เหรียญปั๊มพระพุทธหลวงพ่อผ่อน วัดพระรูป รุ่นแรก พ.ศ. 2493

20/01/2020 Admin

#อำเภอเมือง

#เหรียญปั๊มพระพุทธหลวงพ่อผ่อน วัดพระรูป รุ่นแรก พ.ศ. 2493

#พระครูปัญญาวัชรโสภณ นามเดิม ผ่อน นามสกุล รวมพร้อม เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2446 ชาติภูมิอยู่ที่บ้านนาพรม ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  เมื่ออายุครบอุปสมบท ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ณ พัทธสีมาวัดพระรูป เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2466 โดยมีพระครูญาณวิมล (แดะ) วัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการหนู วัดพระรูป เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูเหลี่ยม วัดพระรูป เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ปญฺญาธโร” ต่อมาใน พ.ศ. 2488 ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระรูป และใน พ.ศ. 2514 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูปัญญาวัชรโสภณ”

หลวงพ่อผ่อนเป็นพระที่มากความรู้ในศาสตร์วิชาหลายแขนงด้วยกัน อาทิ วิชาแพทย์แผนไทย วิชางานไม้ การทำเมรุ ทำลูกโกศศพ และ ก่อสร้างอาคารทรงไทย ฝีมือการช่างของท่านถือว่าอยู่ในระดับชั้นครูผู้หนึ่งเลยทีเดียว ด้านงานศาสนกิจ งานสาธารณประโยชน์ต่อท้องถิ่นชุมชน ท่านมีเมตตาใส่ใจทำนุบำรุงเป็นที่ประจักษ์แก่ท้องถิ่นสังคมโดยรวม

ในด้านวัตถุมงคล หลวงพ่อผ่อนท่านได้สร้างเหรียญรุ่นแรกไว้ คือ

เหรียญพระพุทธ รุ่นแรก พ.ศ. 2493 ลักษณะเป็นทรงเสมา ด้านหน้าเป็นพระพุทธปางมารวิชัย ด้านหลังเป็นยันต์ ด้านล่างระบุวันที่ ๑/๑/๙๓ มีลักษณะคล้ายกับเหรียญที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดตรีทศเทพ กรุงเทพฯ เกือบทุกประการ ต่างกันตรงที่ของวัดตรีทศเทพ จะระบุด้านหน้าว่า “งานผูกพัทธสีมา” และปีที่สร้างคือ ๒๔๙๒ พระคณาจารย์ที่มาร่วมพุทธาภิเษกเหรียญรุ่นนี้ คือ หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หลวงพ่อบุศย์ วัดพรหมวิหาร เป็นต้น

หลวงพ่อผ่อนได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2527 เวลา 12.15 น. สิริรวมอายุได้ 82 ปี พรรษา 62 ทางวัดได้เก็บสังขารของท่านไว้บำเพ็ญกุศลจนถึงวันที่ 2-4 เมษายน พ.ศ. 2530 จึงได้จัดงานพระราชทานเพลิงอย่างสมเกียรติ

#ขอขอบคุณข้อมูลจาก “หนังสือพระเครื่องเมืองเพชร”

#แหล่งรวบรวมข้อมูลพระหัววัดเพชรบุรี www.thaipra.net😍😍😍

ประวัติวัดพระรูป แหล่งเรียนรู้ของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)