เหรียญปั๊มหลวงพ่อผูก วัดเกาะ รุ่นแรก พ.ศ. 2516

02/12/2019 Admin

หลวงพ่อผูก วัดเกาะ หรือ พระอาจารย์ผูก จนฺโชโต ท่านเกิด วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 ที่ตำบลโคกหม้อ(ซึ่งหมู่บ้านอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดเกาะไปราว 1 กิโลเมตร) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บิดาชื่อ เกตุ บารดาชื่อ มอญ ในวัยเด็กท่านเรียนหนังสือกับพระอาจารย์หรั่ง วัดเกาะ ต่อมาเมื่ออายุครบ 21 ปี ท่านจึงอุปสมบทที่วัดเกาะ โดยมี พระสุวรรณมุณี (ฉุย) วัดคงคาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูเพชร โรปมคุณ (หลวงพ่อเหลื่อม) วัดเกาะ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการฉิม วัดป้อม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ว่า “จนฺโชโต” เมื่ออุปสมบทแล้วหลวงปู่ผูกท่านก็ได้ศึกษาวิปัสสนาธุระและพุทธาคมกับของพระอาจารย์เรืองวิทยาคุณของเมืองเพชรบุรีดังนี้ ศึกษาวิปัสสนาธุระและพุทธาคมกับหลวงพ่อฉุย อยู่ 4 พรรษา ศึกษาพุทธาคมกับหลวงพ่อปลอด วัดในปากทะเล ศึกษาพุทธาคมกับหลวงพ่อเหลื่อม วัดเกาะ นอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณกับพระภิกษุชรารูปหนึ่งของวัดเกาะ ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาแพทย์แผนโบราณเป็นอย่างมากในสมัยนั้น

ต่อมาหลวงพ่อผูกท่านก็ได้บำเพ็ญตนรักษาผู้เจ็บป่วยมาตลอดชีวิตของท่านโดยไม่เคยเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ หลวงปู่ผูกท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัย และท่านไม่เคยปฏิเสธในการรักษาผู้ป่วยที่มาให้ท่านรักษาให้ ท่านมีเมตตาธรรมสูง มักน้อย สันโดษ มีคนมาให้ท่านรักษาพิษสุนัขบ้า ท่านก็รักษาให้หายขาด มีคนมาให้ท่านรักษามากจนชื่อเสียงโด่งดัง และพวกฝีแผลเรื้อรัง ท่านก็รักษาให้หายได้ การรักษาโรคฝีนั้น ท่านจะรักษาด้วยอาคม โดยท่านจะทำหุ่นเทียนเป็นรูปของผู้ป่วย แล้วเอาไม้ไผ่ปลายแหลมแทงไปที่หุ่นเทียนตรงบริเวณเดียวกันกับอวัยวะของผู้ป่วย ภายในสามวันผู้ป่วยก็จะหายเป็นปกติ ในสมัยนั้นโด่งดังมาก จนเป็นที่น่าสนใจของนายแพทย์ ดำรง ลิ้มสกุล แห่งสถานอนามัยแม่และเด็ก กรุงเทพฯ ถึงกับเดินทางไปดูการรักษาด้วยตัวเอง จนพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากท่านหายจากการเจ็บป่วยได้จริง นายแพทย์ดำรงจึงเกิดความเลื่อมใสขอมอบตัวเป็นศิษย์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 นายแพทย์ดำรงก็ได้ขออนุญาตหลวงพ่อผูก สร้างเหรียญรูปท่านขึ้น เพื่อแจกในงานทำบุญฉลองอายุครบ 7 รอบของหลวงปู่โดยสร้างเหรียญสัมฤทธิ์ 84 เหรียญเท่าอายุของหลวงปู่ และเหรียญทองแดงรมดำ จำนวน 1,048 เหรียญ เหรียญนี้จึงเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อผูก นายแพทย์ดำรงได้นำเหรียญที่สร้างเสร็จแล้วใส่พานมาถวายหลวงพ่อผูก และท่านก็ได้ปลุกเสกเหรียญดังกล่าวในวันเสาร์ห้า (7 เมษายน พ.ศ. 2516) ในการแจกเหรียญวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 หลวงปู่ผูกท่านได้แจกเหรียญ โดยไม่ได้แยกเหรียญสัมฤทธิ์หรือเหรียญทองแดง ท่านจะแจกปนกันไป แล้วแต่ว่าใครจะได้เหรียญสัมฤทธิ์หรือเหรียญทองแดง ปัจจุบันไม่ค่อยได้พบเห็นกันนักครับ ชาวบ้านในแถบนั้นต่างก็หวงแหนกันครับ

หลวงพ่อผูกมรณภาพลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 สิริอายุ 84 ปี พรรษา 63

ประวัติวัดเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี คลิ๊กที่นี่

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)