เหรียญปั๊มหลวงพ่อพัฒน์ วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง) รุ่นแรก พ.ศ. 2503

07/11/2019 Admin

#อำเภอเขาย้อย

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อพัฒน์ วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง) รุ่นแรก พ.ศ. 2503

#วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง)

ตั้งอยู่เลขที่ 42 บ้านห้วยท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา

อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนสายหนองหญ้าปล้อง ตะวันออกจดที่ดินเอกชน ทิศใต้และทิศตะวันตกจดคลองชลประทาน มีธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 4 ไร่ 4 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 4072 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 23 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2500 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ศาลาเปรียญ กว้าง 11 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2511 ยาว 8 เมตร เป็นอาคารทรงไทยสวดมนต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 12 สร้างเมื่อ พ.ศ.2503 เป็นอาคารทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารไม้ 8 หลัง

ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2531 เป็นทรงไทย ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถนามว่าหลวงพ่อเทวฤทธิ์ และพระพุทธรูปคู่วัดสร้างเมื่อ พ.ศ.2473 และพระพุทธรูปอื่นๆ อีก 2 องค์       

วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง) ตั้งเมื่อ พ.ศ.2484 เดิมวัดตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยท่าช้างด้านทิศตะวันออก มีพระถมเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และมีพระปกครองดูแลตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2494 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระถม พ.ศ.2487-2489 รูปที่ 2 พระสี พ.ศ.2489-2493 รูปที่ 3 พระครูภัทรวชิราทร (พัฒน์) พ.ศ.2493-2528 รูปที่ 4 พระครูศีลสุรทร พ.ศ.2529-2545              

#หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยท่าช้าง หรือ พระครูภัทรวชิราทร นามเดิม พัฒน์ นามสกุล อุ่นมั่น เกิดเมื่อ พ.ศ. 2447 ที่บ้านห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ครั้นเมื่ออายุ 24 ปี จึงได้อุปสมบทที่วัดหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับฉายาว่า “ทายโก” และได้จำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาพอสมควร ต่อมาราว พ.ศ. 2493 ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง) ต่อจากหลวงพ่อสี

หลวงพ่อพัฒน์ได้จัดสร้างเสนาสนะให้พอสมควร แล้วจึงได้สร้างกุฏิเป็นหมู่เรือนไทยไม้ฝากระดานขึ้นสำหรับเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์ หอระฆัง และศาลาการเปรียญ ก็ได้สร้างขึ้นเป็นลำดับมา ต่อมา พ.ศ. 2494 วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงได้ลงมือสร้างอุโบสถ เมื่อ พ.ศ. 2497 จนแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2500 แล้วทำพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตใน พ.ศ. 2503 สำหรับการฉลองอุโบสถครั้งนี้ท่านได้สร้างเหรียญที่ระลึกสำหรับแจกในงานนี้ด้วย ลักษณะเป็นเหรียญรูปเหมือนตัวท่านครึ่งองค์ ทรงเสมาเล็ก ด้านหน้ามีข้อความระบุด้านล่างว่า “หลวงพ่อพัฒน์” ด้านหลังเป็นรูปอุโบสถ และมีข้อความอยู่ใต้เหรียญระบุ”วัดห้วยท่าช้าง จ.เพชรบุรี ๒๕๐๓” เป็นเนื้อทองแดงกะไหล่ทองและเนื้อทองแดงจุ่มรัก

หลวงพ่อพัฒน์เป็นพระที่มีความสามารถมาก ท่านเนรมิตวัดห้วยท่าช้างขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ในชั่วชีวิตของท่าน นับเป็นพระผู้มากด้วยวิริยะบารมีเป็นอย่างยิ่ง จนถึง พ.ศ. 2512 ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่”พระครูภัทรวชิราทร”

ในวาระสุดท้ายของหลวงพ่อพัฒน์ ท่านได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 สิริอายุ 82 ปี พรรษา 58

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)