เหรียญปั๊มหลวงพ่อผิน วัดโพธิ์กรุ รุ่นแรก ออกประมาณ พ.ศ. 2490 – 2499

21/11/2019 Admin

พระเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด

หลวงพ่อผิน วัดโพธิ์กรุ หรือ พระครูวิบูลศีลาจาร มีนามเดิมว่า ผิน นามสกุล นุชเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2424 ณ บ้านท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อถึงวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2447 ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ณ พัทธสีมวัดโพธิ์กรุ โดยมีพระอธิการแย้ม วัดกุฏีดาว เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเปลี่ยน วัดเขาบันไดอิฐ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการอิน วัดโพธิ์กรุ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “พุทฺธสโร”

ต่อมาใน พ.ศ. 2451 พระอธิการอิน เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กรุได้ลาสิกขาบท ทางเจ้าคณะใหญ่จังหวัดเพชรบุรี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งหลวงพ่อผินขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมา พร้อมกับตำแหน่งพระกรรมวาจาจารย์ ในขณะนั้นท่านมีพรรษากาลเพียง 4 พรรษา แต่ด้วยคุณงามความดีของท่านที่สั่งสมเรื่อยมา  ท่านจึงได้รับตำแหน่งแต่งตั้ง ให้เป็น “เจ้าคณะตำบลท่าช้าง” ในปี พ.ศ. 2488

ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร “พระครูวิบูลศีลาจาร” ในปี พ.ศ. 2495

สำหรับ “หลวงพ่อผิน” ท่านเป็นพระที่นักเลงรุ่นเก่าเมืองเพชร รู้จักกันดี ท่านเป็นพระที่ไม่ถือตัว ไม่เย่อหยิ่ง ไม่มีอคติกับคนรอบตัว จนมีคำวลีที่ว่า “มีเพื่อน ห้าร้อย นับว่าน้อย มีศัตรู หนึ่งคน ถือว่ามาก” ทำให้เป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ในหมู่คนทั่วไป นับเป็นพระในดงนักเลงอีกรูปหนึ่ง ที่อยู่ท่ามกลางกลิ่นควันปืนคละคลุ้งเมื่อครั้งอดีตกาลนอกจากนี้แล้วทางวิชาอาคม ด้านกันเขี้ยว กันงา มหาอุตม์นับว่าเป็นเลิศ

ต่อมา พ.ศ. 2502 หลวงพ่อผิมเริ่มมีอาการอาพาธ เนื่องจากชราภาพมากแล้ว ครั้นถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2505 เวลา 13.22 น. ท่านจึงได้มรณภาพลงอย่างสงบ สิริอายุได้ 81 ปี พรรษา 60

#สำหรับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อผิน วัดโพธิ์กรุ นั้น ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อแจกสมนาคุณแก่ผู้ที่มาร่วมงานฉลองเปิดโรงเรียน รูปทรงคล้ายหยดน้ำ มีหยัก รูปหลวงพ่อผินครึ่งองค์ ด้านหลังเป็นยันต์ 4 แถว ด้านบนเป็นอุณาโลม มีเนื้อเงิน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง และ เนื้อทองแดงผิวไฟ

#ขอขอบคุณข้อมูลจาก “สมุดภาพพระคณาจารย์จังหวัดเพชรบุรี”

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)