสมัยนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินประทับแรม
ณ พระราชมณเฑียรบนพระนครคีรี (เขาวัง) วันหนึ่ง ตอนเช้าเสด็จประพาสชมตลาดเมืองเพชรแล้วก็เลยเสด็จแวะเข้าวัดพระทรง เพราะทรงทราบกิตติศัพท์ว่าหลวงพ่อมีท่านขลังทางทำน้ำมนต์มาก ลวงพ่อมีก็ต้อนรับปฏิสันฐาน เชิญเสด็จให้ประทับบนอาสนะที่จัดรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว
โดยที่ไม่มีใครรู้ว่า พระเจ้าอยู่หัว ร.5 จะเสด็จมา พระองค์จึงทรงฉงนพระทัย รับสั่งถามว่า
“จัดรับรองไว้อย่างนี้ทุกวันหรือ”หลวงพ่อมีทูลวิสัชนาว่า”เพิ่งจัดรับรองมหาบพิตรเมื่อเช้าตรู่นี้เองถวายพระพร” ดังนี้ เราท่านคงจะนึกเดากันว่าน่าจะมีใครสักคนแอบมากระซิบบอกหลวงพ่อมีเป็นแน่ แต่เปล่าเลยแม้แต่ พระเจ้าอยู่หัว ร.5 ก็ทรงทราบในพระราชหฤทัยอยู่ว่า การเสด็จประพาสครั้งนั้น ไม่เคยรับสั่งล่วงหน้าไว้แก่ใครเลย หรือการแวะเข้าวัดพระทรงก็มิได้ทรงตั้งพระทัยไว้ก่อน แต่ทำไมหลวงพ่อมีจึงทราบ และในปีนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระครูสุวรรณมุนี” พร้อมด้วยสัญญาบัตรพัดยศ และเครื่องไทยทานที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ก็มี อาสนะ มีผ้าสักลาดดำปักลาย จ.ป.ร. 1ผืน คลุมอาสนะด้วย แก่หลวงพ่อมี
นอกจากเรื่องทำน้ำมนต์แล้ว หลวงพ่อมียังได้สร้างวัตถุมงคล เท่าที่ทราบมาจากคนเก่าๆข้างวัดพระทรงก็มี เสือแกะจากเขี้ยวเสือ และ พระปิดตา”สายวัดเคลือวัลย์”อีกด้วย
(หลวงพ่อมี เป็นสหธรรมิกกับ หลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ จ.ชลบุรี)
หลวงพ่อมียังเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้กับหลวงพ่อเปี่ยม (เปี่ยม จันทโชโต) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบฯ
และยังเป็น ผู้สอนกรรมฐานให้กับหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม จ.เพชรบุรี คำว่า “ตราภูมิ” นั้นคือ เป็นหนังสือของพระมหากษัตริย์ ในสมัยโบราณมักโปรดพระราชทาน
คุ้มกันส่วยสาอากรให้แก่ผู้มีความชอบต่อพระองค์ สุดแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯให้คุ้มกันอะไร
แล้วตีตราแผ่นดินประทับมอบให้ จึงเรียกว่าตราภูมิคุ้มกัน และมักจะถือกันในหมู่ประชาชนว่า
เป็นของขลังคุ้มกันภัยพิบัติได้ด้วย

#หลวงพ่อมีถึงแก่มรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2452 สิริรวมอายุได้ 67 ปี โดยในปีเดียวกันนี้เอง คณะศิษยานุศิษย์ได้สร้างรูปเหมือนหลวงพ่อมีขึ้นไว้บูชาหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ประดิษฐานให้ประชาชนได้เคารพบูชาอยู่ในศาลาตรีมุขด้านหน้าทางเข้าวัดพระทรงจนถึงทุกวันนี้
#ประวัติการสร้างรุ่นแรก ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2496 ลักษณะเหรียญเป็นรูปอาร์ม ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อมีครึ่งองค์ด้านล่างระบุ “ ที่ระลึกหลวงพ่อมี วัดพระทรง “ ด้านหลังเป็นยันต์ ระบุ พ.ศ. 2496
#เหรียญที่จัดสร้าง มี 3 เนื้อ 1.เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน 2. เนื้องทองแดงกะไหล่ทอง 3. เนื้อทองแดง
#ตอนนี้มีเหรียญเก๊ออกมา ต้องระวังให้ดี นะครับ วิธีการดูคือ รอยหยักด้านข้างเหรียญทั้งสองด้านต้องเป็นรอยโค้งชัดเจน ครับ

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)