เหรียญปั๊มหลวงพ่อพันธ์ วัดหนองส้ม รุ่นแรก พ.ศ. 2516

05/10/2019 Admin

#อำเภอเขาย้อย

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อพันธ์ วัดหนองส้ม รุ่นแรก พ.ศ. 2516

#วัดหนองส้ม

ตั้งอยู่บ้านหนองส้ม หมู่ที่ 4 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา วัดหนองส้มตั้งเมื่อ พ.ศ. 2445 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2522
ด้านการบริหารและปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ 1 พระจันทร์
รูปที่ 2 พระโฉม
รูปที่ 3 พระชม
รูปที่ 4 พระครูพันธ์ ปทีโป
รูปที่ 5 พระอ๊อด
รูปที่ 6 พระครูอุปถัมภ์พัชร

ป้ายวัดหนองส้ม

ป้ายวัดหนองส้ม

#พระครูพันธ์ นามสกุลเดิม พ่วงรอด เกิดเมื่อ พ.ศ. 2446 ครอบครัวของหลวงพ่อพันธ์เป็นชาวบ้านหนองส้ม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ประกอบอาชีพทำนา หลวงพ่อพันธ์ท่านเป็นเด็กที่มีความกตัญญู ขยันและรับผิดชอบ โดยช่วยบิดามารดาทำมาหากินจุนเจือครอบครัว เมื่ออายุครบอุปสมบท ท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ณ พัทธสีมาวัดหนองส้ม โดยมีพระครูอ่อน วัดท้ายตลาด เป็นพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจาจารย์ ไม่ปรากฏนามที่แน่ชัด ได้รับฉายาในการอุปสมบทว่า “ปทีโป” หลวงพ่อพันธ์ได้จำพรรษาที่วัดหนองส้ม 1 พรรษา จากนั้นได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดห้วยหลวงเพื่อศึกษาวิชาแขนงต่างๆ กับหลวงพ่อวอน เจ้าอาวาสวัดห้วยหลวง จากนั้นท่านได้ไปเรียนวิชาเพิ่มเติมจากพระครูอ่อน วัดท้ายตลาด ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่าน

รูปถ่ายหลวงพ่อพันธ์ วัดหนองส้ม

รูปถ่ายหลวงพ่อพันธ์ วัดหนองส้ม

ต่อมาเมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองส้มว่างลง เหล่าบรรดาทายกทายิกาชาวหนองส้มจึงได้มาอาราธนานิมนต์หลวงพ่อพันธ์ ซึ่งขณะนั้นท่านจำพรรรษาที่วัดห้วยหลวงมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองส้มสืบต่อ อุปนิสัยของท่านเป็นพระที่สมถะ พูดน้อย มีขันติคุณ และเมตตาสูง ท่านใช้วิชาแพทย์แผนโบราณที่ได้ร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อวอน วัดห้วยหลวง ทำยา ปรุงยา แจกเป็นทาน โดยไม่เคยเรียกร้องค่ายาค่ารักษาแม้แต่สตางค์เดียว
เมื่อย่างเข้าสู่วัยชราภาพ ท่านได้อาพาธเป็นโรคนิ่ว แต่ก็ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด และกลับมาพักพื้นที่วัดหนองส้ม แต่ยังไม่ทันที่แผลจะหายดี ปรากฏว่าในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ได้มีโยมผู้ป่วยมาขอให้ท่านช่วยต้มยาให้ ด้วยความที่ท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูง ใครให้ช่วยอะไรก็ไม่เคยขัด ท่านจึงฝืนร่างกายลุกขึ้นมาสับยา ต้มยาให้ จนทำให้แผลที่ผ่าตัดเกิดฉีกขาดและอักเสบ จนเป็นสาเหตุให้หลวงพ่อพันธ์ถึงแก่มรณภาพในเย็นวันนั้น ขณะนำส่งโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจล้มเหลว สิริอายุได้ 72 ปี

#ใน พ.ศ. 2516 เป็นปีที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูพันธ์ ทางคณะศิษย์จึงได้จัดสร้างเหรียญรูปเหมือนตัวท่านขึ้นเป็นที่ระลึก โดยมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ 1. แบบอาร์ม จำนวนการสร้าง 15,000 เหรียญ 2. แบบรูปใบโพธิ์ จำนวนการสร้าง 5,000 เหรียญ เป็นเนื้อทองแดงรมดำทั้งหมด

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)