เหรียญปั๊มที่ระลึกงานฌาปนกิจหลวงพ่อผิว วัดตาลกง พ.ศ. 2503

05/10/2019 Admin

#อำเภอท่ายาง

#เหรียญปั๊มที่ระลึกงานฌาปนกิจหลวงพ่อผิว วัดตาลกง พ.ศ. 2503
#วัดตาลกง เป็นวันราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 53 ม.5 ณ บ้านตาลกง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายางจ.เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย มีเนื้อที่ 13 ไร่เศษ อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 178 ระยะทางจากถนนเพชรเกษม แยกทางทิศตะวันออกตามถนนต้นคลองสายหาดปึกเตียน
ชลประทานสาย 3 และห่างจากตัวอำภอท่ายาง 6 กิโลเมตร
ห่างจากศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองเพชรบุรี 22 กิโลเมตร
ไปทางทิศใต้ถนนเพชรเกษม
#ตามประวัติความเป็นมา ที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาพอประมวลโดยย่อได้ว่า ๒ณ บริเวณที่ตั้งวัดแห่งนี้ เริ่มแรกเป็นสำนักสงฆ์ชื่อ สำนักสงฆ์ตาลโก่ง ประมาณ พ.ศ.2390 มีตาลอยู่ต้นหนึ่งมียอดพิเศษแปลกกว่าต้นอื่นๆ คือมียอดอยู่ 7 ยอด ลักษณะลำต้นโก่ง (คงหนักยอด )
ชาวบ้านจึงขนานนามตาลพิเศษต้นนี้ว่า “ ตาลโก่ง ”
ต่อมาเมื่อมีวัดเกิดขึ้น ค่อยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นขึ้นตามลำดับ
มีภิกษุ – สามเณรจำพรรษาปฏิบัติธรรมอยู่หลายรูป
เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมทั่วกัน
มีการพัฒนาและปรับปรุงเสนาสนะ กุฏิไว้เป็นที่พักสำหรับพระสงฆ์ – สามเณร เพื่อที่จะยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่สมบูรณ์
ผู้ที่ขออนุญาตตั้งวัดเดิม ตั้งแต่ พ.ศ.2423
ผู้ขออนุญาตตั้งวัดคนเก่า ชื่อ นายโทร คำแพง , นาย ดี ทองมี , นาย เอ กันทบุตร
และ นายเขียว มีคง เมื่อกาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป

ซุ้มประตูวัดตาลกง

ซุ้มประตูวัดตาลกง


จากชื่อเดิม คือ ตาลโก่ง ก็เรียกเสียงแปร่ง เสียงเหน่อเพี้ยนไปกลายมาเป็น “ ตาลกง ”
ตามเสียงเรียกของชาวบ้านจึงเป็นชื่อของ วัดตาลกง มาจนทุกวันนี้และเรียกชื่อตาม ชื่อหมู่บ้านตาลกงอีกส่วนหนึ่งด้วย
จึงกลายมาเป็น ชื่อบ้าน / นามวัด ดังกล่าว
วัดตาลกง มีเจ้าอาวาสปกครองวัดสืบเนื่องกันมาถึง 8 รูป คือ
1.หลวงพ่อแหยม
2.หลวงพ่อมิตร
3.หลวงพ่อตุ้ม
4.หลวงพ่อพุด
5.หลวงพ่อแช่ม
6.หลวงพ่อผิว ธมมสิริ
7.พระครูวินัยวัชรกิจ ( หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม )
8.พระครูวัชรกิจจานุกูล (หลวงพ่อทร)

#พระอธิการผิว ธมมสิริ นามสกุล กล่อมใจ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2437 ที่บริเวณทุ่งหนองตาอาน ใกล้เขาพรหมชะแง้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในวัยเด็กเมื่ออายุประมาณ 7 – 8 ขวบ โยมบิดามารดาได้นำไปฝากอยู่ที่วัดท่าคอย เพื่อเล่าเรียนเขียนอ่านหนังสือตามปกติของเด็กในวัยเดียวกัน เมื่ออายุ 20 ปี ได้เข้ารับราชการเกณฑ์เป็นตำรวจจังหวัดเพชรบุรีอยู่ 3 ปี จนได้ยศสิบตรี ต่อมาเกิดป่วยเป็นฝีหัวใหญ่จนต้องลาออกจากตำรวจ กลับมารักษาตัวที่บ้านจนหาย ครั้นอายุ 25 ปี ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ณ พัทธสีมา วัดตาลกง มีพระครูญาณเพชรรัตน์ (ปลั่ง) วัดศาลาเขื่อน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูชัน วัดมาบปลาเค้า เป็นพระกรรมวาจารย์ หลวงพ่อพุด วัดตาลกง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาทางธรรมว่า “ธมมสิริ” ภายหลังจากอุปสมบทแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานว่าหลวงพ่อผิวได้ไปเล่าเรียนหรือจำพรรษาในที่ใดเป็นระยะเวลานานๆ ทราบแต่เพียงว่าใน พ.ศ. 2469 หลวงพ่อพุด เจ้าอาวาสวัดตาลกงได้มรณภาพลง ทางคณะสงฆ์และเหล่าทายกทายิกาได้พร้อมใจกันอาราธนาหลวงพ่อผิวขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดตาลกงสือต่อ หลวงพ่อผิวเป็นผู้มีอุปนิสัยที่เป็นอยู่อย่างสันโดษ แต่มีความเชี่ยวชาญในสมถกรรมฐานและวิทยาคมสูงยิ่ง โดยเฉพาะวิชาลงนะที่กระหม่อม ซึ่งต่อมาท่าได้ถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆ ให้กับหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ศิษย์ผู้ใกล้ชิดจนหมดสิ้น ทั้งนี้หลวงพ่อผิวยังมีศักดิ์เป็นลุงแท้ๆ ของหลวงพ่อจ้วน วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อีกด้วย หลวงพ่อผิว ได้ถึงแก่มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ. 2501 สิริอายุได้ 64 ปี พรรษา 39
#ขอขอคุณข้อมูล “ หนังสือพระเครื่องเมืองเพชร ” และ หนังสือ “ สูจิบัตร งานปิดทองลุกนิมิตผูกพัทธสีมา วัดตาลกง ตำบล มาบปลาเค้าอำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี 11-19 กุมภาพันธ์ 2545 ”

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)