เหรียญปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อผัน วัดมหาธาตุ รุ่นแรก พ.ศ. 2507

06/10/2019 Admin

#อำเภอเมืองเพชรบุรี

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อผัน วัดมหาธาตุวรวิหาร รุ่นแรก พ.ศ. 2507

#วัดมหาธาตุวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้าง สมัยทวารวดี – สุโขทัย มีอายุราว 800 – 1,000 ปี โดยประมาณ เนื่องจากขุดพบซากอิฐสมัยทวารวดีอยู่เป็นจำนวนมาก มีผู้กล่าวว่าวัดมหาธาตุวรวิหารน่าจะเคยเป็นวัดที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นพระอารามหลวงมาก่อน ต่อมาชำรุดทรุดโทรมลง จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2459 ซึ่งพระสุวรรณมุณี (หลวงพ่อชิด ชิตรัตน์) เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันเจ้าอาวาส คือ พระราชสุวรรณมุนี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.7)

#พระเทพสุวรรณมุนี (ผัน สุวณฺโณ) มีนามเดิมว่า ผัน นามสกุล สังข์นุช เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2446 ณ บ้านวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในวัยเยาว์ท่านศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทยและขอมจากสำนักวังไคร้ ครั้นอายุครบ 20 ปี บิดามารดาจัดการให้อุปสมบทเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2467 ณ พัทธสีมาวัดวังไคร้ โดยมีท่านพระครูญาณเพชรัตน์ (ปลั่ง) วัดศาลาเขื่อน รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ แต่ไม่ปรากฏนามพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ ท่านได้รับฉายาทางธรรมว่า”สุวณฺโณ”ต่อมาวัดชมพูพน ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ว่างเจ้าอาวาส ทางคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ ต่อมาท่านสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค คนทั่วไปจึงมักเรียกท่านว่า “มหาผัน” ครั้น พ.ศ. 2487 พระสุวรรณมุนี (ชิต) วัดมหาธาตุฯ ถึงแก่มรณภาพ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น นพวงศ์) วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงแต่งตั้งพระมหาผัน สุวณฺโณ เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 หลวงพ่อผันได้รับสมณศักดิ์สูงสุดทางการปกครองคณะสงฆ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพสุวรรณมุนี” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2510 เมื่อชราภาพ ท่านเข้ารักษาอาการอาพาธในโรงพยาบาลอยู่หลายครั้ง และท่านได้มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 สิริอายุ 65 ปี พรรษา 45

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อผัน วัดมหาธาตุ เป็นเหรียญทรงรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อครึ่งองค์ ด้านล่างระบุอักษรว่า”พระราชสุวรรณมุนี” ด้านหลังเป็นรูปพระบรมธาตุ ด้านหลังระบุอักษรว่า “ในงานทำบุญอายุครบ ๖๐ปี๒๕๐๗”

ประวัติวัดมหาธาตุ น่าสนใจ คลิ๊กเลย

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)