เหรียญปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อมน วัดนาพรม พ.ศ. 2496

06/10/2019 Admin

#อำเภอเมือง

#เหรียญปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อมน วัดนาพรม พ.ศ. 2496

#วัดนาพรม

 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี บนเนื้อที่กว่า 16 ไร่ เป็นวัดเก่าแก่ที่ประวัติศาสตร์ยาวนานและมีตำนานเล่าขานต่อกันมาหลายชั่วอายุคน โดยภายในวัดมีโบราณสถานที่เก่าแก่หลายแห่ง

อาทิ ศาาลาการเปรียญ กุฎิ พระปรางค์ เจดีย์ โดยเฉพาะพระอุโบสถและวิหารอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าและจวนจะลบเลือนเต็มที โดยวิหารแห่งนี้เป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูน ขนาดยาว 12.3 เมตร กว้าง 5.6 เมตร เจาะหน้าต่างด้านละ 2 บาน สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ส่วนเป็น พ.ศ. ใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด

รวมทั้งยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่อีกจำนวนหลายองค์ประดิษฐานอยู่ข้างในวัดนาพรมแห่งนี้ด้วย รวมถึงเศียรพระศักดิ์สิทธิ์และตลอดเวลาชาวบ้านในชุมชนละแวกใกล้เคียงก็มักจะเข้าไปกราบไหว้บูชาและขอพรกันอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากเชื่อว่าขอสิ่งใดแล้วก็จะสมความปรารถนา สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับชีวิต และด้วยเหตุนี้เอง พระอุโบสถและวิหาร

เหล่านี้จึงกลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าความสำคัญต่อจิตใจของชราวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอด

สำหรับเศียรพระแห่งนี้ แต่เดิมเป็นพระประธานในอุโบสถหลังเก่า เป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลนาพันสาม

ต่อมาทางวัดนาพรม และชาวบ้านพยายามจะนำเศียรพระออกจากวิหาร เพื่อนำมาไว้ด้านนอก พระและชาวบ้านพยายามจะนำออกมาหลายครั้ง แม้จะจะช่วยกันยกหลายคนก็ไม่สามารถยกออกได้ ชาวบ้านเชื่อกันว่า ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของเศียรพระองค์นี้ไม่อยากออกจากวิหารนั้นเอง

#พระครูมน สุวณฺโณ ชาติภูมิ นามเดิม มน นามสกุล แก้วสนทอง เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2421 แรม 15 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล ที่บ้านนาขลู่ ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โยมบิดาชื่อนายแก้ว โยมมารดาชื่อนางดำ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 5 คน คือ 1. นางเลี่ยม สนพราย 2. นางเกลื่อน 3. นายมน แก้วสนทอง(พระครูมน) 4. นางเกลี้ยง 5. นางกลิ้ง

ชีวิตในวัยเยาว์ โยมบิดามารดาได้นำไปฝากไว้กับพระอธิการอาจเจ้าอาวาสวัดนาพรม เพื่อศึกษาอักขระสมัยและอบรมศีลธรรมจรรยามารยาทจนมีความรู้อ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและขอม เป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ ต่อมาได้ลาออกกลับมาอยู่บ้านเพื่อช่วยโยมบิดามารดาประกอบอาชีพ ครั้นอายุครบ 21 ปี จึงได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2442 ณ พัทธสีมาวัดนาพรหม โดยมีเจ้าอธิการสังข์ วัดบางทะลุ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดบุญ วัดชีว์ประเสริฐกับพระอธิการอาจ วัดนาพรหม เป็นคู่พระกรรมวาจารย์-อนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “สุวณฺโณ” เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่วัดนาพรหม อยู่เล่าเรียนพระปริยัติธรรมตลอดจนปฏิบัติสมณกิจเรียบร้อยด้วยดีเสมอมา

สมณศักดิ์และตำแหน่งต่างๆ

พ.ศ. 2472 ได้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดนาพรมและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตามลำดับ

พ.ศ. 2479 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นประทวน ตำแหน่งกรรมการศึกษา

พ.ศ. 2487 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

ช่วงปัจฉิมวัย ใน พ.ศ. 2493 หลวงพ่อมนเริ่มมีอาการอาพาธเป็นอัมพาต เดินทางไปไหนลำบาก บรรดาศิษยานุศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือได้จัดการนำแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนโบราณมาทำการเยียวยารักษาแต่อาการอาพาธของหลวงพ่อมนก็มีแต่คงที่ไม่ดีขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามท่านยังคงปฏิบัติสมณกิจออกให้การบรรพชา-อุปสมบทแก่กุลบุตรผู้เลื่อมใสด้วยจิตอนุเคราะห์อยู่เสมอ จวบจนอาการของท่านได้กำเริบขึ้นสุดความสามารถที่แพทย์จะเยียวยาได้ หลวงพ่อมนได้มรณภาพลงเมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2497 แรม 10 ค่ำ เวลา 15.20 น. ด้วยอาการสงบ สิริอายุได้ 76 ปี พรรษาที่ 55

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)